Comunicate de presă, Ultimile Știri — iunie 23, 2015 at 09:12

HUNTER TRIUMF 94 S.R.L. a finalizat proiectul proiectul accesat pe masura 41.111 – Formare profesională, informare și consultanță

by

DENUMIRE PROIECT: ”DOBÂNDIREA DE NOI CUNOȘTINȚE – CHEIA SUCCESULUI ÎN PRODUCEREA ȘI VALORIFICAREA LEGUMELOR – ÎN MICROREGIUNEA VALEA MOSTIȘTEI”
SPRIJIN FINANCIAR NERAMBURSABIL: 9.134 EURO
LOCALIZARE PROIECT: COMUNELE MANASTIREA, SĂULEȘTI, VALEA ARGOVEI, NICOLAE BĂLCESCU, LEHLIU, GURBĂNEȘTI, FRĂSINET, LEHLIU-GARĂ ȘI SOHATU

Prin scopul şi obiectivele proiectului, cât şi prin activităţile acestuia, s-au obtinut rezultate care urmaresc atingerea punctelor esenţiale ce trebuie avute în vedere la începerea unei activităţi legumicole şi a comercializarii legumelor. Se vor oferi informaţii ce vizează noile tehnologii  folosite în  agricultură  pentru conservarea ecosistemelor , menţinerea sau creşterea fertilităţii solului etc.

 A fost urmarita diversificarea activităţilor fermelor, identificarea cerinţelor necesare respectării standardelor comunitare privind siguranţa profesională la locul de muncă şi protecţia mediului.

hunterProiectul si-a  propus să asigure un proces de informare şi difuzare de cunostinţe   a  180  de persoane, tineri sub 40 de ani, din GAL Valea Mostistei , care să satisfacă pretenţiile pieţei legumelor şi avantajele economice ale culturii lor în micile proprietăţi agricole, cu alte cuvinte cum putem vinde ceea ce producem, sau ce putem produce spre a raspunde cerintei pieţei legumelor. Toate acestea, deoarece pentru a fi competitivi este necesară o anumita pregatire  in producerea şi comercializarea legumelor. Proiectul  pledează pentru însemnătatea şi foloasele hibrizilor şi soiurilor , asociaţionismului în legumicultura din perspectiva integrarii europene şi, în acest scop,a fost încurajata infiinţarea în regiunea GAL Valea Mostiştei a unui centru local de afaceri şi de servicii pentru legumicultură .

hunter1De asemenea, procedeele de modernizare a culturilor, reorientarea calitativă a productiei, diversificarea activităţilor, aplicarea practicilor de producţie compatibile cu conservarea şi promovarea peisajului, respectarea standardelor de igiena , au compus curricula de furnizare  a informaţiilor şi cunoştinţelor dobândite prin proiect de grupul ţinta.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page