Comunicate de presă, Ultimile Știri — iulie 25, 2013 at 13:58

Indicatorii socio-economici ai judeţului Călăraşi în luna 2013 au valori descendente

by

Logo institut statistica

statisticaEvoluţia principalilor indicatori socio-economici la nivelul judeţului Călăraşi, în luna mai 2013 s-a caracterizat prin:
creşterea producţiei industriale realizată în luna mai 2013 cu 3,5% faţă de luna precedentă şi cu 0,3% comparativ cu producţia industrială realizată în luna mai 2012;
scăderea câştigului salarial mediu nominal net în luna mai 2013 comparativ cu luna precedentă cu 0,8% şi creşterea cu 3,6% comparativ cu luna mai 2012 ;
scăderea ratei şomajului înregistrat, la sfârşitul lunii mai 2013 la 6,3%, cu 0,5 puncte procentuale faţă de luna precedentă şi creşterea cu 0,9 puncte procentuale faţă de luna mai 2012;
creşterea indicelui de utilizare netă a locurilor de cazare, din structurile de primire turistică, cu 5,5 puncte procentuale faţă de luna aprilie 2013 şi scăderea cu 2,3 puncte procentuale faţă de luna mai 2012;
scăderea numărului de autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri rezidenţiale cu 4  comparativ cu luna aprilie 2013 şi respectiv cu 25 comparativ cu luna mai 2012;
scăderea numărului născuţilor-vii, al deceselor generale, al divorţurilor şi de creşterea numărului căsătoriilor şi al deceselor sub 1 an faţă de luna anterioară. Comparativ cu luna mai 2012 a scăzut numărul născuţilor-vii, al deceselor generale, al căsătoriilor, al divorţurilor, al deceselor sub 1 an.

Producţia industrială realizată în luna mai 2013 a înregistrat o creştere cu 3,5%, comparativ cu luna precedentă.

INDICII-PRODUCŢIEI-INDUSTRIALEProducţia  industrială  realizată  în luna mai 2013, comparativ cu luna mai 2012, a fost mai mare cu 0,3%.

În  perioada 1.I – 31.V.2013, comparativ cu perioada corespunzătoare a anului precedent, s-a înregistrat majorarea producţiei în aproape toate ramurile  industriei  prelucrătoare. Majorări semnificative s-au înregistrat în industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal inclusiv maşini, utilaje şi instalaţii (+35,2%) şi diminuări în fabricarea articolelor de îmbrăcăminte (-9,5%).

STRUCTURA-PRODUCŢIEI-INDUSTRIALECâştigul salarial mediu nominal brut pe total judeţ, în luna mai 2013, a fost de 1594 lei, mai mic cu 0,7% comparativ cu luna precedentă şi mai mare cu 3,7% comparativ cu luna mai 2012. Pe ramuri de activitate, acesta a fost de 1556 lei în agricultură, silvicultură şi pescuit, de 1543 lei  în industrie şi construcţii şi de 1641 lei în servicii.

Câştigul salarial mediu nominal net , în luna mai 2013, a fost de 1160 lei, mai mic cu 0,8% comparativ cu luna precedentă şi mai mare cu 3,6% comparativ cu luna mai 2012. Pe ramuri de activitate, acesta a fost de 1135 lei  în agricultură, silvicultură şi pescuit, de 1128 lei  în industrie şi construcţii şi de 1190 lei  în servicii.

Câştigul salarial mediu nominal brut la nivelul economiei naţionale, în luna mai 2013, a fost de 2226 lei, iar cel net de 1611 lei. Comparativ cu luna precedentă, câştigul salarial mediu nominal net a scăzut cu 3,0%. Indicele câştigului salarial real, calculat ca raport între indicele câştigului salarial nominal net şi indicele preţurilor de consum, a fost de 96,8% faţă de luna precedentă, de 120,7% faţă de  octombrie 1990 și de 100,0% faţă de cel înregistrat în luna mai 2012.

Efectivul salariaţilor, la sfârşitul lunii mai 2013, a fost de 43018 persoane, cu 112 persoane mai multe faţă de luna precedentă și cu 874 persoane mai multe faţă de luna mai 2012.

Pe ramuri de activitate, numărul salariaţilor a fost de 3,6 mii persoane în agricultură, silvicultură şi pescuit, de 14,8 mii persoane în industrie şi construcţii şi de 24,6 mii salariaţi în servicii.

Potrivit datelor furnizate de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Călăraşi, numărul şomerilor înregistraţi, la sfârşitul lunii mai 2013, era de 6713 persoane, în scădere cu 515 persoane faţă de luna precedentă (-7,1%).

