Clubul de Excelenţă, Cultură şi Educaţie — noiembrie 28, 2014 at 18:24

La ceas aniversar, Cinste lor…

by

“Focar de cultură”, “torță ce luminează”, “citadela valorilor și educației”, “crezul tinereții și al învățării”…Mângâi cu nostalgie paginile ninse de ani, paginile care suspină duios, păstrând povara atâtor amintiri și doruri negrăite, atâtor ode și povești fără sfârșit, atâtor întrebări și răspunsuri care persistă să se împotrivească timpului, săgetându-i curgerea ireversibilă și făcând să răsune gloria unui edificiu care, ușor-ușor, își face loc printre lumini și îndrăznește să devină o emblemă a prestigiului și a palmaresului. Mângâi aceste pagini care se trezesc dintr-un somn profund, pagini brodate de cunoaștere, de idei, de speranțe…Și toate acestea, pentru că ziua de 5 decembrie se apropie vertiginos.  Dacă ar fi o simplă zi, poate nu am răscoli anexe și comori de mult adormite, poate nu am porni în aventura deslușirii absolute, dar nu este o simplă zi…Este ziua în care se năștea o altă stea sub bolta divină a culturii și educației, un alt ecou purtat de suflările reci ale iernii timpurii, dincolo de timp și spațiu, un alt lăcaș de cult își deschidea atunci porțile, pentru ca doar cei privilegiați, cu inimi curate și cu dorința de a elucida mistere, să poată pătrunde.

amza eufrosinaDa, dragii mei, vă gândiți cum nu se poate mai bine! 5 decembrie…Momentul unic în care colegiul nostru, colegiu ce avea să devină un reper la nivel regional și, mai apoi, național, își creiona primii pași într-un sistem deosebit de riguros și de complex, reușind să se ridice cu mândrie la nivelul așteptărilor și să lupte pentru tradiție, pentru principii, pentru calitatea oamenilor pe care urma săîi promoveze și pentru comemorarea celor care au transfigurat chipul plăpând al acestui liceu, convertindu-l în simbolul unei punți către cunoaștere.

5 decembrie 2014… Iată că astăzi suntem martorii unui eveniment care naște lacrimi arzătoare în sufletele noastre, lacrimi de bucurie, de mândrie, lacrimi care se împletesc cu suspinele atâtor spirite ce despletesc priviri din alte depărtări spre cununa celor 130 de ani pe care Colegiul Național “Barbu Știrbei”îi împlinește, spre cununa celor 130 de ani în care ne-am definitivat un scop, în care am făcut sacrificii pentru conservarea învățământului adevărat, învățământului care zămislește personalități. Îmi rătăcesc privirile asupra arhivelor, căutând în neștire răspunsuri la întrebările pe care mi le pune rațiunea, urme ale unui trecut ce nu îndrăznește să se stingă,și zăresc cu emoție acest pasaj care esențializează într-o manieră deosebit de sugestivă chipul transparent al liceului nostru:” Liceul Știrbei Vodă nu a luat naștere în mod întâmplător, nici din spirit de imitație, ci el a luat naștere dintr-o necesitate sufletească simțităîn mod adânc în toate straturile sociale ale orașului și județului Ialomița.”Și această afirmație este cât se poate de adevărată, întrucât acest refugiu nu trăiește doar prin nume, doar prin sălile bătrâne care acum “găzduiesc” o altă generație desprinsă din iureșul vieții.Nu zidurile fac școala, ci spiritul ce pătrunde într-însa. NU! “Barbu Știrbei” este viu, vibrează, împrumută simțiri și freamăt deoarece, asemenea unei amfore cu vin vechi, încremenit într-o rubinie transparență, păstrează neatinse urmele timpului și datoria devenită  chintesența acestei instituții care ne îndeamnă să ne cultivăm spiritul și gândirea cât suntem tineri, cât încă avem harul curiozității și căutărilor, cât încă suntem animați de dorințe, cât încă suntem flămânzi de cunoaștere. Cu siguranță, vom afla în acea zi că n-am uitat să simțim, n-am uitat să ne înduioșăm, n-am uitat să vibrăm.

