Dezvoltare durabilă, Dezvoltare rurală — iulie 28, 2015 at 22:00

Iată ce trebuie să știi despre noile linii de finanțare PNDR, submăsurile 6.2 și 6.4 – fonduri europene pentru afaceri non-agricole în mediul rural

by

Vă reamintim ca din data de 15 iulie 2015, Agentia pentru Finantarea Investitiilor Agricole a deschis finantarile PNDR:

 • Submasura 6.2 Sprijin pentru infiintarea de activitati neagricole in zone rurale. Fondurile totale disponibile in anul 2015 sunt de 44.164.707 euro.
 • Submasura 6.4 Investitii in crearea si dezvoltarea de activitati neagricole.Fondurile totale disponibile in anul 2015 sunt de 57.214.935 euro. 

În întâmpinarea oamenilor de afaceri care pregătesc proiecte  și doresc să acceseze fondurile europene pentru afacerile non-agricole deschise în mediul rural, pentru submăsurile de finanțare 6.2 și 6.4 ale noului Program National de Dezvoltare Rurală 2014-2020, vă prezentăm mai jos varianta prietenoasă, pe înțelesul tuturor, a submăsurilor mai sus menționate.

baniFirmele mici si microintreprinderile, fermierii, respectiv membrii unei gospodarii agricole pot obtine fonduri europene pentru infiintarea sau dezvoltarea unei activitati neagricole, din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014-2020, submasurile 6.2. si 6.4. In acest articol am sintetizat cele mai importanta informatii despre aceste doua linii de finantare nerambursabila recent lansate.

I. Submăsura 6.2. Sprijin pentru infiintarea activitatilor neagricole (PNDR) 2014-2020 

Submasura 6.2. vizeaza crearea de activitati noi neagricole pentru intreprinzatorii mici din mediul rural. Fermierii au posibilitatea sa isi diversifice activitatea prin infiintarea unei activitati neagricole, iar intreprinzatorii care au desfasurat deja o activitate neagricola in mediul rural au posibilitatea sa demareze o noua activitate neagricola, care sa nu fie complementara cu cea existenta. Linia de finantare este ideala si pentru intreprinzatorii care vor sa lanseze un start-up nou-nout in mediul rural, care nu a avut nici o activitate pana in prezent.

Modalitatea de acordare a sprijinului: 

Sprijinul financiar se acorda sub forma de suma forfetara pe baza unui plan de afaceri. Valoarea finantarii este de 50.000 de euro/proiect, cu posibilitatea majorarii sprijinului pana la valoarea de 70.000 de euro/proiect in cazul activitatilor de productie, servicii medicale, sanitar-veterinare si de agroturism (agropensiuni).

 • Sprijinul pentru infiintarea de activitati neagricole in zone rurale se acorda sub forma de prima in doua transe, astfel:
  70% din cuantumul spijinului la semnarea deciziei de finantare
 • 30% din cuantumul spijinului se acorda cu conditia implementarii corecte a planului de afaceri, inclusiv dovada comercializarii a cel putin 30% din valoarea primei transe, dar fara a se depasi 5 ani de la semnarea deciziei de finantare.

Cheltuieli eligibile:

Avantajul acestei submasuri este faptul ca nu exista o lista a cheltuielilor neeligibile. Pot fi finantate toate acele cheltuieli care au legatura cu activitatea pentru care se solicita sprijinul.

Cateva exemple: se poate achizitiona teren, cladire, utilaje, dotari, salarii, materiale consumabile, utilitati, etc. Toate aceste cheltuieli pot fi decontate daca sunt efectuate in perioada de implementare a proiectului (dupa semnarea deciziei de finantare si inainte de solicitarea celei de a doua transa, in termen de max. 5 ani).

Principii de selectie:

 • Diversificare activitati agricole catre activitati neagricole (max. 15 pct)
 • Sectoare prioritare: textile si pielarie, industrii creative si culturale, mestesuguri, IT, agroturism, servicii pentru populatia din spatiul rural (max.40 pct.)
 • Potentialul turistic al zonei (max. 20 pct.)
 • Productie comercializata sau activitati prestate de peste 30% din valoarea primei transe (max.25 de pct.)

Etapele realizarii unui proiect pentru Submăsura 6.2.

a)     Pregatire – depunere – evaluare – contractare 

masura 6.2
b)     Contractare – Decontare 

masura 6.2-1II. Submăsura 6.4.  Crearea si dezvoltarea de activitati neagricole (PNDR) 2014-2020 

Acest sprijin se adreseaza microintreprinderilor si intreprinderilor mici din mediul rural care creeaza sau dezvolta activitati neagricole in zonele rurale. De asemenea, sunt vizati fermierii sau membrii gospodariilor lor agricole care doresc sa-si diversifice activitatile, prin desfasurarea de activitati neagricole. Spre deosebire de prima linie de finantare prezentata (sub-masura 6.2) prin aceasta posibilitate de finantare nerambursabila se acorda sprijin si pentru dezvoltarea unor activitati neagricole existente, nu numai pentru activitati neagricole complet noi.

Tipuri de investitii pentru care puteti obtine finantare: 

 • Investitii pentru producerea si comercializarea produselor neagricole, cum ar fi:
 • Fabricarea produselor textile, imbracaminte, articole de marochinarie, articole de hartie si carton;
 • Activitati de prelucrare a produselor lemnoase
 • Fabricarea de constructii metalice, fabricarea de masini, utilaje
 • Fabricarea produse electrice, electronice, etc.