Comparativ  cu   luna  mai 2012, numărul  şomerilor înregistraţi a fost mai mare cu 1022  persoane   (+18,0%).

La  sfârşitul  lunii mai 2013, femeile reprezentau  39,8% din numărul total al şomerilor  înregistraţi.

Din numărul total al şomerilor înregistraţi, 1500 persoane (22,4% din total şomeri)  beneficiau  de indemnizaţie de şomaj 75% şi 9 persoane (0,1% din total şomeri) au primit  indemnizaţie de şomaj  50%.

Numărul şomerilor neindemnizaţi la sfârşitul lunii mai 2013 era de 5204 persoane, reprezentând 77,5% din totalul şomerilor înregistraţi – majoritatea (90,3%) având studii primare, gimnaziale sau profesionale.numarul-somerilor-luna-maiSursa: Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Călăraşi;1) Beneficiari de indemnizaţie de şomaj (persoane aflate în şomaj ca urmare a pierderii locului de muncă) conform art. 16 şi art. 39 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă şi O.G. nr. 144/2005 ;2)Beneficiarii de indemnizaţie de şomaj (absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ )  conform art, 16 şi art.40 din Legea nr.76/2002, privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă ;3)Nu beneficiază de prevederile Legii nr.1/1991, republicata în anul 1994; 4)Determinată prin raportarea nr. total al şomerilor înregistraţi  la populaţia activă civilă de la 01.01.2012.

Rata  şomajului  înregistrat la sfârşitul lunii mai 2013, în judeţul Călăraşi, a fost de 6,3%, calculată în raport cu populaţia activă civilă totală (6,8% în luna aprilie 2013 respectiv 5,4% în luna mai 2012).

Pentru  femei, rata şomajului în luna mai 2013 a fost de 5,0% (5,2% în luna aprilie 2013 şi 4,5% în luna mai 2012).

Pentru bărbaţi, rata şomajului în luna mai 2013 a fost de 7,7% (8,4% în luna aprilie 2013  şi 6,3% în luna mai 2012).

Din evidenţa Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Călăraşi reiese că, numărul locurilor de muncă  rămase  neocupate,  la  sfârşitul  lunii  mai 2013, a fost de 397  locuri de muncă, toate regăsindu-se în sectorul  privat. Din  totalul  locurilor de muncă vacante, 354 erau  pentru muncitori (89,2%).

Ponderea şomerilor înregistraţi în populaţia stabilă în vârstă de 18-62 ani a fost, în luna mai 2013, de 3,5%.

PONDEREA-ŞOMERILOR-ÎNREGISTRAŢI-ÎN-POPULAŢIA-STABILĂEvoluţia principalelor fenomene demografice în luna mai 2013, comparativ cu luna precedentă a fost caracterizată de o scădere a numărului născuţilor-vii, al deceselor generale, al divorţurilor şi de o creştere a numărului căsătoriilor şi al deceselor sub 1 an. Comparativ cu luna mai 2012 a scăzut numărul născuţilor-vii, al deceselor generale, al căsătoriilor, al divorţurilor, al deceselor sub 1 an.

Natalitatea. În luna mai 2013, numărul născuţilor-vii a fost de 189, mai mic cu 18 faţă de luna precedentă şi mai mic cu 68 faţă de luna mai 2012.

Mortalitatea generală. În luna mai 2013, numărul deceselor înregistrate a fost de 320, mai mic cu 69 faţă de luna precedentă, respectiv cu 54 faţă de luna mai 2012.

Mortalitatea infantilă. Numărul deceselor sub 1 an a fost de 3 în luna mai 2013, mai mare cu 2 faţă de cel din luna precedentă și mai mic cu 1 faţă de luna mai 2012.

Sporul natural. Ca urmare a faptului că numărul născuţilor-vii a fost mai mic decât cel al deceselor, s-a  înregistrat   un  spor  natural  negativ  -131 persoane în luna mai 2013 (-182 persoane  în luna aprilie 2013, -117 persoane în luna mai 2012).

 Nupţialitatea. La oficiile de stare civilă, în luna mai 2013, s-au înregistrat 76 căsătorii, mai multe cu 49 faţă de luna aprilie 2013 şi mai puţine cu 28 faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.

Divorţialitatea. În luna mai 2013 s-au înregistrat 36 divorţuri, mai puţine cu 7 faţă de luna precedentă şi respectiv cu 4 faţă de luna mai 2012 .