barbu stirbei calarasiAșadar, 130 de ani nu reprezintă o vârstă, ci o măsură a sufletului, a sentimentelor care, an de an, s-au adăugat la arhiva sufletească a liceului și care, deși întâmpină an de an noi generații, noi tineri care se hrănesc cu idei și iluzii, cu fantezie si creativitate, nu uită de portretele celor care au implementat continuitatea și nevoia de idealuri, de performanță, de iluminare a minților încă necoapte, de dezmierdare a mugurilor timizi ce abia tânjesc la lumină. Ne amintim cu drag de creatori de destine, de dirijori ai imnurilor vieții, de cei care conturau caractere şi susțineau visuri, de remarcabili oameni de cultură, de minunaţi parteneri educaţionali precum:I. F. Buricescu, Calistrat Poparescu, Rigobert Pauly, C.Fierescu, Gheorghe Neagu, Zaharia Simion, Mihail Mihalcea, N. Buicliu, Ionel Constantin, Aurel Dinulescu, Ion Ștefănescu, Ion Guțulescu, Petre Rusu,Radu Cornățeanu, Florea Gheorghe, Maria Barlan, Dumitru Samareanu, Nicolae Tăut, Laurențiu Gh. Georgescu, Gheorghe Pantelimon, Mihai Păslaru, Ion Onuţă, Vasile Zaim, Ion Vlad, Elena Rusu, Iordache Doina,Ioana Atanasiu, Nicolae Dragu, Marian Neagu, Ilie Olaru, Constanța Florescu, Ionela Alan, Iulia Rădulescu, Ilie-Ștefan Rădulescu, Teodora Stoian, Dumitru Iordache, Victor Cutuș Mureșan, Valeriu Georgescu, Reghina Georgescu, FernandaChelefa, Valentin Vasilache, Georgeta Vasilache, Ioana Coman, Aurelia Popescu, Gabriela Truică, Stelian Truică, Iolanda Vlad, Constantin Varghida, Carmen Damaș, Ioana David, Maria Voicila, Ioana Apostol, Floarea Marcu, Ionel Marin, echipa de astăzi a Colegiului Național “BarbuȘtirbei”.

Și, dacă aceștia sunt doar o parte din “patronii” spirituali ai liceului nostru, aflăm că sub aripa lor protectoare, sub sfaturile și îndemnurile lor, sub povețele și principiile lor, se modelează o nouă generație de valori, o nouă generație care pornește în lume cu mult curaj, cu dedicare, dar care își are rădăcinile în magistrala instituție a județului Călărași, instituție unică prin ceea ce promovează, prin ceea ce își propune, prin ceea ce realizeazăși materializează, prin ceea ce înseamnă ca tot unitar, ca lăcaș de cult, ca izvor de cunoaștere și cultură. Am datoria de a nominaliza câteva flori din grădina eternă a frumosului și a farmecului, din grădina luminilor și a spiritelor nobile, flori ce și-au deschis petalele către lume, iar lumea le-a îmbrățișat cu dragoste pentru roadele lor, pentru seva lor pură, pentru inimile de aur ce se înclină tremurător în fața lui “Barbu Știrbei”:

