Dezvoltare durabilă, Responsabilitate socială — februarie 8, 2015 at 18:24

Investiţii pentru modernizarea şi reabilitarea ambulatoriului Spitalului de Psihiatrie Săpunari

by

Joi, 29 ianuarie, în sala de şedinţe a Consiliului Judeţean Călăraşi a avut loc Conferinţa de închidere a proiectului „Reabilitarea, Modernizarea şi Echiparea Ambulatoriului Spitalului de Psihiatrie Săpunari, judeţul Călăraşi”  – proiect finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007 – 2013, Axa prioritara 3 – “Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenţie 3.1 – “Reabilitarea/ modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate.

dotari Sapunari 2Proiectul face parte din portofoliul de proiecte al Consiliului Judeţean Călăraşi, completând calendarul eforturilor locale de reabilitare, recompartimentare, modernizare şi dotare cu echipamente, aparatură şi dispozitive medicale, precum şi dotări specifice şi mobilier, în scopul îmbunătăţirii calităţii serviciilor medicale oferite unei categorii vulnerabile a populaţiei (persoane cu probleme de sănătate mintală) şi pentru creşterea accesibilităţii şi calităţii serviciilor de sănătate mintală din judeţul Călăraşi.

Valoarea totală a proiectului este de  2.095.922,70 lei, din care: valoarea eligibilă a proiectului 1.598.633,59 lei, asistenţă financiară nerambursabilă: 1.566.660,92 lei, de la Bugetul Naţional 203.665,92 lei, contribuţia proprie a Consiliul Judeţean Călăraşi fiind de 149.899,55 lei.

ambulatoriu 2015Reabilitarea, modernizarea şi dotarea ambulatoriului de specialitate cu echipamente medicale şi aparatură modernă de investigaţii şi tratament va conduce la creşterea calităţii actului medical, astfel că prin creşterea numărului de consultaţii, investigaţii şi tratament în ambulatoriu va scade numărul internărilor în spitalul de psihiatrie, durata spitalizării se poate reduce la jumătate.

Clădirea supusă reabilitării  este o construcţie din cărămidă, datând din anul 1902. Clădirea nu a beneficiat de mai bine de treizeci de ani, de un program amplu de reabilitare, lucrările efectuate de-a lungul  timpului fiind doar lucrări minime de mentenanţă şi echipare strict necesare.

ambulatoriu inainte de reabilitareLucrările de reabilitare şi modernizare au constat în: lucrări de consolidare la pereţi, refacere şarpantă şi învelitoare, recompartimentări, refaceri finisaje, înlocuire tâmplărie exterioară şi interioară, termosistem la pereţii exteriori, refaceri instalaţii sanitare, electrice, termice şi telefonie, refacere reţea de canalizare exterioară, inclusiv staţie de epurare.

dotari SapunariDe asemenea, s-au achiziţionat echipamente, aparatură şi dispozitive medicale, inclusiv mobilier şi dotări specifice.

dotari Sapunari 3Reabilitarea şi dotarea infrastructurii spitaliceşti din judeţul Călăraşi, inclusiv reabilitarea şi echiparea ambulatoriilor, creează cadrul logistic necesar pentru transformarea sistemului public de sănătate, în vederea ameliorării performanţelor acestuia şi creşterii calităţii serviciilor oferite,  ca premize esenţiale pentru îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei judeţului.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page