Comunicate de presă, Ultimile Știri — aprilie 11, 2014 at 12:08

Lansarea în consultare publică a versiunii finale a Planului de dezvoltare a judeţului Călăraşi pentru perioada 2014-2020

by

logo cj cConsiliul Judeţean Călăraşi a demarat, începând cu primăvara anului 2013, activitatea de elaborare a Planului de Dezvoltare a Judeţului Călăraşi pentru perioada 2014-2020. Perioada preconizată de finalizare a documentului programatic a fost la începutul anului 2014.

În prezent, Consiliul Judeţean Călăraşi desfăşoară etapa finală a acestui proces, în care varianta finală a documentului este pusă în consultare publică pe site-ul instituţiei (www.calarasi.ro). Această variantă a documentului conţine toate observaţiile şi comentariile pertinente ale actorilor locali implicaţi în elaborarea, completarea şi corectarea documentului. Astfel, au fost consultate peste 100 de instituţii/ autorităţi publice, reprezentanţi ai societăţii civile, ai mediului de afaceri, precum şi ai organizaţiilor nonguvernamentale şi au fost organizate peste 50 de vizite în diferite instituţii/ autorităţi publice din judeţ. Acestea au contribuit prin furnizarea de date necesare elaborării cadrului de referinţă, precum şi prin formularea de puncte de vedere pe subiectele puse în discuţie în cele 8 grupuri de dezbatere (Dezvoltarea durabilă a infrastructurii; Mediul, biodiversitatea şi riscurile; Educaţie, resurse de muncă, cercetare şi inovare; Susţinerea sănătăţii şi asistenţei sociale; Creşterea competitivităţii economice; Dezvoltarea rurală şi agricultura; Minorităţi locale şi vulnerabilităţi; Administraţie publică locală).

Strategia vizează dezvoltarea judeţului prin urmărirea a 6 Obiective specifice, analizate ulterior prin priorităţi de dezvoltare şi măsuri specifice:

1. Dezvoltarea infrastructurii judeţului prin asigurarea unei reţele publice de transport şi servicii comunitare de utilităţi pentru o dezvoltare durabilă;

2. Dezvoltarea capitalului social uman pentru o creştere economică şi socială, prin servicii de sănătate moderne, îmbunătăţirea calităţii învăţământului şi promovarea educaţiei pentru adulţi, creşterea gradului de ocupare pe piaţa muncii şi asigurarea incluziunii sociale;

3. Dezvoltarea durabilă prin promovarea unei economii eficiente, ecologice şi  competitive din punctul de vedere al utilizării resurselor şi a politicii energetice, protejarea mediului şi managementul riscurilor;

4. Creşterea competitivităţii  economiei judeţului, prin dezvoltarea infrastructurii de sprijin a afacerilor şi consolidarea cercetării-dezvoltării-inovării;

5. Creşterea dinamică a economiei zonei rurale, dezvoltarea nivelului de trai în spaţiul rural şi a contribuţiei acestuia la economia judeţului;

6. Dezvoltarea capacităţii administrative prin îmbunătăţirea accesibilităţii şi calităţii serviciilor publice furnizate şi aplicarea unui management transparent;

Consultarea publică oferă posibilitatea persoanelor interesate să studieze materialul prezentat pentru ca, în faza a doua: dezbaterea publică, să poată formula opinii, sugestii, propuneri, care vor avea valoare de recomandare pentru echipa de elaborare a Consiliului Judeţean Călăraşi.

Documentul poate fi consultat pe site-ul instituţiei www.calarasi.ro, iar propunerile formulate pot fi transmise in format electronic, la adresa persoanei responsabile din cadrul Consiliului Judeţean Călăraşi: Marius Fulga, manager public, e-mail: marius.fulga@calarasi.ro, sau în format material, la adresa instituţiei: Consiliul Judeţean Călăraşi, Strada 1 Decembrie 1918, nr. 1, Călăraşi cod poştal 910019.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page