Comunicate de presă — august 5, 2019 at 13:53

ITM Călărași: Comunicat

by

În perioada iulie – noiembrie 2019 se va desfăşura Acţiunea de control pentru verificarea modului în care angajatorii, care desfăşoară activităţi de transport şi distribuţie energie electrică, respectă prevederile legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă la lucrările de mentenanţă sau la intervenţiile ocazionale.

Obiective generale ale acţiunii sunt:

– creşterea gradului de conştientizare al angajatorilor şi al lucrătorilor din domeniul transportului şi distribuţiei energiei electrice în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă, pentru promovarea stării de bine la locul de muncă, cu consecinţe benefice în plan social şi profesional;

– încurajarea unei abordări participative prin implicarea angajaţilor şi angajatorilor în diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea prevederilor legale, aplicabile în domeniul transportului şi distribuţiei energiei electrice.

Acţiunea va cuprinde 2 etape:

– prima etapă (iulie – august 2019) va consta în informarea agenţilor economici din judeţul Călăraşi, care au activitate în domeniul transportului şi distribuţiei energiei electrice, asupra modului de derulare a acţiunii şi tematica abordată în acţiunea de control de către inspectorii de muncă;

– a doua etapa (septembrie – noiembrie 2019) va consta în verificarea, prin acţiuni de control la angajatori, a modului de implementare a prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

Vor fi verificaţi angajatori economici care desfăşoară lucrări în instalaţiile electrice aflate în exploatare, cu scoaterea de sub tensiune, lucrări în instalaţiile electrice aflate în exploatare, fără scoaterea de sub tensiune, lucrări la înălţime la liniile electrice aeriene, lucrări în cazul deranjamentelor şi avariilor din instalaţiile electrice, precum şi lucrări în staţii electrice, posturi de transformare, puncte de alimentare, etc.

Inspector Şef

Ionela IORDAN

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page