Cultură şi Educaţie, Educaţie — octombrie 2, 2019 at 10:38

La mulți ani, Grădinița nr.11 Călărași! Celebrarea unei jumătăți de secol!

by

Odată cu aniversarea celor 135 de ani de la înființarea Colegiului Național „Barbu Știrbei” Călărași și a 100 de ani de la acordarea dreptului gimnaziului de a organiza și cursuri liceale de ciclu superior, această școală prestigioasă mai are un motiv de sărbătoare și bucurie: structura sa, Grădinița cu Program Normal nr.11 Călărași, împlinește 50 de ani de existență atestată de documentele existente în unitate (o condică de activitate didactică din anul școlar 1969 – 1970).

Înființată sub denumirea de Grădinița cu Program Redus nr.11 Călărași, această unitate de învățământ preșcolar funcţiona cu o grupă de copii romi în actuala anexă a Şcolii Gimnaziale „Mihai Viteazul” Călăraşi. În anii şcolari următori numărul de copii înscrişi s-a dublat, menţinându-se două grupe până în anul 1987. Din acest an până în 2001, Grădiniţa cu Program Normal nr.11 Călăraşi a funcţionat cu câte patru grupe numeroase, în două schimburi, din 1997 având o altă locaţie, în incinta Grădiniţei cu Program Prelungit nr.1 Călăraşi.

Schimbarea localului a constituit un moment de cumpănă în istoria grădiniţei, mulţi dintre preşcolarii aflaţi în circumscripţia şcolară arondată acestei unităţi nemaiputând s-o frecventeze datorită distanţei prea mari între grădiniţă şi domiciliul lor.

Cu toate acestea, unitatea a găsit resursele care să-i asigure continuitatea, deşi în anul 2002 s-a pus problema încorporării grupelor sale în Grădiniţa cu Program Prelungit nr.1 Călăraşi. A fost momentul abordării unei noi strategii manageriale, data de 15.09.2003 marcând începerea unei perioade benefice pentru această grădiniţă, odată cu repartizarea noului local, modern şi spaţios, amplasat pe teritoriul circumscripţiei şcolare arondate, local în care funcționează și în prezent, alături de Colegiul Național „Barbu Știrbei” Călărași. Aici, numărul de copii a ajuns și până la 240, grădinița funcționând cu 8 grupe.

Odată cu înscrierea copiilor de 6 ani în clasa pregătitoare a ciclului primar de învăţământ, numărul de copii preşcolari s-a diminuat foarte mult, în prezent fiind înscriși 104 preșcolari la cele 4 grupe, ceea ce indică totuși un interes crescut al beneficiarilor pentru unitatea noastră, având în vedere că la fiecare grupă numărul de copii înscriși este peste media județului.

Imaginea ideală a ceea ce ne dorim să realizăm ca organizaţie este grădiniţa axată pe necesităţile copilului. Noi credem în faptul că procesul de învăţare nu se reduce la trecerea pasivă a informaţiilor de la educator la copil, ci, mai degrabă, metodele educative sunt construite pe tendinţele naturale ale celor mici: comunicare, explorare, creativitate. Astfel, copilul are un rol activ în procesul de învăţare, iar motivaţia sa interioară îl determină să aibă propriile lui proiecte, ca şi cercetătorii în laboratoarele lor. La fel ca aceştia, copiii aleg ceea ce vor să înveţe, în baza interesului lor. Aşadar, copilul este autorul procesului său de învăţare.

Noi, cadrele didactice din Grădiniţa cu Program Normal nr.11 Călăraşi, ne străduim să însoţim fiecare copil în procesul de creştere şi împlinire personală, pentru atingerea întregului său potenţial, prin combinarea lucrului individual, axat pe nevoile sale, cu activităţile de grup. Fiecare copil are propriile interese şi nevoi pe care şi le poate urmări în mod competent. Noi suntem lângă el pentru a-i prezenta posibilităţile şi direcţiile din care poate să aleagă. Prin practici moderne de comunicare, prin crearea unui climat sigur şi stimulativ, urmărim să dezvoltăm în fiecare copil încrederea în sine, independenţa şi plăcerea de a învăţa, care să îl însoţească întreaga viaţă.

