Anunţuri, Ultimile Știri — noiembrie 28, 2013 at 14:48

LANSAREA SESIUNII DE CERERI DE PROIECTE PENTRU MASURA 41.312: Sprijin pentru crearea de microîntreprinderi din sectoarele non-agricole , în special meșteșuguri și servicii pentru populație

by

Gal valea mostistei

Data publicării apelului de selecție: 28.11.2013
Data lansarii sesiunii: 28.11.2013
Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte:06/28.11.2013-10.01.2014

Grupul de Acțiune Locala Valea Mostiștei  anunță lansarea, in perioada  28 noiembrie 2013 – 10 ianuarie 2014 sesiunea de cereri de proiecte pentru Masura 41.312: ”Sprijin pentru crearea de microîntreprinderi din sectoarele non-agricole în special meșteșuguri și servicii pentru populație” din Planul de Dezvoltare Locala a GAL Valea Mostistei.

Tipurile de beneficiari eligibli pentru măsura 41.312 ”Sprijin pentru crearea de microîntreprinderi din sectoarele non-agricole, în special meșteșuguri și servicii pentru populație” sunt:

  • Microîntreprinderi
  • Persoane fizice care se angajează să se autorizeze cu un statut minim de persoană fizică autorizată până la semnarea contractului de finanțare

Fondurile totale disponibile nerambursabile alocate în această sesiune pentru Măsura 41.312- ” Sprijin pentru crearea de microîntreprinderi din sectoarele non-agricole, în special meșteșuguri și servicii pentru populațiesunt in valoare totala de  383.849 euro din care 157.481 Euro pentru proiecte care vizează prestări servicii și 226.368 pentru proiecte care vizează producție bunuri.

În cazul în care disponibilul nerambursabil de pe o anumită componentă nu va fi absorbit în totalitate, diferența va fi redistribuită pe cealaltă componentă. (Exemplu: dacă din disponibilul de  226.368 euro de pe componenta de producție bunuri nu va fi acoperit de cererile de finanțare primite și rămâne un disponibil de 100.000 euro, acel disponibil va fi redistribuit pe componenta prestări servicii, numai în cazul în care solicitările de pe acea componenta vor depăși disponibilul sau viceversa).

Proiectele pot fi depuse în Str. Nicolae Titulescu, Nr.7 (Complex Service), Oraș Lehliu-Gară, Județul Călărași, zilnic, de luni pana vineri, în timpul programului de lucru (08:30-16:30).

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect este de 200.000 euro.

Prin Măsura 312 intensitatea ajutorului public nerambursabil va fi de până la 70% din totalul cheltuielilor eligibile şi nu va depăşi:

50.000 Euro/ proiect dacă beneficiarii sunt persoane fizice autorizate;

100.000 Euro/ proiect pentru micro-întreprinderile care îşi desfăşoară activitatea în sectorul transportului rutier;

200.000 Euro/ proiect pentru alte micro-întreprinderi

În cazul în care proiectele prevăd activități de producție de bunuri, intensitatea ajutorului public va fi de până la 85%* din totalul cheltuielilor eligibile.

ATENȚIE! Procentul de 85% se aplică numai activităţilor incluse în codurile CAEN cuprinse în Anexa 9B – Lista codurilor CAEN de productie de bunuri„. În situația proiectelor care vizează atât activități de producție de bunuri cât și servicii intensitatea ajutorului public nerambursabil se va atribui, specific, pentru fiecare tip de investiție, iar în această situație se vor elabora bugete distincte.

Valoarea maximă a sprijinului va fi de:

50.000 Euro/ proiect pentru cabinet medical individual, cabinet medical veterinar individual, persoană fizică autorizată, întreprindere familială precum şi persoanele fizice care declară că se vor autoriza ca persoană fizică autorizată, întreprindere familială;

100.000 Euro/ proiect pentru micro-întreprinderile care îşi desfăşoară activitatea în sectorul transportului rutier;

200.000 Euro/ proiect pentru întreprindere individuală, societăţi cooperative mesteşugăreşti de gradul I, societăţi cooperative de consum de gradul I,societăţi comerciale cu capital privat care pot fi beneficiari ai măsurii, precum şi pentru persoanele fizice care declară că se vor autoriza ca întreprindere individuală.

Data limită de primire a proiectelor este 10 ianuarie 2014, ora 16:30, la sediul GAL din Str. Nicolae Titulescu, Nr.7 (Complex Service), Oraș Lehliu-Gară, Județul Călărași.

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii cuprinse în Ghidul Solicitantului, disponibil pe www.valeamostiștei.ro și www.apdrp.ro.

Informații suplimentare cu privire la accesarea Masurii 41.312 pot fi obtinute la sediul GAL din Str. Nicolae Titulescu, Nr.7 (Complex Service), Oraș Lehliu-Gară, Județul Călărași, zilnic în timpul programului de lucru (08:30-16:30) sau de pe pagina de internet www.valeamostistei.ro  precum si la telefon 0762649817 / 0756129877 (Costea Voicu Ion), 0756.129.882 (Ghiță Radu Cristian) sau 0756.129.879 (Stan Adriana Daniela) sau email gal.valeamostiștei@valeamostiștei.ro.  Sunt disponibile spre consultare la sediul GAL Valea Mostiștei,  variante electronice (pe suport CD) a informațiilor detaliate aferente măsurii lansate.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page