Clubul de Excelenţă — decembrie 17, 2013 at 19:17

Harnici si darnici

by

În spiritul sărbătorilor, clubul de educație nonformală IMPACT LTME, prin voluntarii săi,  a finalizat luni, 16 decembrie, acțiunile proiectului IMPACT apropie inimi!

activitati de antreprenoriat

Finanțat de RAF, în urma unui concurs la care au luat parte peste 100 de cluburi de inițiativă comunitară IMPACT din întreaga țară, proiectul IMPACT apropie inimi!  a derulat activități complexe. Într-o primă etapă au avut loc activitățile de antreprenoriat,  în cadrul cărora elevii au organizat târguri de prăjituri, reușind astfel să dubleze suma acordată de RAF, 600 ron. Spiritul de antreprenor a fost dublat de generozitate, elevii strângând, pe lângă bani și donații constând în haine și încălțăminte aflate în bună stare.

antreprenoriat

După achiziționarea dulciurilor, a fructelor și a unor produse de papetărie, a urmat etapa cea mai plăcută: oferirea darurilor! Astfel, roadele muncii voluntarilor IMPACT au fost distribuite în trei acțiuni de binefacere. Prima dintre acestea s-a desfășurat în data de 5 decembrie, în cadrul proiectului Dăruind vei dobândi! (coordonat de doamna profesoară Deculescu Maria), proiect cu o tradiție de 12 ani, ce i-a avut în prim-plan pe copiii din Școala Generală Sărulești care au răsplătit generozitatea liceenilor LTME cu un scurt program artistic. Ultimele două activități s-au desfășurat luni, 16 decembrie, la Asociația de Sprijin al Copiilor cu Handicap Fizic, filiala Calarasi, dar și în localitatea Ulmu, unde au fost oferite pachete și haine pentru 10 familii aflate în dificultate.

poza act Sarulesti

Proiectul de antreprenoriat social face parte din programul „IMPACT – Un model de dezvoltare sustenabilă ”, implementat de Fundaţia Noi Orizonturi cu sprijinul Romanian American Foundation, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Călărași.

poza centru copii

Fundaţia Noi Orizonturi a fost înființată în anul 2000, iar misiunea ei este de a promova modele de educaţie prin experienţă de calitate, dezvoltând abilităţi de viaţă în rândul tinerilor, ca o strategie de dezvoltare durabilă a societăţii. FNO a creat două programe de educaţie nonformală prin experienţă pentru tineri: Programul VIAŢA (un program de educaţie prin aventură, constând în tabere anuale pentru copii în staţiunea Straja) şi Programul IMPACT (Cluburi de Iniţiativă Comunitară pentru Tineri). Metodele de lucru utilizate în cadrul programelor FNO sunt educaţia prin serviciu în folosul comunităţii (service learning) şi educaţia prin aventură (adventure education). Pentru mai multe informatii despre programele FNO, vizitaţi: www.noi-orizonturi.ro, www.tabara-viata.ro, www.facebook.com/FundatiaNoiOrizonturi.

poza Ulmu

Romanian American Foundation: Misiunea Romanian – American Foundation (RAF) este promovarea şi consolidarea condiţiilor necesare unei economii de piaţă sustenabile şi unei societăţi democratice, care să asigure accesul la oportunităţi pentru toate segmentele populaţiei din România.  RAF realizează investiţii sociale în trei arii programatice: antreprenoriat, educaţie şi dezvoltare comunitară. Fundația susţine proiecte, idei şi organizaţii care pot avea un impact substanţial în comunităţi şi care au un potenţial ridicat de creştere şi dezvoltare. (www.rafonline.org).

Voluntar IMPACT Mihaela Felea

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page