Dezvoltare durabilă — martie 27, 2015 at 11:00

Indicatori de succes ai PNDR: 7,4 miliarde de euro plătite fermierilor, 83% grad de absorbție, angajare 97% a fondurilor europene

by

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale a plătit efectiv până în prezent peste 7,4 miliarde euro din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2007 – 2013 pentru proiecte de investiții și pentru decontarea plăților directe către fermieri.

a-fost-publicat-draftul-ghidurilor-solicitantului-pentru-primele-masuri-de-finantare-din-pndr-2020-15045Prin plățile efectuate de Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR), România a ajuns la un gradul de absorbție al fondurilor europene acordate pentru agricultură şi dezvoltare rurală de peste 83%. Având în vedere că plăţile pentru proiectele de investiţii şi angajamentele multianuale vor continua până la sfârşitul acestui an, consideram că rata absorbției la finalul perioadei de programare se va apropia de 100%.

De la demararea primelor sesiuni de proiecte PNDR în anul 2008, AFIR a primit și verificat 149.888 cereri de finanţare, în valoare de peste 18,4 miliarde de euro. Până la această dată, au fost selectate, pentru a primi finanţare nerambursabilă, 97.135 de proiecte.

Impactul acestui program asupra spaţiului şi economiei rurale este unul real, concret şi măsurabil. Programul a sprijinit cu fonduri europene nerambursabile un total de 2.597 ferme şi peste 73.000 de fermieri. Vorbim atât de cei 12.954 tineri fermieri, beneficiari ai Măsurii 112 (Instalarea tinerilor fermieri), dar şi de cei care au accesat măsura 141 (Sprijinirea fermelor de semi-subzistenţă) şi măsura 121 (Modernizarea exploataţiilor agricole).

De asemenea, Programul a sprijinit financiar 3.133 IMM-uri cu activitate în sectorul non-agricol, care însă îşi desfăşoară activitatea în mediul rural şi care sunt parte din „plasa de siguranţă” a economiei naţionale. La acestea se adaugă 1.011 unități de procesare finanţate prin Măsura 123 (Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere).

Sunt peste 3.000.000 de locuitori care au beneficiat de infrastructura şi de activităţile de renovare și dezvoltare a satelor finanţate de Măsura 322 (Renovarea și dezvoltarea satelor). Tot prin această Măsură au fost modernizaţi 3.862 km drumuri comunale, s-au construit 2.900 km rețea alimentare cu apă şi 4.345 km rețea canalizare.

Impactul efectiv al Măsurii 125 (Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii agricole şi silvice) se poate măsura în construirea a 1.967 km drumuri agricole şi 1.610 km drumuri forestiere. Totodată, au fost susținute financiar 137 proiecte având ca obiectiv lucrările de irigaţii, fiind finanţate şi realizate lucrări pentru protejarea de inundaţii a 44.794 ha. În total, pentru 318.794 ha au fost realizate lucrări pentru modernizarea şi reabilitarea infrastructurii de irigații.

Informații suplimentare: Prezentare detaliată a implementării PNDR 2007 – 2013 în România

Pentru Măsura 112 „Instalarea tinerilor fermieri” au fost semnate contracte de finanţare cu 13.446 tineri fermieri, în valoare de peste 329,11 milioane de euro, iar plățile efectuate către tinerii fermieri depășesc 278,9 milioane de euro.

AFIR a încheiat 2.593 contracte pentru finanțarea proiectelor de investiții în exploatații agricole cu peste 794,1 de milioane de euro prin Măsura 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole”. Totodată, au fost efectuate plăţi totale de peste 565,5 milioane de euro.

Un sprijin important în creșterea valorii adăugate a produselor obținute în ferme l-a oferit Măsura 123 „Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere”, prin care 2.639 beneficiari au solicitat fonduri europene, fiind semnate 1.011 contracte de finanţare cu o valoare totală nerambursabilă de peste 696,8 milioane de euro. Aceste sume includ Schemele de Ajutor de Stat valabile doar pe parcursul anului 2008, dar şi Schema N578 dintre anii 2010 și 2012. Pentru beneficiarii Măsurii 123 au fost efectuate plăți de peste 452,7 milioane de euro.

Măsura 221 „Prima împădurire a terenurilor agricole”, a suscitat un interes destul de mic, fiind depuse 52 cereri de finanţare, din care au fost contractate 26 proiecte cu o valoare nerambursabilă de 1,55 de milioane de euro.

Prin Măsura 122 „Îmbunătăţirea valorii economice a pădurii” prin care au fost alocate 2,2 milioane de euro, au fost contractate 17 proiecte, în valoare nerambursabilă de 2,38 milioane de euro. Până în prezent au fost efectuate plăti către beneficiari de 1 milion de euro.

