Politica, Politica locala — octombrie 29, 2013 at 13:44

La Consiliul Judeţean Călăraşi…dezvoltarea …după ureche

by

646x404Motto: o premisă riguroasă pentru dezbaterea oricărui subiect este lectura, studiul, care îţi permite să formulezi opinii argumentate.

Viaţa înseamnă ceea ce se întâmplă azi…

Problema dezvoltării economico- sociale a comunităţilor  este o problemă complexă şi multidisciplinară şi  care trebuie tratată cu seriozitate şi responsabilitate.

Ignoranţa şi voluntarismul caracterizează ultima iniţiativă a consilierului judeţean Sorin Vrăjitoru. Pe scurt, el propune într-un proiect de hotărâre a consiliului judeţean, pe care-l face public prin presă, constituirea unui grup de lucru pentru coordonarea elaborării Strategiei de Dezvoltare a Judeţului 2014-2020, constituit la nivelul CJ.

Lăsând la o parte faptul că acestă initiativă vine foarte târziu ignoră mecanisme instituţionale şi legale de elaborare a strategiilor şi programelor de dezvoltare şi în principal grupurile de parteneriat locale şi dezbaterea publică. Este interesant de aflat ce ar trebui să coordoneze  acest grup şi care ar fi criteriile de alcătuire a lui, rolul acestui grup.

Până acum “aleşii” din acest judeţ au dat declaraţii după ureche ca şi această iniţiativă. Strategiile de dezvoltare  ar trebui să fie produsul unui proces institutional care trebuie creat  şi care presupune grupuri de parteneriat şi obligatoriu dezbaterea publică.

Democraţia nu este o formă uşoară de guvernământ, fiindcă nu este niciodată încheiată; este un organism viu, schimbător, cu o continuă deplasare şi ajustare a balanţei dintre libertatea individuală şi ordinea de drept.

Administrația publică locală poate reprezenta eficient interesele cetățenilor cu condiția ca aceștia să fie consultați în procesul de luare a deciziilor. Consultarea are rolul de a asigura o verificarea conformității dintre interesele cetățeanului și planurile administrației publice locale pe tot parcursul mandatului acestora.

Însă, consultarea nu poate avea loc dacă obligațiile autorităților publice locale din domeniul transparenței decizionale nu sunt respectate: cetățenii nu sunt informați din timp asupra proiectelor de acte normative, nu au posibilitatea de a-și exprima părerea cu privire la acestea prin transmiterea de recomandări și/sau participarea la sedințele publice organizate.

Fără a exista un consens terminologic asupra conceptului de “guvernanţă”, acesta vine fie din domeniul politicii comparate, fie din sfera relaţiilor internaţionale şi desemnează forme de guvernare alternative atât la statul unic (modelul “Westminster”, caracterizat prin suveranitatea Parlamentului, puteri decizionale acordate Guvernului şi răspundere ministerială directă), care nu mai corespunde dinamicii şi complexităţii societăţii de tip global, cu nuclee de influenţă interorganizaţionale şi interactive, suprastatale sau transnaţionale, cât sş la modelul tradiţional al democraţiei reprezentative.

O prima distincţie care trebuie făcută este aceea dintre guvern cu acţiunea sa, guvernarea, şi guvernanţa. Dacă Guvernul este mecanismul de stat investit cu autoritatea şi legitimitatea de a acţiona asupra cetăţenilor prin cele trei mari puteri – legislativă, executivă şi judiciară – şi prin instituţii care concentrează puterea şi aplică deciziile, în esenţă, referindu-se la instituţiile oficiale ale statului iar guvernarea la intervenţia centrală bazata pe autoritate (Stoker 1998) şi careia, în procesul elaborării politicilor, i se potriveşte modelul deciziei raţionale şi comprehensive… în schimb, guvernanţa este o “altfel de guvernare”, o alternativă la acţiunea guvernamentală, care vizează (re)distribuirea puterii în spaţiul public printr-o (re)negociere a autorităţii şi o abordare incrementală a deciziei în retele parteneriale: parteneriate sociale (guvern – patronat – sindicate), parteneriat public – privat (structuri de stat – mediul de afaceri) sau parteneriat civic (autorităţi publice – societate civilă).

Am scris aceste rânduri ca un semnal al nevoii de schimbare de atitudine a autorităţilor locale în sensul firesc al responsabiltităţii şi seriozităţii şi uzanţelor normelor europene.

Ucideți analfabetismul politicienilor, care împing țara în stagnare , dobitocie și stat asistențial!!!

O viață mai bună? Da! Controlul civic asupra politicienilor… Cetățeni, sprijiniți crearea instituțiilor societății civile…câteva sute de ONG-uri și mii de voluntari şi un număr important de intreprinzători pot schimba lucrurile….nimic altceva.

Paradigma dezvoltării, oricare ar fi ea, trebuie să țină seama de fapul că fiecare individ este unic…

Un sistem economic cu patroni puțini și puternici sau un sistem cu mulți oameni intreprinzători, liberi și responsabili pentru destinele lor…

Actuala criză este rezultatul uniformizării, specializării, standardizării și producției de masă… omul nu este construit pentru așa ceva… multiplele teorii care preamăresc consumul de masă distrug habitatul natural, firesc de supraviețuire a omului… și lăcomia împinge omenirea spe un paradox… producție de masă mult peste necesarul de consum și în același timp miliarde de oameni care supraviețuiesc sub limita de demnitate umană… paradigma dezvoltării, oricare ar fi ea, trebuie să țină seama de fapul că fiecare individ este unic…

Astăzi, ne luptăm cu mizeria, cu mediocritatea, cu asemenea întâmplări stupide ca cea de acum, cînd învinge ori o masă proletară și fanatică, ori ideea de majoritate politică.

Noi sîntem excluși din acest proces, din această actualitate. Noi, care încercăm să gîndim și să simțim pe proprii mijloace, nu folosim nici unei partide, nici celeilalte.

Nelu Bălașa

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page