Anunţuri, Ultimile Știri — ianuarie 15, 2015 at 10:25

GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ VALEA MOSTIȘTEI anunţă prelungirea apelului de selectie pentru Masurii 322

by

GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ VALEA MOSTIȘTEI anunţă prelungirea apelului de selectie pentru Masurii 322, componenta b (”renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale”) cu 5 zile calendaristice, pana în data de 21.01.2015, conform priorităţilor Planului de Dezvoltare Locală al Grupului de Acţiune Locală Valea Mostiștei.

Data lansării apelului de selecție(initial): 16.12.2014

Data lansarii sesiunii(initial): 16.12.2014

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte(initial): 03/16.12.2014-16.01.2015

Data lansarii apelului de selecție (rectificat): 16.12.2014

Data lansarii prelungirii: 15.01.2015

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte (rectificat): 03/16.12-21.01.2015

 

Tipurile de beneficiari eligibili pentru măsura 41. 322 componenta b “(”renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale”) sunt:

Comunele prin reprezentanţii lor legali conform legislaţiei naţionale în vigoare;

Autorităţile locale (comune) sau asociaţii de dezvoltare intercomunitare prin operatorii regionali pentru investiţiile în infrastructura de apă/apă uzată;

Fondurile disponibile nerambursabile alocate în această sesiune pentru Măsura 41.322- ”renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale ” – componenta b, sunt in valoare totala de 331.386 euro.

Proiectele pot fi depuse in str. Nicolae Titulescu, Nr.7 (Complex Service), Oraș Lehliu-Gară, Județul Călărași, zilnic de luni până vineri in timpul programului de lucru 8:30 – 16:30.

 

Data limită de primire a proiectelor este 21 ianuarie 2015, ora 16:30, la sediul GAL din Str. Nicolae Titulescu, Nr.7 (Complex Service), Oraș Lehliu-Gară, Județul Călărași.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect este de 200.000 Euro.

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii cuprinse în Ghidul Solicitantului, disponibil pe www.valeamostiștei.ro și www.apdrp.ro(V3 din aprilie 2011).

Informații suplimentare cu privire la accesarea Masurii 41.322 componenta b ” renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale”) pot fi obtinute la sediul GAL din Str. Nicolae Titulescu, Nr.7 (Complex Service), Oraș Lehliu-Gară, Județul Călărași, zilnic intre orele 08:30 – 16:30 sau de pe pagina de internet www.valeamostistei.ro precum si la telefon 0762649817 / 0756129877 (Costea Voicu Ion) sau 0756.129.879 (Stan Adriana Daniela) sau email gal.valeamostiștei@valeamostiștei.ro.

Sunt disponibile spre consultare la sediul GAL Valea Mostiștei, variante electronice (pe suport CD) sau pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurii lansate.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page