Măsura 312 „Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea micro-întreprinderilor” a înregistrat 9.499 de cereri de finanţare depuse, fiind contractate până în prezent 3.130 de proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 402,7 milioane de euro. Au fost efectuate plăţi în valoare de 264 de milioane de euro. Cererea foarte mare de fonduri pentru dezvoltarea de activități non-agricole a reprezentat pentru AFIR o confirmare a faptului că la nivelul mediului rural românesc se petrece o schimbare de mentalitate și de paradigmă. Populația activă a înțeles că din punct de vedere economic dependența de o singură activitate (agricultura) este generatoare de riscuri importante, iar diversificarea ocupațională este soluția potrivită pentru a răspunde la provocările tot mai numeroase care apar. Pe de altă parte, la nivelul satului românesc se constată necesitatea existenței unor servicii și activități care acum un deceniu nu ar fi avut cerere. Acest lucru a fost speculat în mod inteligent de către cei care și-au deschis o mică afacere cu ajutorul fondurilor europene pentru dezvoltare rurală.

Prin Măsura 313 „Încurajarea activităţilor turistice” au fost contractate 1.684 de proiecte, în valoare de aproximativ 236,7 de milioane de euro. Pentru proiectele finanțate prin această Măsură au fost plătite peste 86,4 milioane de euro. Din investițiile făcute de beneficiarii Măsurii 313 se constată o mai mare importanță acordată părții de agrement aferentă serviciilor turistice, lucru care denotă o maturizare accelerată a modalității de abordare în acest sector.

Pentru renovarea şi dezvoltarea satelor prin Măsura 322 „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale”, au fost depuse peste 3.317 de cereri de finanţare în valoare de peste 7,64 de miliarde de euro. Astfel, suma alocată prin PNDR acestei Măsuri pentru întreaga perioadă de programare, respectiv 1,60 de miliarde de euro, a fost depășită de peste 4 ori. Au fost contractate 877 de proiecte cu o valoare nerambursabilă de 1,73 de miliarde de euro, fiind plătite peste 1,4 miliarde euro. Sprijinul financiar obținut de către comunitățile rurale a dus la rezultate palpabile cu efect benefic asupra vieții locuitorilor din mediul rural. De la rețele de alimentare cu apă sau drumuri comunale și până la finanțarea unor servicii importante ca cele de deszăpezire sau asistență socială, Măsura 322 se poate înscrie ca încă un real succes al PNDR 2007 – 2013.

Măsura 125 „Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii” a beneficiat de o alocare în valoare de 526 milioane euro. În cadrul acestei măsuri au fost depuse 1,701 cereri de finanțare în valoare de 1,78 miliarde euro, din care au fost contractate 544 de proiecte în valoare de 554 milioane euro, până în prezent fiind plătite 388 milioane euro.

Din punct de vedere al plaților efectuate către beneficiarii Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) din întreaga țară, Regiunea Nord-Vest Satu Mare a înregistrat plați în valoare totală nerambursabilă de peste 761,5 milioane euro. Această regiune este reprezentată de județele Bihor, Bistrița Năsăud, Cluj, Sălaj, Maramureș și Satu Mare. Dintre acestea, în județul Bistrița-Năsăud s-au efectuat plăți către beneficiari de peste 164,5 milioane euro.

Regiunea Nord-Est Iași este cea de-a doua regiune ca valoare a plăților efectuate către beneficiari cu peste 664 milioane euro plătite. Din această zonă,în județul Suceava s-au realizat plăți de peste 159,8 milioane euro nerambursabili. Menționăm și celelalte județe din zona, Bacău, Botoșani, Iași, Neamț și Vaslui au efectuat plați cu valori cuprinse între 81 si 156 milioane euro nerambursabili pentru fiecare județ în parte.

Regiunea Sud-Est Constanța (în care sunt incluse județele Galați, Vrancea, Buzău, Brăila, Tulcea și Constanța) a plătit în total către beneficiarii PNDR peste 492,5 milioane euro valoare nerambursabilă. Județul Tulcea a efectuat plăți de 123,4 milioane euro valoare nerambursabilă.

Beneficiarii din centrul țării, unde Centrul Regional 7 Centru Alba Iulia (având în componentă județele Alba, Brașov, Covasna, Mureș, Harghita și Sibiu), au primit plăți  în valoare totală nerambursabilă de peste 458,6 milioane euro. Din această regiune, județul Alba a beneficiat de aproximativ 123,5 milioane euro.

Către beneficiarii din regiunea Vest-Timișoara, respectiv din județele Arad, Caraș Severin, Hunedoara și Timiș, pe durata întregii perioade de programare 2007-2013, au fost plătite peste 449,5 milioane euro valoare totală nerambursabilă. Cel mai bine, din punct de vedere al plăților efectuate, se situează județul Timiș cu aproximativ 157,6 milioane euro.

În Regiunea Sud-Vest Craiova, prin intermediul Oficiilor județene din Dolj, Gorj, Olt, Mehedinți și Vâlcea, s-au efectuat plăți în valoare totală nerambursabilă peste 448,8 milioane euro. Numai în județul Dolj, beneficiarii proiectelor au primit în total 135,4 milioane euro.

În partea de sud a țării, mai exact în Regiunea Sud-Târgoviște s-au efectuat plăți către beneficiarii PNDR în valoare totală nerambursabilă de aproximativ 439,8 milioane euro, dintre care 127,8 milioane euro au fost plătite beneficiarilor din județul Dâmbovița.

În județul Ilfov și în București, s-au efectuat către beneficiari plăți în valoare totală nerambursabilă de 278,3 milioane euro. 

AFIR – Direcția Relații Publice – 004 031 860 11 00  
relatii.publice@afir.info; www.afir.info

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page