Anunţuri, Ultimile Știri — decembrie 12, 2014 at 16:29

INFORMARE ITM Calarasi

by

meseseanuÎn perioada 20.11 – 26.12.2014, Inspectoratul Teritorial de Muncă al jud. Călăraşi efectuează operaţiuni legate de autorizarea / avizarea anuală a societăţilor comerciale ce doresc să desfăşoare activităţi de deţinere, transport, manipulare, depozitare şi comercializare a obiectelor artizanale de distracţie pe baza de amestecuri pirotehnice şi anume:

– primirea, înregistrarea şi verificarea documentelor, conform prevederilor Legii 126/1995 privind regimul materiilor explozive, cu modificările şi completările ulterioare;

– verificarea locului de depozitare / comercializare a obiectelor artizanale de distracţie pe bază de amestecuri pirotehnice;

– întocmirea referatului prin care se propune autorizarea / avizarea anuală a spaţiului de depozitare / comercializare a obiectelor artizanale de distracţie pe bază de amestecuri pirotehnice;

– înscrierea, în autorizaţia de depozitare / comercializare, a cantităţii maxime de obiecte artizanale de distracţie pe bază de amestecuri pirotehnice ce urmează a fi depozitată / comercializată, a locului de depozitare / comercializare, respectiv a numărului referatului de avizare.

După acordarea autorizaţiei / avizului anual, conform prevederilor legale, agentul economic are obligaţia să solicite avizul Biroului Arme, Explozivi şi Substanţe Toxice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean, respectiv avizarea autorizaţiei.

În perioada 16 – 20.12.2014 va avea loc un control tematic conform HG 612/2010, la societăţile ce efectuează activitate de distribuţie obiecte de distracţie pc bază de amestecuri pirotehnice. Această activitate este specifică Compartimentului Piaţă şi îndrumare angajatori şi angajaţi în domeniul securităţii şi sănătaţii în muncă din cadrul ITM Călăraşi.

În perioada 20 – 30.12.2014, inspectorii de muncă din cadrul ITM Călăraşi împreună cu lucrătorii IPJ Călăraşi vor efectua acţiuni de control în teren (atât în municipiul Călăraşi cât şi în judeţ) pentru verificarea modului în care agenţii economici autorizaţi respectă prevederile Legii 126/1995 privind regimul materiilor explozive, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi depistarea de persoane fizice / agenţi economici ce comercializează, fără autorizaţie, obiecte artizanale dc distracţie pe bază de amestecuri pirotehnice.

Avându-se în vedere simplificarea şi eficientizarea controlului efectuat de în comun de ITM şi IPJ Călăraşi, ITM Călăraşi va emite ecusoane personalizate pentru comercianţii de materiale pirotehnice categoria 1, mai precis persoanelor cuprinse în cererea de autorizare şi implicit în referatul în urma căruia se eliberează autorizaţia pentru comercializarea articolelor pirotehnice. Aceste ecusoane vor fi uşor de recunoscut şi greu de multiplicat sau falsificat.

Persoana care va prezenta materialul va fi Inspector Şef Adjunct S.S.M, Nicolae DUMITRU.

INSPECTOR ŞEF

Ilie – Răzvan MESEŞEANU

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page