barbu stirbei calarasi2Ion Calonia, Ștefan Bănulescu, Alecu Vaida Poenaru, George Radu, Ion V. Strătescu, P.H. Hanes,Paul Tutungiu, George Alboiu, Teodor Parapiru, Ștefan Bratosin, Ion Vlad, Felix Țopescu, Aurel Elefterescu, Ștefan Teodorescu, Ion Teodorescu,Marin Giurcă, Nicolae Scăunaș, Dan Mateescu, Dimitrie Dunea, Constantin Dinulescu, Gabriela Bobeș, Dan Constantin, Rodica Simionescu, Luminița Velciu, Marcel Roșculeț,Marius Popescu,Constantin Brătianu, Gheorghe Florea, Dan Apostol,Cristian Florin Gheorghe, Petrus Octavian,Dan Mirescu,Bujorel Păvăloiu, Nicolae Balica, Nicoleta Ilie-Ieșeanu, Ion Bogdan, Dumitru Baltă, Petre Diaconu, Panait I. Panait, Adrian Rădulescu, Liviu Mihăilescu, Mircea Dima, Stere Farmache, Mircea Lupu, Marian Stoica, Liviu Mușat, Nicolae Ilinca,Bogdan Ioniță, Marian Ivan, Ion Anghel, Ion Teodorescu, Constantin Bogdan, Leon Dogaru, Mihai Cornățeanu, Romeci Virgil, Olaru Costel, Blebea Tanța, Mița Pompiliu, George Radu, Florența Albu, Brătianu Constantin, Vasile Eugen, Tudor Amza, Victor Purcărea, Filip Petru, Ion Marin, Cotineanu Georgeta, Rodica Zaverita (Paleologu), Mihail Oprițescu , Mihaela Vasilache(Negreanu), Florin Rădulescu, Cristina Pârvan, Mihaela Burcea, George Șerban, George Iacob, Irina Ravac, Botoșaru Făgărași, Vasile Victor Patevschi, Nicolae Teju, Cristel Velciu, Luxa Cristea, Marius Pomârleanu,Victor Beroniade, Petronel Dumitrescu, Claudia Năstăsescu, Dan Mărgărit, Eugen Pâslaru, Dan Lupoi, Nae Isbăsescu, Andreea Creangă, Sabin Deacu, Mihaela Georgescu, Diana Soare, Diana Nica, Mircea Negreanu, Daniel Florea, Rodica Bostan, Adina Bologan,Cristina Paris, Răducu Filipescu, Laurian Atanasoi, Mariana David, Tascu Toza, Gheorghe Parişcu, Viorel Ivanciu, Mari-Elena Belciu, Viorica Hagianu, Ion D. Valcea, Mihai Pahomeanu, Petre Negoiță, Dănuț Vasile, Sorin Vasile, Silviana Sestacovschi, Dana Chivu,Veronica Asan, Constantin Jelescu, Dan Cristodor, Adrian Popescu, Gheorghe Stoian,Olimpiu Moisescu, Gheorghe Vasile, Ninel Petre, Ema Hreniuc, Claudia Pavălasc, Adriana Constantin, Ion Tudor, Gheorghe Lițu, Radu Vasilache, Teodor Stoiculescu, Roxana David, Florentina David, Mihaela Bucioveanu, Ioana Georgescu, Șerban Gabriela, Ioana Nicoleta, Gabriela Iscru, Camelia Croitoru, Irina Constantin, Ioana Răcman, Carmen-Elena Herghelegiu, Anișoara Pantelimon, Florina Ion, Monica Parapiru, Daniela Moisescu, Corina Ionescu, Dan Marinache, Graţiela Preda, Alina Vişan, Andreea Gheorghe, Mădălina Teodorescu, Mugurel Coman, Marilena Simion, Adriana Cristache, Daniela Stan etc.

Mulți contemporani sunt alături de noi în aceste moment de sărbătoare.

Citind aceste nume, freamătul s-a înfiripat adânc în sufletul meu. Atâtea generații…atâtea personalități care s-au descoperit, atâtea somități care au pornit, iată, din liceul ce avea să înfrunte piedici și greutăți, ce avea să imortalizeze atâtea momente, atâtea schimbări, atâtea lupte și declinuri, pentru ca, în  final, să atingă apogeul, să își facă un renume și să ajungă un etalon al culturii pentru județul Călărași, un simbol al performanței și al eficienței, al persoanelor cu un cuvânt greu de spus în acest domeniu. Și trebuie să știm, de altfel, că toate modificările la nivel de infrastructură, că toate performanțele, că toate sensibilitățile cu care acest colegiu s-a confruntat în încercarea sa de orientare, de redirecționare, au fost atent vegheate de privirile agere ale celor 33 de directori de seamă care au asigurat buna funcționare și coordonare a solemnei instituții:Constantin G. Protopopescu (1884-1887), Nicolae Dragomirescu (1887-1892), Ion Anusca (1892-1894), Vasile Stanciu( 1894-1896; 1899-1901),Cristofor Stătescu (1896-1898), Grigore Nicolescu( 1898-1899), Dumitru M. Popescu (1901-1902), M. Galbenu (1902), G.V. Constantinescu (1902, 1905, 1907, 1911, 1914, 1922, 1924, 1927), Tiberiu Chiril (1905-1907), Ion F. Buricescu (1911-1914), Virgil Marineanu (1922-1924), Ion M. Ştefănescu (1927-1929), Dimitrie I. Sofran (1929-1935), Ion N. Guţulescu (1935-1938; 1945-1948), Alexandru Z. Ionescu (1938-1943), Gheorghe C. Vasilescu (1943-1945), Stan V. Păun (1948-1949), Coriolan Gherman (1949-1950), Grigorescu Constantin  (1950-1953), Petre Negru (1953-1955), Silvia Tăbăcaru (1955-1961), Aurelia Grigore (1961-1962), Ionel Constantin (1962-1975), Nițulescu Dumitrache (1975-1984), Ilie Olaru (1984-1989), Mihai Staub (1989-1991), Valentin Vasilache (1991-1998), Marinela Dincă (1998-2003), Corina Ionescu (2003-2009), Ion Dorobanțu (2009-2012), Dan Marinache (2012-2014), Eufrosina Amza (2014- prezent).

