Comunicate de presă, Ultimile Știri — martie 2, 2015 at 10:30

GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ VALEA MOSTIȘTEI anunţă lansarea Masurii 322, componenta b (”renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale”) în perioada 02 martie 2015 – 13 martie 2015

by

logo galGRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ VALEA MOSTIȘTEI anunţă lansarea Masurii 322, componenta b (”renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale”) în perioada 02 martie 2015 – 13 martie 2015, conform priorităţilor Planului de Dezvoltare Locală al Grupului de Acţiune Locală  Valea Mostiștei.

Data publicării apelului de selecție: 02.03.2015
Data lansarii sesiunii: 02.03.2015
Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: 01/02.03.2015-13.03.2015

Tipurile de beneficiari eligibili pentru măsura 41. 322 componenta b “(”renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale”)  sunt:

Comunele prin reprezentanţii lor legali conform legislaţiei naţionale în vigoare;

 Autorităţile locale (comune) sau asociaţii de dezvoltare intercomunitare prin operatorii regionali  pentru investiţiile în infrastructura de apă/apă uzată;

Fondurile disponibile nerambursabile alocate în această sesiune pentru Măsura 41.322- ”renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale ” – componenta b, sunt in valoare totala de  80.803  euro.

 

Proiectele pot fi depuse in str. Nicolae Titulescu, Nr.7 (Complex Service), Oraș Lehliu-Gară, Județul Călărași, zilnic de luni până vineri in timpul programului de lucru 8:30 – 16:30.

Data limită de primire a proiectelor este 13 martie 2015, ora 16:30, la sediul GAL din Str. Nicolae Titulescu, Nr.7 (Complex Service), Oraș Lehliu-Gară, Județul Călărași.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect este de 80.803 Euro.

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii cuprinse în Ghidul Solicitantului, disponibil pe www.valeamostiștei.ro și www.apdrp.ro (V3 din aprilie 2011).

Informații suplimentare cu privire la accesarea Masurii 41.322 componenta b ” renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale”)  pot fi obtinute la sediul GAL din Str. Nicolae Titulescu, Nr.7 (Complex Service), Oraș Lehliu-Gară, Județul Călărași, zilnic intre orele 08:30 – 16:30 sau de pe pagina de internet www.valeamostistei.ro  precum si la telefon 0762649817 / 0756129877 (Costea Voicu Ion)  sau 0756.129.879 (Stan Adriana Daniela) sau email gal.valeamostiștei@valeamostiștei.ro.

Sunt disponibile spre consultare la sediul GAL Valea Mostiștei,  variante electronice (pe suport CD) sau pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurii lansate.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page