Comunicate de presă, Ultimile Știri — februarie 21, 2014 at 18:10

Instituţia Prefectului: Şedinţa membrilor Comisiei de Dialog Social din 20.02.2014

by

Joi, 20 februarie 2014, cu începere de la ora 10:00, la Instituţia Prefectului a avut loc şedinţa membrilor Comisiei de Dialog Social.

Şedinţa membrilor Comisiei de Dialog Social

Pe Ordinea de Zi au fost următoarele subiecte:

  1. Dezvoltarea agriculturii călărăşene prin absorbţia fondurilor europene. Bilanţul anului 2013 şi previziuni pentru 2014.
  2. Dezvoltarea/reabilitarea sistemului de irigaţii şi a sistemului de îmbunătăţiri funciare.
  3. Planul de dezvoltare al judeţului Călăraşi pentru perioada 2014-2020.

Lucrările acestui eveniment au fost deschise de către George IACOB, Prefectul judeţului Călăraşi, care a adus la cunoştinţă faptul că din informaţiile oficiale prezentate Instituţiei Prefectului, în data de 12.02.2014, S.C. AVICOLA Călăraşi S.A. a depus la I.T.M. Călăraşi o notificare de concediere colectivă pentru 73 de funcţii de execuţie fiind pusă în practică la data de 21.03.2014.

Faţă de notificarea depusă de S.C. AVICOLA Călăraşi S.A la  Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Călăraşi urmează a fi furnizate serviciile de preconcediere în perioada de preaviz a persoanelor disponibilizate.

Instituţia Prefectului a luat notă cu profundă preocupare despre evenimentele neplăcute ce se petrec la societatea comercială amintită pentru monitorizarea activităţii desfăşurate de instituţiile abilitate, urmărind cu interes redresarea economică a societăţii şi revenirea la parametri iniţiali.

Primul subiect al Ordinii de Zi a fost abordat de Rodica TOMESCU, directorul adjunct al Oficiului Judeţean de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit Călăraşi, care a

prezentat un material informativ privind „Bilanţul activităţii desfăşurate de O.J.P.D.R.P. Călăraşi în anul 2013 şi previziuni pentru anul 2014” .

În continuare, Ionuţ Georgian GEACĂ, reprezentant al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Călăraşi, a prezentat un material aferent activităţii desfăşurate de instituţie în anul anterior precum şi perspectivele viitoare perioadei de finanţare.

Legat de dezvoltarea agriculturii călărăşene, Dobrin Maricica, reprezentanta Camerei Agricole a Judeţului Călăraşi a prezentat un material informativ privind „Bilanţul anului 2013 în ceea ce priveşte absorbţia de fonduri europene şi obiectivele pentru perioada 2014-2020” . Conform celor enunţate de domnia sa, în judeţul Călăraşi, au fost întocmite 340 de proiecte şi atrase 7 milioane de euro fonduri europene, in exerciţiul bugetar 2007 – 2013. Reprezentanta C.A.J Călăraşi a mai precizat că obiectivul general, pentru perioada 2014-2020 este sprijinirea fermelor de semisubzistenţă din judeţul Călăraşi pentru modernizarea şi obţinerea de venituri decente din agricultura.

Al doilea subiect a fost abordat de Georgeta FLEANCU, reprezentanta Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare filiala judeţeană Călăraşi. Domnia sa a prezentat o informare privind „Dezvoltarea/reabilitarea sistemului de irigaţii şi a sistemului de îmbunătăţiri funciare”. Pentru readucerea la parametri funcţionali a amenajărilor de irigaţii din judeţul Călăraşi, A.N.I.F. filiala judeţeană Călăraşi estimează o valoare a lucrărilor necesare a se executa de 1500-2000 lei/ha, valoare ce nu poate fi suportată de către beneficiarii de teren.

Totodată, dr. ing. Ioana SPINU, reprezentanta Camerei Agricole a Judeţului Călăraşi, a prezentat un studiu realizat la nivelul judeţului asupra sistemului de irigaţii şi a celui de îmbunătăţiri funciare.

În final, Marius Fulga, Managerul Public al Consiliului Judeţean Călăraşi, a prezentat stadiul realizării „Planului de dezvoltare al judeţului Călăraşi pentru perioada 2014-2020” . Reprezentantul C.J. a amintit participanţilor că materialul prezentat se va afla postat pe site-ul C.J. şi va face obiectul unor serii de dezbateri publice în luna martie, adresând participanţilor rugămintea de a contribui, în măsura în care doresc şi pot, la finalizarea acestuia.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page