Având în vedere că, în perioada în care unitatea a avut personalitate juridică, numele acesteia a fost Grădinița cu Program Normal nr.11 „Prâslea”, iar comunitatea încă ne identifică sub numele de Grădiniţa „Prâslea”, valorile asumate și promovate de noi sunt concepute în acest acrostih:

Prietenie: Vrem să construim o comunitate a copiilor în care ei să fie prieteni. Adevărata competiţie trebuie să fie nu între copii diferiţi, ci în fiecare copil în parte, cu propriile lui dificultăţi, pe drumul dezvoltării calităţilor, aptitudinilor şi potenţialului său. În acest fel, toţi copiii se percep unii pe alţii ca tovarăşi de drum, se acceptă în colectiv cu dificultăţile pe care le are fiecare şi se ajută unii pe ceilalţi în depăşirea lor.

Respect: Suntem atenţi să hrănim relaţia noastră cu fiecare copil în parte prin mesaje pozitive şi prin responsabilizarea fiecăruia pentru propriul său capăt de relaţie. Astfel, comunicarea este una autentică, evităm să vorbim despre copil şi îl lăsăm să se definească singur. Copiii se nasc cu înclinaţia naturală de a coopera cu adulţii, de aceea, ca adulți, ne asumăm responsabilitatea de a nu lăsa această cooperare să meargă împotriva intereselor copilului.

Acceptare: Copilul  este în centrul activităţii noastre. Credem că fiecare copil este OK aşa cum este. Credem că fiecare copil are valoare prin simplul fapt că există, indiferent de caracteristicile lui individuale. Promovăm o educaţie de tip incluziv. Tratăm copilul ca pe o persoană reală şi vedem copilul în calitatea lui intrinsecă de fiinţă umană.

Siguranţă: Avem grijă să oferim copilului linişte şi încredere – condiţie fundamentală a dezvoltării sale şi echilibrului său interior. Încercăm să întemeiem acest sentiment de siguranţă pe sentimentul copilului de a fi acceptat așa cum este de către colegii lui, dar mai cu seamă de către educatori, iar pentru a se simți acceptat înseamnă mai înainte de orice a se simți iubit. Dovada acestei iubiri constă în afecţiunea educatorului față de copil, în calitatea îngrijirilor, în bunăvoința ce i se arată, în satisfacţiile ce i se oferă și, în special, în interesul pe care acesta îl acordă faptelor lui și în timpul pe care i-l consacră, dar și în crearea posibilităţilor ca, la rândul lui, copilul să poată exprima sentimente de afecțiune, dovedind astfel dorința de a participa prin aporturi reale la viața grădiniţei, aceasta fiind modalitatea lui de a-și confirma apartenența la grup.

Libertate: Considerăm că, pentru dezvoltarea deplină a personalităţii sale, copilul are nevoie de libertate în demersurile întreprinse şi în exprimarea opiniilor şi sentimentelor sale, fără a depăşi hotarul libertăţii celorlalţi. De aceea, îl sprijinim să cunoască legile naturale şi sociale pentru a le pune în mod sistematic în acţiune pentru atingerea scopurilor sale, făcând ceea ce este bine pentru sine şi pentru ceilalţi.

Explorare: Învăţăm copilul să exploreze lumea înconjurătoare, să analizeze, să pună întrebări în legătură cu aspectele întâlnite, să-şi exprime opinii şi stări sufleteşti şi să iniţieze acţiuni. Prin experienţe, experimente şi explicaţii simple, printr-un demers didactic euristic, problematizant, participativ şi acţional, determinăm copilul,  împins de dorinţa cunoaşterii şi descoperirii şi de curiozitatea spontană, să răspundă singur la întrebări de genul „de ce?”, „cum?”, „cine?”, „din ce cauză?”, „ce s-ar întâmpla?”.

Armonie: Vrem să creăm în grădiniţă un mediu prietenos pentru copil, având în vedere starea de bine a acestuia şi bucuria lui de a învăţa, toţi actorii şi partenerii educaţionali armonizându-ne eforturile în acest sens. Întregul demers educaţional se centrează pe dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a personalităţii copilului, în funcţie de ritmul propriu şi de trebuinţele sale, sprijinind formarea autonomă şi creativă a acestuia.

Iată care sunt țelurile grădiniței noastre, pe care ni le fixăm cu multă speranță în viitor.

50 de ani pentru o unitate de învățământ preșcolar nu sunt puțini; ei înglobează muncă și sacrificiu, iubire și devotament, visare și speranță, învățare și creștere, cultură și tradiție și multe alte valori care clădesc această Citadelă a Copilăriei.

La mulți ani, Grădinița nr.11 Călărași! La mulți ani, Grădinița Visurilor Noastre!

În numele personalului din grădiniță, al preșcolarilor care au învățat și învață aici și al părinților acestora,

Coordonator structură,

Prof. înv. preșcolar Vasilica Duțu

 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page