Investitii pentru activitati mestesugaresti, cum ar fi: 

Activitati de artizanat, traditionale neagricole: olarit, brodat, prelucrare manuala a fierului, lanii, lemnului.

Investitii legate de furnizarea de servicii, cum ar fi: 

 • Servicii medicale, sociale, sanitar-veterinare (inclusiv servicii medicale furnizate de cabinete medicale individuale, cabinete veterinare)
 • Servicii de reparatii masini, unelte, obiecte casnice
 • Servicii de consultanta, contabilitate, juridice, audit
 • Activitati de servicii in tehnologia informatiei si servicii informatice
 • Servicii tehnice, administrative, etc.

Investitii pentru productia de combustibil din biomasa (fabricarea de peleti si brichete) in vederea comercializarii.

Investitii pentru infrastructura in unitatile de primire turistica de tip agroturistic (doar agropensiuni) si investitii in activitati de agrement.

Cateva precizari cu privire la structurile de primire agroturistice: 

 • Agro-pensiunile trebuie sa fie in conformitate cu normele de clasificare prevazute in legislatia nationala in vigoare, respectiv Ordinul nr. 65/2013
 • Suprafata teren – minim 1.000 m2 (suprafata construita + suprafata terenului din jurul constructiei)
 • Se pot construi max. 8 camere pentru oaspeti (exclusiv camerele locatorilor)
 • Nivelul de confort si calitatea serviciilor propuse prin proiect trebuie sa atinga standardul de calitate de minimum o margareta
 • Angajament din partea beneficiarului ca va introduce obiectivul investitional in circuitul turistic; camerele de oaspeti vor fi folosite exclusiv in scop turistic.
 • Beneficiarul trebui sa prezinte toate autorizatiile solicitate inainte de ultima transa de plata
 • In cadrul pensiunilor agroturistice trebuie sa se desfasoare cel putin o activitate legata de agricultura, cresterea animalelor, cultivarea diferitelor tipuri de plante, livezi de pomi fructiferi, etc

Modalitatea de acordare a sprijinului: 

Se acorda max. 200.000 de euro, sub forma de rambursare a costurilor eligibile suportate si platite efectiv. Intensitatea finantarii este de 70% cu posibilitatea de a majora la 90%, daca una dintre cele doua conditii este indeplinita:

 • solicitanti care desfasoara activitati de productie, servicii medicale, sanitar¬veterinare si agroturism;
 • pentru fermierii care isi diversifica activitatea de baza agricola prin dezvoltarea unor activitati neagricole.

Cheltuieli eligibile: 

 • constructia, extinderea si/sau modernizarea si dotarea cladirilor;
 • achizitionarea si costurile de instalare, inclusiv in leasing de utilaje, instalatii si echipamente noi;
 • investitii intangibile: achizitionarea sau dezvoltarea de software si achizitionarea de brevete,
 • licente, drepturi de autor, marci.

Principii de selectie: 

 • Diversificare activitati agricole catre activitati neagricole (max. 15 pct)
 • Sectoare prioritare: textile si pielarie, industrii creative si culturale, mestesuguri, IT, agroturism, servicii pentru populatia din spatiul rural (max.40 pct.)
 • Potentialul turistic al zonei (max. 20 pct.)
 • Vechime de min. 3 ani si profit operational in ultimii 2 ani (max.25 de pct.)

Durata de realizare /implementare a proiectului este de maxim 3 ani pentru proiectele care prevad investitii cu constructii montaj, respectiv maxim 2 ani, pentru proiectele de investitii care includ achizitii simple de bunuri/utilaje, instalatii, echipamente si dotari noi, mijloace de transport specializate.

Etapele realizarii unui proiect pentru Submăsura 6.4.

a)     Pregatire – depunere – evaluare – contractare 

masura 6.4b)     Contractare – Decontare 

Beneficiarul poate opta pentru un avans de 50% din valoarea eligibila nerambursabila in vederea demararii investitiei. Pentru obtinerea avansului beneficiarul este obligat sa prezinte scrisoare de garantie financiara care sa acopere suma solicitat in avans in procent de 100%, eliberata de catre o institutie financiara bancare sau nebancara inscrisa in Registrul Special al Bancii Nationale a Romaniei, sau polita de asigurare eliberata de o societate de asigurari. Garantia financiara se depune odata cu Dosarul Cererii de Plata a Avansului.

Beneficiarul are posibilitatea sa deconteze cheltuielile integrate in proiect prin doua mecanisme:

Prin cereri de plata ”clasice” care inseamna plata integrala a facturilor din partea beneficiarului, iar rambursarea se efectueaza ulterior de catre Finantator, dupa depunerea documentelor justificative.

Prin cereri de plata ”devansate”, care inseamna plata partiala a facturilor din partea beneficiarului (contributia proprie si TVA, daca este cazul), iar sprijinul nreambursabil se vireaza in contul bancar al beneficiarului, din care se va efectua restul de plata.

Termenul limita de efectuare a platilor catre beneficiar este de maximum 90 de zile calendaristice de la data inregistrarii cererii de plata conforme.

III. Evidentierea diferentelor dintre cele doua submasuri: PNDR 6.2 vs. PNDR 6.4 

masuri noul pndrResurse utile:

Ghidul solicitantului si anexe PNDR 6.2. 
Ghidul solicitantului si anexe PNDR 6.4.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page