Comunicate de presă, Ultimile Știri — decembrie 11, 2013 at 14:59

Informare privind activitatea desfăşurată de AJOFM Călăraşi în perioada 01.01.2013 – 30.11.2013

by

logo anofm

 

2013-12-10 09.43.49Ca urmare a implementării Programului de Ocupare a Forţei de Muncă pentru anul 2013, pe primele 11 luni ale acestui an s-a realizat încadrarea unui număr de 2439 persoane, ceea ce reprezintă   18 % dintre persoanele intrate în acest an în măsurile active de stimulare a ocupării forţei de muncă (13627).

 • Prin acordarea serviciilor de mediere s-a realizat ocuparea a 934 persoane.

În anul 2013 au fost desfăşurate două burse ale locurilor de muncă după cum urmează:
–          Bursa Generală a locurilor de muncă, în data de 19 aprilie 2013;
–          Bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi, în data de 27 septembrie 2013.

 • Cele două burse organizate de AJOFM Călăraşi s-au finalizat cu următoarele  rezultate :
 • au fost contactaţi 729 agenţi economici din județ;
 • au participat la bursă 31 angajatori;
 • au fost oferite un număr de 683  locuri de muncă;
 • au participat la această bursă un număr de 1013 persoane aflate în căutarea  unui loc de muncă, din care 347 absolvenţi promoţia 2013;
 • au fost selectate în vederea încadrării 150 persoane ;
 • au fost încadrate în muncă 50 persoane.
 • Ca urmare a acordării serviciilor de informare şi consiliere s-a reuşit încadrarea unui număr de 680  persoane. Serviciile de informare şi consiliere profesională au un rol esenţial în activitatea  desfăşurată de serviciile publice de ocupare, de calitatea acestora depinzând în mare măsură rezultatele aplicării celorlalte tipuri de servicii de stimulare a ocupării, în special formarea profesională.
 • Prin organizarea cursurilor de formare profesională s-au încadrat 455 persoane, din care 278 ca urmare a cursurilor organizate din fonduri europene.
 • În scopul prevenirii şomajului de lungă durată şi stimulării şomerilor de a se încadra în muncă înainte de expirarea perioadei de indemnizare, s-au acordat alocaţii pentru un număr de 179 şomeri.
 • Prin subvenţionarea ocupării şomerilor peste 45 ani sau unici susţinători ai familiilor monoparentale, s-a realizat încadrarea a 103 persoane, din care:

                          97 şomeri cu vârsta peste 45 de ani;

                             6 şomeri unici susţinători ai familiilor monoparentale.

 • Subvenţiile acordate pentru încadrarea şomerilor care mai au 3 ani până la pensie au dus la ocuparea a 1 persoană aparţinând acestei categorii;
 • Stimularea mobilităţii geografice a forţei de muncă a contribuit la ocuparea a 20 persoane, 16  dintre acestea încadrându-se într-o localitate la o distanţă mai mare de 50 km faţă de domiciliu (persoanele au beneficiat de primă de încadrare), iar 4 schimbându-și domiciliul ca urmare a încadrării într-o altă localitate (au beneficiat de primă de instalare);
 • Prin subvenţionarea angajatorilor care încadrează absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ, s-a realizat încadrarea a 19 persoane, iar numărul absolvenţilor beneficiari de primă de încadrare a fost de 30 persoane;
 • 18 persoane au fost încadrare prin încheierea de contracte de solidaritate, conform Legii 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale.

2013-12-10 09.44.54În ceea ce priveşte activitatea de mediere pe locurile de muncă oferite de angajatorii străini, pe parcursul celor 11 luni ale anului 2013 au fost înregistrate în baza de date EURES un număr de 239 persoane, din care 119 femei. Defalcat pe nivel studii, structura acestora este următoarea: 144 persoane cu studii primare/gimnaziale/profesionale, 84 cu liceu /postliceală, 11 cu studii superioare.  Cei mai mulţi solicitanţi se încadrează în grupa de vârstă 36-45 ani, urmate de grupa 26-35 ani.

În urma selecției pe locurile de muncă din domeniul agicol – Spania, selecție ce a avut loc în luna ianuarie 2013, un număr de 16 persoane au obținut un contract de muncă pe o perioadă de 3 luni.

În cadrul Planului de formare profesională, AJOFM Călăraşi a realizat următoarele :

– cuprinderea, până la data de 30 noiembrie 2013, la cursurile de re/calificare a unui număr de 918 persoane;

organizarea, în perioada 01 ianuarie – 30 noiembrie 2013 a unui număr de 55 cursuri de (re)calificare, dintre care  37 cursuri organizate cu CRFPA Călăraşi, iar 18 cursuri de calificare prin furnizorii de formare profesională autorizaţi conform legii. Un număr de 41 programe de formare profesională au fost finanțate din BAS, iar alte 14 din fonduri europene.  

