Comunicate de presă, Ultimile Știri — septembrie 15, 2016 at 10:30

Lansarea Proiectului ”Valea Mostistei”

by

POPAM 2014 – 2020 SUSTINE INITIATIVA TA!

Proiect finantat din Fondul European de Pescuit si Afaceri Maritime 2014 – 2020

Prioritatea Uniunii 4: Cresterea gradului de ocupare a fortei de munca si sporirea coeziunii teritoriale.

Obiectiv Specific 4: Promovarea cresterii economice, a incluziunii sociale si a crearii de locuri de munca si furnizarea de sprijin pentru cresterea sanselor de angajare si a mobilitatii fortei de mmunca in cadrul comunitatilor costiere si interioare, dependente de pescuit si acvacultura, inclusiv diversificarea.

Masura III.1. Sprijinul Pregatitor pentru infintarea parteneriatelor public – private si elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locala integrata a zonelor de pescuit.

Titlul Proiectului: Valea Mostistei

Beneficiar: Asociatia Valea Mostistei

popam-2014-2020-sustine-initiativa-taAsociatia Valea Mostistei, in calitate de beneficiar, implementeaza, incepand cu 15 Septembrie 2016, proiectul ”Valea Mostistei”.

Proiectul are o perioada de implementare de 3 luni, cu o valoare totala de 110.980 lei si este finantat din Fondul European de Pescuit si Afaceri Maritime 2014 – 2020, Prioritatea Uniunii 4, Obiectiv Specific 4, Masura III.1. Sprijinul Pregatitor pentru infintarea parteneriatelor public – private si elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locala integrata a zonelor de pescuit.

Proiectul are drept obiectiv general sa genereze o calitate superioara a vietii in comunitatile pescaresti din valea raului Mostistea si a bazinului sau hidrografic din judetul Calarasi, prin dezvoltarea si eficientizarea pescuitului si acvaculturii durabile, prin asigurarea posibilitatilor de a se crea noi surse de venit, ca urmare a diversificarii activitatilor economice, imputernicirii actorilor locali si de asemenea prin asigurarea resurselor si instrumentelor necesare adoptarii unor solutii optime, inovative, pentru rezolvarea nevoilor locale aflate in aceasta sfera tematica.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. Structurarea si institutionalizarea unui parteneriat public privat microregional de tip FLAG, format din 11 localitati si un numar corespunzator de parteneri privati din Valea Mostistea.
  2. Structurarea unei Strategii de Dezvoltare Economica si sociala a microregiunii Valea Mostistei.
  3. Constituirea si consolidarea teritoriului, parteneriatului si strategiei de dezvoltare locala integrata prin metodologii participative, inovative si prietenoase cu mediul inconjurator, de jos in sus, pentru a asigura contextul unei dezvoltari economice si sociale coerente in cele 3 luni de implementare a proiectului

Persoană de contact:
Costea Voicu Ion, Manager proiect
Telefon: 0756.129.877

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page