Comunicate de presă — septembrie 13, 2017 at 13:08

Lansarea Măsurii 1 – „Promovarea si susținerea tinerilor fermieri”

by

ANUNT – DESCHIDERE SESIUNE PENTRU DEPUNEREA CERERILOR DE FINANȚARE ÎN                   CADRUL SDL VALEA MOSTIȘTEI

APEL DE SELECȚIE MASURA 1 – ”Promovarea si susținerea tinerilor fermieri”

Asociația Grupul De Acțiune Locală Valea Mostiștei anunţă:  lansarea Măsurii 1 – „Promovarea si susținerea tinerilor fermieri” în perioada 15.09.2017-16.10.2017 

  • Data lansării apelului de selecție: 15.09.2017;
  • Masura lansata prin apelul de selectie – cu tipurile de beneficiari eligibili:

Masura 1 –  „Promovarea si susținerea tinerilor fermieri” are ca beneficiari eligibili:

  • Tânărul fermier în conformitate cu definiția prevăzută la art. 2 din R(UE) nr.1305/2013, care se instalează ca unic șef al exploatației agricole;
  • Persoana juridică cu mai mulţi acţionari unde un tânăr fermier în sensul art. 2 din R(UE) 1305/2013 se instalează și exercită un control efectiv pe termen lung în ceea ce privește deciziile referitoare la gestionare, la beneficii și la riscurile financiare legate de exploatație.
  • Fondurile disponibile pentru Masura 1 – 200.000 euro
  • Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect este de:

40.000 euro pentru exploatațiile între 30.000 SO – 50.000 SO

30.000 euro pentru exploatațiile între 12.000 SO -29.999 SO

Data limită de depunere a proiectelor : 16.10.2017

Locul si intervalul orar in care se pot depune proiectele: Proiectele pot fi depuse la sediul GAL Valea Mostistei, in str. Nicolae Titulescu, Nr.7 (Complex Service), Oraș Lehliu-Gară, Județul Călărași, zilnic de luni până vineri in intervalul orar 08:30 – 14:00.

Informatii detaliate privind accesarea si derularea masurii sunt cuprinse in Ghidul solicitantului elaborat de GAL pentru Masura 1, disponibil pe pagina de internet www.valeamostistei.ro

Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate

Informații suplimentare, sprijin și consiliere se pot obține  la sediul GAL Valea Mostiștei  din orașul Lehliu-Gară, str. Nicolae Titulescu, Nr. 7 (COMPLEX SERVICE). Site-ul www.valeamostistei.ro , e-mail gal.valeamostistei@valeamostiste.ro , telefon: 0756.129.877 (Costea  Voicu Ion), 0725.831.683 (Ghedzira Nicolae) 0756.129.882 (Ghiță Radu Cristian).

La sediul GAL este disponibila versiunea pe suport tiparit a informatiilor detaliate aferente Masurii 1.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page