Anunţuri, Ultimile Știri — februarie 24, 2014 at 11:38

LANSAREA SESIUNII DE CERERI DE PROIECTE PENTRU MASURA 41.123. ” Creșterea valorii adăugate a produselor agricole”

by

Gal valea mostistei

Data publicării apelului de selecție:24.02.2014
Data lansării sesiunii: 24.02.2014
Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: 02/24.02-25.03.2014                                                                    

LANSAREA SESIUNII DE CERERI DE PROIECTE PENTRU MASURA 41.123. ” Creșterea valorii adăugate a produselor agricole” 

Grupul de Acțiune Locala Valea Mostiștei  anunță lansarea, in perioada 24 februarie – 25 martie, sesiunii de cereri de proiecte pentru Măsura. 41.123 ” Creșterea valorii adăugate a produselor agricole” din Planul de Dezvoltare Locala a GAL Valea Mostiștei.

Tipurile de beneficiari eligibili pentru măsura 41.123 ”Creșterea valorii adăugate a produselor agricole” sunt:

–          Microîntreprinderi și IMM-uri;
–          PFA-uri, Întreprinderi Individuale (II-uri) și Întreprinderi Familiale (IF-uri);
–          Forme asociative.

Fondurile disponibile nerambursabile alocate în această sesiune pentru Măsura 41.123– ”Creșterea valorii adăugate a produselor agricole” sunt in valoare totala de 293.039 euro.

Proiectele pot fi depuse în  Str. Nicolae Titulescu, Nr.7 (Complex Service), Oraș Lehliu-Gară, Județul Călărași, zilnic, de luni pana vineri, în timpul programului de lucru (08:30-16:30).

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect este de 200.000 Euro.

Data limită de primire a proiectelor este 25 martie 2014, ora 16:30, la sediul GAL din Str. Nicolae Titulescu, Nr.7 (Complex Service), Oraș Lehliu-Gară, Județul Călărași.

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului Măsurii 123 din PNDR, disponibil pe www.valeamostiștei.ro și www.apdrp.ro.

Informații suplimentare cu privire la accesarea Masurii 41.123 pot fi obtinute la sediul GAL din Str. Nicolae Titulescu, Nr.7 (Complex Service), Oraș Lehliu-Gară, Județul Călărași, zilnic intre orele 08:30 – 16:30  sau de pe pagina de internet www.valeamostistei.ro  precum si la telefon 0762649817 / 0756129877 (Costea Voicu Ion)  sau 0756.129.879 (Stan Adriana Daniela), 0756.129.882 (Ghiță Radu Cristian) sau email gal.valeamostiștei@valeamostiștei.ro.

Sunt disponibile spre consultare la sediul GAL Valea Mostiștei,  variante electronice (pe suport CD) sau pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurii lansate.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page