Și iată că mă aflu la final de drum în ceea ce privește aceste câteva file dedicate lor…profesorilor, absolvenților, directorilor, partenerilor, spiritului Colegiului,în deplinătatea sa. Spiritul acestei instituții ne-a impus să înțelegem sentimentele celorlalți, să fim reținuți,să găsim privirea, cuvântul și faptele care pot, în chipul cel mai ingenios, să facă plăcere, să trecem sub tăcere gânduri care i-ar putea mâhni pe ceilalți. Dar nu doresc să pun punct acestei povești frumoase până când nu le închin, într-o ultimă instanță, o strofă din fostul imn al liceului, scris de Laurențiu Georgescu în anul 1979, pe care îl regăsesc, așteptând cuminte, într-una din revistele ce se tipăreau sub suflul acelei epoci: “Liceul nostru poartă nume scump/ De cărturar vestit și de erou/ De-a pururea în inimile noastre/ Mesajul lui își va găsi ecou!” Și mă opresc asupra acestor versuri, pentru că liceul nostru, în ciuda fluctuațiilor suferite la nivel social, politic sau economic, nu s-a schimbat, ci a rămas același: veșnic tânăr, veșnic dornic de performanță, veșnicul templu al caracterelor mari și al țelurilor înalte, așteptând ca discipolii săi să își facă loc în lume, fără însă a uita sălile de clasă de unde au pornit și mentorii care i-au sprijinit și care îi păstrează, pe fiecare în parte, într-un colț de suflet…Dragii mei, eșecurile voastre ne dor, izbânzile voastre ne înalță, dar niciodată nu vom renunța la voi, pentru că ați fost și rămâneți ai noștri, pentru că în voi sunt razele de lumină din sufletul nostru, pentru că în voi suntem și noi, cei care v-am purtat de grijă și v-am învățat alfabetul științei și culturii.Este în puterea noastră a rămâne tineri într-un chip de bunic, este triumful nostru asupra valurilor care ating tandru malurile, dar nu le cruță niciodată. Respect adânc, recunoștință la ceas aniversar și urări de sănătate și succes pentru contemporani.

barbu stirbei calarasi1

Personal didactic

Anghel Stela, Mihai Simona-Oana, Mustăţea Anca-Monica, Ioana Nicoleta, Ion Florina-Elena, Croitoru Camelia, Parapiru Monica, Pantelimon Anişoara, Preda Graţiela Ana, Ion Veta, Gheorghe Andreea-Edvina, Isvoreanu Emil, Carabaş Maria, Marinache Dan, Tudor Constantin, Moisescu Ica-Daniela, Constantin Irina, Iscru Gabriela, Ionescu Corina-Mihaela, Vintilescu Daniela-Viorica, Vişan Elena, Găbreanu Mirela, Micescu Nicolae, Amza Eufrosina, Piţirigă Luiza, Iordache Lenuţa, Dincă Marinela, Cristian Marioara, Dorobanţu Ion, Pascu Georgiana, Simion Marilena, Antonaru Iuliana, Marica Carmen Elena, Puişor Cristian, Oprea Mariana, Cristache Adriana, Coman Mugurel, Duţă Valentina, Vasile Dumitru, Decu Marilena, Dinu Nicolae-Viorel, Ion Florinela-Magdalena, Hreniuc Toader, Hreniuc Augustina-Ema, Dumitrescu Gica, Şerban Gabriela Tincuţa, Anghel Marian, Barz Adela-Dumitra, Dumitru Lucia –Domniţa, Vişinescu Alina-Carmen, Vişan Alina

Personal didactic-auxiliar şi nedidactic

Răcman Ionica, Stan Daniela, Cuzeli Constantin-Ionuţ, Dinu Georgeta, Stan Ionuţ, Teodorescu Mădălina, Dumitru Tanta-Monica, Lăzăreanu Nicoleta, Mihai Gheorghe, Biro Nicolae, Mirică Ion, Cernea Aurel, Parloagă Ionica, Grigore Mia, Arsene Angela, Zechil Zamfirica, Albu Dumitru, Paraschiv Amelia, Costandache Daniel

 Director,

Prof. Eufrosina Amza

 

 

1 Comment

    Leave a Comment

    You must be logged in to post a comment.

    You cannot copy content of this page