Situaţia şomajului şi evoluţia sa în perioada 1 ianuarie – 30 noiembrie  2013 

Situaţia şomajului şi evoluţia sa în perioada 1 ianuarie – 30 noiembrie 2013

În decursul lunii iulie 2013, numărul şomerilor neindemnizaţi a crescut cu 582 persoane faţă de luna iunie  datorită înscrierii în baza de date a agenţiei a proaspeţilor absolvenţi. Astfel, la finele lunii iulie 2013, ponderea tinerilor în numărul total de şomeri a reprezentat 22,15%.

rata somajului

Alte acţiuni/proiecte în care a fost implicată AJOFM Călăraşi pe parcursul celor 11 luni ale anului 2013:

–       activităţi desfăşurate în cadrul proiectului “Parteneriat public-privat pentru ocuparea forţei de muncă”, proiect implementat de AJOFM Tulcea în parteneriat cu AJOFM Călăraşi şi alte 8 agenţii judeţene: întâlniri de lucru, conferinţe înterregionale, vizite la furnizorii privaţi de servicii de ocupare şi formare profesională în vederea încheierii de parteneriate, vizite de studiu în alte state UE pentru trasnfer de bune practici etc.; organizarea, în perioada 27-30.08.2013, la Călărași, a Conferinței interregionale pentru transfer de bune practici;

–      activităţi desfăşurate în cadrul proiectului “Formarea continuă – premisa calităţii în SPO”, proiect implementat de AJOFM Tulcea în parteneriat cu AJOFM Călăraşi: întâlniri de lucru, participarea salariaţilor AJOFM la cursurile de limba franceză şi la cursurile de comunicare, vizite de studiu transnaţionale etc; desfăşurarea seminarului cu tema „Comunicarea cu categorii de persoane defavorizate – persoanele de etnie Rroma”– 16-19 ianuarie 2013; desfăşurarea seminarului cu tema „Comunicarea cu categorii de persoane defavorizate – persoane care provin din centre de plasament” – 06-09 februarie 2013; realizarea site-ului oficial al AJOFM Călărași, site ce poate fi accesat la adresa www.calarasi.accesibilitateajofm.ro . Site-ul a fost adaptat pentru persoanele cu dizabilități.

–        activități derulate  în cadrul proiectului ”Bridhing the Gaps : Integrated cross-border business infrastructure and services in Silistra District- Calarasi”, proiect implementat de Alliance for Regional and Civil Initiatives- Silistra Branch în parteneriat cu AJOFM Călărași, Consiliul Judetean Calarasi și  Silistra Chamber of Commerce and Industry;

–        în calitate de membru al Comitetului Regional pentru elaborarea Planului de Dezvoltare Regionala 2014-2020, AJOFM Călărași a participat la întâlnirile de lucru organizate de ADR Sud Muntenia. Grupul de Parteneriat Local Călărași este contituit din reprezentanți ai autorităților publice locale, servicii publice deconcentrate, ONG-uri, sindicate, patronate, IMM-uri, Bănci etc.

–        organizarea, în data de 27 martie 2013, la sediul Agenției Locale Oltenița, a unei miniburse a locurilor de muncă, acțiune realizată în cadrul proiectului ”Facilitarea accesului pe piața muncii a persoanelor în căutarea unui loc de muncă prin calificare-recalificare, condiție a dezvoltării resurselor umane”, proiect implementat de Fundația ”Natura Vie” în parteneriat cu AJOFM Călărași;

–        desfășurarea, în mod regulat, de acțiuni de informare și consiliere profesională în școli, pentru elevii claselor terminale; desfășurarea unei campanie de promovare a sericiilor oferite de AJOFM Călărași în rândul viitorilor absolvenți;

–        organizarea, în data de 14 noiembrie 2013, la sediul CRFPA Călărași, a  unei întâlniri în cadrul proiectului ”Centre autonome și modern de pregătire perin implementarea unei organizări noi –CAMPION” . Participanți: reprezentanți ai ANOFM, ai partenerilor naționali și transnaționali, experți ai CRFPA Călărași și AJOFM Călărași, agenți economici din județ. Pe ordinea de zi a întâlnirii, printre alte puncte dezbătute, s-a aflat și ucenicia la locul de muncă, evaluarea competențelor diobândite pe alte căi decât cele formale, activitatea de formare profesională ;

–        Emiterea  Cardului Profesional European – Proiect “Cardul profesional european – soluție europeană în căutarea unui loc de muncă”,  proiect strategic, la nivel național, ce vizează modernizarea Serviciului Public de Ocupare (SPO) prin introducerea unui sistem informatic complex ce are la bază cardul ca și instrument de autentificare.         Proiectul  a fost  implementat de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) în parteneriat cu S.C. Soft Business Union SRL și s-a desfăşurat pe o perioadă de 33 luni (1 decembrie 2010 – 31 august 2013).  Introducerea cardului profesional va contribui la facilitarea recunoasterii calificarilor profesionale la nivel european, in conformitate cu Directiva UE nr.36/2005, in conditiile in care informatiile privind cardul profesional european sunt de incredere, validate si actualizate, incluzand informatiile specifice cuprinse de CV-urile EUROPASS. Valoarea adăugată a proiectului constă în realizarea “ Unui dosar de şomer la purtător”, care va conţine, pe de o parte, informaţiile de care are nevoie atât şomerul, cât şi funcţionarul Servicului Public de Ocupare (SPO) pentru identificarea şi gestionarea traseului parcurs de către persoana beneficiară de servicii şi măsuri active de ocupare în calitatea sa de şomer înregistrat la SPO, pe de altă parte, va reduce considerabil procesul anevoios de înscriere şi de acces la toate serviciile de care este îndreptăţit să beneficieze, va înlătura, pe cât posibil legal, toate demersurile birocratice din perioada în care traversează o perioadă deloc dorită, aceea de persoană fără un loc de muncă.  La nivelul AJOFM Călărași, de la începutul lunii august și până la data prezentă  au fost emise un număr de 473 carduri pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă.

–        Altele: conferinţe lansare proiecte, seminarii de informare, grupuri de lucru, contactare agenţi economici pentru promovarea serviciilor AJOFM etc.

DIRECTOR EXECUTIV,
NICOLAE CHIRANA

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page