Dezvoltare durabilă, Dezvoltare rurală — februarie 10, 2015 at 20:37

Grupurile de Acțiune Locală din orașe: Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității 2014-2020

by

De curand, Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Muntenia a gazduit la Calarasi, “Caravana pentru transmiterea informatiilor privind Dezvoltarea Locala plasata sub responsabilitatea comunitatii (DLRC)”. Este  vorba de un nou instrument de dezvoltare teritoriala, in mediul urban, care va oferi finantari, in principal prin intermediul Fondului European de Dezvoltare Regionala (FEDR), respectiv din Fondul European Social (FES) –din care face parte si Programul Operational Capital Uman (POCU). Eligibile vor fi orasele cu o populatie cuprinsa intre 20.000 locuitori minim si 150.000 locuitori maxim.In perioada de programare 2014-2020, ca urmare a constituirii Grupurilor de Actiune Locala din mediul urban, dupa chipul si asemanarea GAL-urilor din mediul rural (constituite si finantate de PNDR) vor fi  finantate investitii diverse, in cadrul unor proiecte integrate aflate zona infrastructurii si a echipamentelor, prin POR si a serviciilor, prin POCU.

adrGAL-urile din mediul urban vor fi formate din reprezentanti ai intereselor socio-economice locale, ale sectoarelor public si privat, autoritati locale, ONG-uri, reprezentanti ai mediului privat, ai societatii civile, asociatii de cartier, grupuri de cetateni, lideri formali si informali, etc. Acestia vor structura o strategie de dezvoltare locala si un portofoliu de proiecte aferent  acesteia, in care se vor regasi dezvoltarea antreprenoriatului, investitiile din infrastructura de locuire, din infrastructura de sanatate si serviciile sociale, investitii in infrastructura de educatie, regenerarea spatiilor publice urbane, inclusiv reabilitarea-modernizarea utilitatilor publice (apa-canal). Alte oportunitati de finantare din DLRC, incurajeaza amenajarea spatiului urban degradat, constructia-reabilitarea-cladirilor pentru gazduirea activitatilor sociale, comunitare, culturale, de agrement si sport. Incurajarea constituirii intreprinderilor din economia sociala de insrtie constituie de asemenea o prioritate extrem de atractiva pentru persoanele rroma, sau non rroma din comunitatile marginalizate aflate in risc de saracie si excluziune sociala.

Implementarea acestui program se bucura de o “foaie de parcurs” structurata de Ministerul Fondurilor Europene si Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice in parteneriat cu organizatiile rromilor. Au fost prevazute etape in care sa se regaseasca sprijinul pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare locala si formare a GAL-urilor, activitati de dezvoltare comunitara integrata, interventii pro-active care sa sustina educatia timpurie/invatamantul primar si secundar, reducerea parasirii timpurie a scolii prin acordarea de+ pachete integrate, cursuri de formare si calificare pentru adulti. Ca sursa de finantare pentru aceste activitati POCU, prin Axa prioritara 5 –  Dezvoltarea locala plasata sub responsabilitatea comunitatii va asigura metodologia si resursele financiare adecvate in cadrul unor proiecte integrate din care anumite componente vor putea fi finantate din POR prin Axa prioritara 9- Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate din mediul urban.

Intalnirea care s-a desfasurat a avut rolul sa trezeasca interesul tuturor factorilor interesati astfel incat, initiativele de constituire a GAL-urilor din mediul urban, sa devina o preocupare prioritara, cunoscandu-se faptul ca, de multe ori principiul “primul venit – primul servit” rasplateste corespunzator interesul si spiritul de initiativa.

Nicolae Ghedzira,
Expert dezvoltare locala

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page