Politica, Politica naţională — iulie 24, 2013 at 17:19

Integritatea publică

by

integritate adevarataPrin integritate publica intelegem atat integritatea proceselor – de luare a deciziilor, de implementare a deciziilor, de gestiune a banilor publici, cat si integritatea personalului – alesi locali, functionari publici.

Reprezentantii entitatilor publice au obligatia sa acorde un tratament impartial si echitabil tuturor persoanelor care se adreseaza acestora, cu respectarea unui termen rezonabil. In sprijinul acestuia vine insasi   Constitutia Romaniei, care consacra egalitatea cetatenilor in fata legii si a insitutiilor publice, fara privilegii si fara discriminari   (art. 16), precum si dreptul de petitionare al cetateanului   (art. 51), insituind in sarcina entitatilor publice obligatia de a raspunde la acestea in termenele si conditiile stabilite prin legi.

Transparenta 

O prima componenta a integritatii publice o reprezinta transparenta in desfasurarea activitatii institutiilor publice, prin care intelegem setul de instrumente prin care administratia (institutiile si autoritatile administratiei publice locale) da socoteala cetatenilor/contribuabililor cu privire la activitatea desfasurata in serviciul acestora. Modalitatile prin care se operationalizeaza transparenta tin de:

  asigurarea accesului cetatenilor la informatiile de interes public;

  participarea cetatenilor la elaborarea de acte normative si la sedintele publice;

Transparenta are rolul de a preveni actiuni care ameninta integritatea publica (acte de coruptie) si de a evalua performanta administratiei publice locale (capacitatea administrativa).

Coruptia

Coruptia reprezinta abuzul puterii publice pentru obtinerea de beneficii private. Definitia astfel formulata de  Transparency International a fost preluata la nivel global de Conventia ONU asupra Coruptiei, iar la nivel comunitar de Comunicarea (2003) 317 finala a Comisiei Europene catre Consiliul Uniunii Europene.

Principalele fapte de coruptie

I. Abuzul in serviciu

II. Luarea de mita (art. 254 Codul Penal)

III. Darea de mita (art. 255 Cod Penal)

IV.Primirea de foloase necuvenite (art. 256 Cod Penal)

V. Traficul de influenta (art. 257 Cod Penal)

VI. Infractiuni asimilate celor de coruptie

VII. Infractiuni impotriva intereselor financiare ale Comunitatilor Europene

Conflictul de interese

Incompatibilitatile

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page