În luna martie 2013, comerţul internaţional cu bunuri s-a concretizat într-un volum al exporturilor FOB de 34,1 milioane euro şi al importurilor CIF de 21,6 milioane euro, înregistrând un sold pozitiv de 12,5 milioane euro.

În perioada 1.I-31.III.2013, în structura exporturilor, ponderea o deţin următoarele secţiuni din Nomenclatorul Combinat (NC) : metale comune şi articole din acestea (49,4%), produse vegetale (12,1%), articole din piatră, ciment, ceramică, sticlă şi din alte materiale similare (11,9%), materii textile şi articole din acestea (7,1%), maşini, aparate şi echipamente electrice ; aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul şi imaginile (6,0%).

În structura importurilor, în perioada 1.I-31.III.2013, ponderea o deţin următoarele secţiuni: metale comune şi articole din acestea (29,5%), maşini, aparate şi echipamente electrice; aparate de  înregistrat  sau reprodus sunetul şi imaginile (18,3%), produse ale industriei chimice şi ale industriilor conexe (8,7%), pastă de lemn, deşeuri de hârtie sau carton ; hârtie şi carton şi articole din acestea (8,6%), materii textile şi articole din acestea (8,2%), materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea (7,1%).

În luna mai 2013, activitatea de turism s-a caracterizat prin creşterea numărului de înnoptări în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, a numărului de sosiri şi a indicelui de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune faţă de luna precedentă. Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent a crescut numărul de sosiri în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică şi a scăzut numărul de înnoptări în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică şi indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune.

Numărul de sosiri ale turiştilor în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică în luna mai 2013, a fost de 1101 mai mare cu 27,0% comparativ cu luna anterioară şi respectiv cu 8,8%, comparativ cu luna mai 2012.

Sosirile înregistrate în structurile de tip hotel au reprezentat 49,0% din numărul total de sosiri în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare, în timp ce sosirile înregistrate în structurile de tip motel au reprezentat 23,0%.

Numărul de înnoptări în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, în luna mai 2013, a fost de 2468, mai mare cu 64,0% faţă de  luna precedentă şi mai mic cu 13,2 comparativ cu luna mai 2012.

Înnoptările înregistrate în structurile de tip hotel au reprezentat 44,0% din numărul total de înnoptări în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, în timp ce înnoptările înregistrate în structurile de tip motel au reprezentat 40,2%.

Indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune, în luna mai 2013, a fost de 14,7% la total structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare, mai mare cu 5,5 puncte procentuale comparativ cu luna precedentă şi mai mic cu 2,3 puncte procentuale, comparativ cu luna mai 2012.

În luna mai 2013, s-au eliberat 42 autorizaţii de construcţii pentru clădiri rezidenţiale, mai puţine cu 4 faţă de luna anterioară, respectiv  cu 25 comparativ cu luna mai 2012 .

Rata inflaţiei, determinată  pe baza creşterii preţurilor de consum la populaţie, a fost în luna mai 2013  de  0,23%  faţă  de luna precedentă, de 5,32% faţa de mai 2012 şi de 2,06% faţă de decembrie 2012.

Rata  medie lunară a inflaţiei,  în  perioada  1.01-31.05.2013, a fost de 0,4%, mai mare faţă de cea din perioada corespunzătoare a anului precedent (0,3%).

Rata-medie-lunară-a-inflaţieiÎn luna mai 2013 faţă de luna anterioară, preţurile mărfurilor alimentare au crescut cu 0,8% în timp ce preţurile mărfurilor nealimentare au scăzut cu 0,1%, iar tarifele serviciilor au rămas relativ stabile.

Efectivele de animale existente la 31 mai 2013 , pe ansamblul agriculturii erau de: 21,1 mii capete bovine, 164,1 mii capete porcine, 211,3 mii capete ovine + caprine şi 3337,8  mii capete păsări.

Comparativ cu situaţia existentă la 31 mai 2012, pe ansamblul agriculturii, efectivele de animale  au scăzut  cu 0,4 mii capete bovine (-1,8%) şi au crescut la păsări cu 252,3 mii capete (+8,2%), cu 21,3 mii capete la ovine şi caprine (+11,2%) şi cu 20,7 mii capete porcine (+14,4%).

EFECTIVELE-DE-ANIMALE-LA-PRINCIPALELE-SPECIILa 31 mai 2013, toate efectivele de animale (bovine, porcine, ovine + caprine şi păsări) se regăseau în sectorul privat.

INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ
DIRECŢIA REGIONALĂ DE STATISTICĂ CĂLĂRAŞI

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page