Comunicate de presă, Ultimile Știri — aprilie 22, 2013 at 16:52

Județul Călărași printre județele cu nivelul cel mai mic al pensiei lunare medii în 2012

by

Logo institut statistica

 

pensionari

 

COMUNICAT DE PRESǍ
Nr. 19 din 22 aprilie 2011
Numărul mediu al pensionarilor şi pensia medie lunară
în anul 2012 – Judeţul Călăraşi –

În anul 2012, numărul mediu al pensionarilor ( exclusiv pensionarii MapN, MAI ,SRI, cei din evidenţa Casei de Asigurări a Avocaţilor si Culte) în judeţul Călăraşi a fost de 79656 persoane, mai mic cu 2,9% faţă de anul 2011.
Această scădere s-a datorat, în principal, diminuării cu 8,3% a numărului pensionarilor de asigurări sociale agricultori în anul 2012 faţă de anul 2011.

EVOLUŢIA NUMĂRULUI MEDIU AL PENSIONARILOR
DUPĂ SISTEMUL DE PENSIONARE
– persoane –

EVOLUŢIA NUMĂRULUI MEDIU AL PENSIONARILOR

       NOTĂ: Situaţia nu cuprinde pensionarii M.Ap.N, M.A.I, S.R.I,  şi  pe cei din evidenţa Casei de Asigurări a Avocaţilor şi Culte.

Distribuţia după sistemul de pensionare reliefează faptul că pensionarii de asigurări sociale deţin în continuare ponderea majoritară (99,9%).

Pensionarii de asigurări sociale de stat reprezintă 82,0%, din numărul total al pensionarilor  ponderea lor fiind mai mare cu 1,1 puncte procentuale comparativ cu anul 2011.

Pensionarii  agricultori  au   înregistrat  o  scădere  faţă  de  aceeaşi perioadă, atât ca  cifră absolută (-1284 persoane) cât şi ca pondere în totalul pensionarilor (de la 19,0% în anul 2011  la 17,9 % în anul 2012). 

DISTRIBUŢIA PENSIONARILOR, DUPĂ SISTEMUL DE PENSIONARE

                                                                                                                    – % –

DISTRIBUŢIA PENSIONARILOR

*) valori sub 0,04%

Numărul  mediu  al  pensionarilor de asigurări  sociale a fost în anul 2012,  de 79558 persoane, mai mic cu 2362 persoane faţă de anul 2011.

Sumele cuvenite drept pensii, în conformitate cu legislatia în vigoare, în anul 2012 au fost de 569649,4 mii lei,  cu  1,7 % mai mici comparativ cu anul 2011.

SUMELE CUVENITE DREPT PENSII

                                                                                                                                                    -mii lei-

SUMELE CUVENITE DREPT PENSIINOTĂ: Situaţia nu cuprinde pensionarii M.Ap.N, M.A.I, S.R.I, şi pe cei din evidenţa Casei de Asigurări a Avocaţilor şi Culte.

Pensia medie lunară impozabilă pe total judeţ, în anul 2012 a înregistrat o creştere de 1,4 % faţă de anul 2011.
Pensia medie a pensionarilor de asigurări sociale de stat a fost de 656 lei, mai mare cu 0,8% faţă de anul 2011.
Pensia medie a pensionarilor de asigurări sociale agricultori a fost de 324 lei, mai mare cu 0,6% faţă de anul 2011 şi mai mică de 2,0 ori comparativ cu pensia de asigurări sociale de stat.

EVOLUŢIA PENSIEI MEDII LUNARE DUPĂ SISTEMUL DE PENSIONARE

                                                                                                                                          -lei lunar-

EVOLUŢIA PENSIEI MEDII LUNARENOTĂ: Situaţia nu cuprinde pensionarii M.Ap.N, M.A.I, S.R.I, şi pe cei din evidenţa Casei de Asigurări a Avocaţilor şi Culte.

Nivelul redus al pensiei medii a agricultorilor a influenţat negativ atât nivelul pensiei medii de asigurări sociale cât şi a celei pe total judeţ.
În anul 2012, pensia medie lunară de asigurări sociale de stat, la nivel de ţară, a fost de 778 lei. Peste 70% din judeţele ţării s-au situat sub nivelul pensiei la nivel naţional, valorile cele mai reduse înregistrându-se în judeţele : Giurgiu (624 lei), Botoşani (635 lei), Vrancea ( 650 lei), Vaslui (653 lei) şi Călăraşi (656 lei).

 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page