Cultură şi Educaţie, File de Istorie — octombrie 3, 2019 at 19:23

La mulți ani Colegiului Național „Barbu Știrbei” Călărași, la aniversarea celor 135 de ani de excelență!

by

La Mulți Ani Colegiului Național Barbu Știrbei! Vă doresc să purtaţi şi în continuare cu cinste şi demnitate onorificul titlu de Semănător al Cunoştinţelor, Frumosului şi Binelui! 

”Acolo unde şcolile prosperă, totul prosperă.” Martin Luther

În data de 4 octombrie 2019, Colegiul Național ”Barbu Știrbei” Călărași celebrează o triplă sărbătoare: 135 de ani de la înființare, 100 de ani de la acordarea dreptului gimnaziului de a organiza și cursuri liceale de ciclu superior, dar și împlinirea a 50 de ani de existență a structurii sale,Grădinița cu Program Normal nr.11 Călărași, atestată de documentele existente în unitate (o condică de activitate didactică din anul școlar 1969 – 1970).

În cinstea acestei sărbători, evenimentele care se vor succede pe parcursul zilei vor fi:

 • Deschiderea manifestărilor. Lansarea numărului aniversar al revistei ”Elohim” : 10:00-10:30;
 • Dialog între generații. Ateliere de lucru
 • In memoriam – slujbă religioasă. Dezvelirea plăcii aniversare
 • Marșul liceului. La pas cu tradiția! 13:30-14:30
 • Moment omagial la Sala ”Barbu Știrbei” – Colegiul Național ”Barbu Știrbei” – 135 ani de excelență 15:00-17:00;

Astăzi, ca și odinioară, Colegiul Național Barbu Știrbei Călărași se mândrește cu elevii săi, care în fiecare an câștigă premii la olimpiade și concursuri școlare, ducând mai departe renumele câștigat de colegiu în ani de muncă statornică și serioasă, rezultate binemeritate al eforturilor pe care comunitatea școlară le-a depus constant, în timp, pentru obținerea excelenței în spațiul școlar călărășean și național.

Este demn de menționat faptul că azi, deși unii cred că şcoala nu mai este farul călăuzitor și rugul cunoașterii, iar societatea în care trăim nu funcționează pe principii meritocratice și dezvoltă şi încurajează doar nonvalorile, profesorii Colegiul Național Barbu Știrbei Călărași, părinţii și elevii, mențin convingerea că, doar continuând să cultivăm valori precum decența, profesionalismul, respectul, solidaritatea și curajul asumării alegerilor, atunci şcoala va continua să aducă plus valoare comunităților, formând profesioniști și personalităţi de valoare.

Deși a trecut prin multe transformări de-a lungul timpului, azi, acest altar al învățământului călărășean este un stejar falnic al cunoașterii, la umbra căruia au înmugurit zeci de generaţii de cugete frumoase. Colegiul Național Barbu Știrbei face parte din panoplia școlilor care şlefuiesc cu adevărat viitoarele caractere, care poartă amprenta foştilor dascăli ce a rămas întipărită asupra foştilor absolvenţi, care fac cinste renumelui colegiul în întreaga lume. Școala este puntea de legătură între părinţi şi comunitate, un rol foarte important în dezvoltarea liceului.

Tripla sărbătoare este încărcată de istorie, iar valoarea acestei școli este determinată de constantul curaj de a porni în aventura cunoaşterii și a recunoașterii a oamenilor valoroşi, atât cadre didactice cât şi elevi. Experienţa, dăruirea şi dragostea pentru copii și carte din inimile fiecărui dascăl au contribuit la temelia acestei școli călărășene de prestigiu, reușind să dea societății iubitori de lumina învățăturii și profesioniști în ştiinţe, iubitori și făuritori de frumos, oameni cu renume care îşi amintesc cu drag anii de şcoală petrecuți în băncile acestui liceu. Iar în acest sens, voi menționa acum o parte din istoria acestei intituții de învățământ.

Din spicuirile cronicărești ale vremii aflăm că:

Piatra de temelie a fost pusă la 23 iunie 1881, în cadrul unei ceremonii, iar la 16 august 1884 – în clădirea proaspăt terminată se vor instala școlile primare de băieți nr.1 și nr.2.

 • 20 sept. 1884/5 oct.1884 (stil nou)– deschiderea cursurilor, director prof. Constantin G. Protopopescu
 • 9 oct.1890– regele Carol I a vizitat gimnaziul și a asistat la lecții

În urmă cu 135 de ani, mai exact în 1894, așa cum spune cronicarul, ”profesorii au luat hotararea “să facă un act de dreptate și recunoștință, perpetuându-se memoria întemeietorului orașului” prin adoptarea numelui Gimnaziul real “Știrbei – Vodă”. Denumire aprobata de Ministerul Instrucției Publice și întărită prin înaltul regal nr. 1898 din 4 mai 1894 și publicat în nr. 33 al M. Of. din 13 mai 1894. Atunci a fost sădită sămânța a ceea ce a devenit peste timp Colegiul Național Barbu Știrbei. 

 • 19 feb. 1894 – adoptarea numelui “Gimnaziul real “Știrbei – Vodă”
 • nov. 1916 – martie1918 – școala a fost ocupată și devastată de trupele de ocupație bulgară
 • La 1 septembrie 1919 – prin decretul regal nr.3864 publicat în M. Of. nr. 114 din 9 IX 1919, se consfințește transformarea fostului gimnaziu în liceu real de băieți.
 • 29 oct. 1931- Nicolae Iorga, președintele Consiliului de Miniștrii și al instrucțiunii publice vizitează liceul
 • 1940 – inaugurarea unui internat pentru 70 de elevi Gimnaziului Real ( ciclul liceal inferior)
 • 1944– ocuparea liceului de Armata Roșie
 • 1956 – primește denumirea de Liceu Mixt cu profil real – uman
 • 1957 – adoptarea denumirii “Nicolae Bălcescu”
 • 1961 – inaugurarea localului din str. Eroilor, nr.36, director prof. Aurelia Grigore 1977 – primește denumirea Liceul de matematică – fizică ,,Nicolae Bălcescu”
 • 1984 – sărbătorirea centenarului liceului 1992 – principele Barbu Știrbei devine patronul spiritual al școlii
 • 1994școală Asociată UNESCO
 • 1999 – prin adresa nr. 35092 din 23 iunie 1999 M.E.N. aprobă atibuirea denumirii de Colegiul Național “Barbu Știrbei”, începând cu anul școlar 1999 – 2000.
 • 2007 – școală membră a Academia Școlilor Central Europene ( ACCES) 2009- prima școală din învățământul de stat din Romania acreditată pentru Bacalaureatul Internațional
 • 2011– acordarea titlului școală MaST TOP
 • 2015-2021 – acordarea titlului de Școală Europeană

 • 2016 – inaugurarea actualului local, director prof. Amza Eufrosina
 • 2016– înființarea Centrului de Dezvoltare Personală
 • 2016– inaugurarea clasei verzi
 • 2017– acordarea titlului de MICS MaST
 • 2017– primirea titlului ȘCOALĂ AMBASADOR la Parlamentul Uniunii Europene
 • 2017Centrul autorizat pentru pregătire Cambridge
 • 2017Grădinița cu program normal nr. 11 devine structură a Colegiul Național ”Barbu Știrbei” Călărași
 • 2019 – înființarea Centrului de Orientare și Consiliere
 • 2019 – înființarea centrului de robotica WINNER CERTIFICATE RO111- Danube Robotics, școală centru de formare în mai multe proiecte POSTRU, școala membru a colegiilor centenar, centru acreditat pentru obținerea certificării ORACLE, CISCO și ECDL

Având în vedere cele menționate mai sus, putem afirma cu certitudine că promovarea excelenței în educație și crearea unei educații de calitate au fost prioritățile Colegiului Național ”Barbu Știrbei”. De fapt această instituție și-a făcut o misiune din a  promova îmbogățirea, inovația și excelența în educație pentru toți elevii săi.

Deși urmărirea excelenței este la fel de veche ca instituția școlară, formularea și implementarea politicilor care vizează urmărirea excelenței în învățământul liceal și existența mișcărilor sociale care o promovează sunt noi.

Temelia unei vieți bune este o educație adecvată, iar școala joacă de asemenea un rol important. Educația academică nu trebuie să se concentreze exclusiv pe diverse discipline, în plus, acesta trebuie să ajute la dezvoltarea copilului.

”Excelența este o artă câștigată de formare și de acomodare. Nu acționăm corect pentru că avem virtute sau excelență, ci le avem mai degrabă pentru că am acționat corect. Suntem ceea ce facem în mod repetat. Excelenta, atunci, nu este un act, ci un obicei“, spunea Aristotel.

Profesori de calitate sunt coloana vertebrală a unei școli în care se obține excelență. Excelența în predare este evidentă în calificările personalului, precum și oportunitățile de învățare profesională oferite de către școală profesorilor săi.

Deci, în concluzie, pot spune așa: Deși lumea a fost și va fi întotdeauna nesigură, Colegiul Național ”Barbu Știrbei” nu doar că a supraviețuit acestei lumi, ci a rezistat precum un stejar falnic și a pus temeliile unei baze puternice și rezistente a educației prin obținerea excelenței în educație, fapt care se datorează în egală măsură profesorilor cât și elevilor.

Abordarea pedagogică de la Colegiul Național ”Barbu Știrbei” favorizează creșterea umană la fel de mult ca și excelența academică. Din acest motiv, se pune un accent deosebit pe crearea unui mediu de învățare și de viață primitor și inclusiv, unde elevii își pot atinge potențialul spiritual, intelectual, emoțional, social și fizic deplin.

La Mulți Ani întru excelență, Colegiului Național Barbu Știrbei! Întru Mulți Ani plini cu fapte și realizări mărețe Măriilor Lor Dascălilor Colegiului! Fie ca toată bunătatea  și binecuvântarea să vină asupra voastră, a noastră, a tuturor, în această zi specială!

Liliana Manea

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page