Editoriale, Interviuri — martie 9, 2019 at 09:58

Gheorghe Drăgănică: Toată viața mea profesională a fost marcată de grija pentru sănătatea oamenilor

by

 

Gheorghe Drăgănică  este licențiat în medicină veterinară la Universitatea de Științe Agronomice și Medeicină Veterinară București . A absolvit cursul  postuniversitar controlul și expertiza produlseor alimentare.

Medic veterinar la Direcția Sanitar Veterinară Călărași  s-a ocupat cu controlul oficial al alimentelor de origine animală și non animală și Director al acestei instituții în perioada 2010-2012 și 2015-2017.

Gheorghe Drăgănică este Director Delegat la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului.Urmează cursul postuniversitar managementul administrație publice fapt ce a permis delegearea legală pe acest post.

Nu am venit aici să pun Direcția și activitatea într-o lumină proastă, să maculez activitatea oamenilor a declarat Gheorghe Drăgănică.

Toată viața mea profesională a fost marcată de grija pentru sănătatea oamenilor. Am venit pentru că background-ul meu profesional , hotărârea și determinarea care  o am, pot fi puse în slujba  oamenilor profesioniști și dedicați pe care îi are  DGSAPC pentru rezultate superiore cantitativ și calitativ.

50% din activitatea DGSAPC Călărași   competențe, de monitorizare ,măsurare și verificare,proceduri și standarde,bune practici și igienă ca resursă pentru serviciile de protecție și îngrijire. Am verificat aceste lucruri la multe instituții și chiar la DGASPC. Experiența acumulată îmi permite  formulez politici și practici care să însemne mai bine și mai eficient.

Activitatea în această instituție înseamnă mai multe profesii  și multe aspecte tehnice. Nu poți să le știi pe toate. Acesta-i rolul managementului  să armonizeze și să mobilizeze resursele pentru obiective cât mai utile oamenilor. Primul nivel al managementuluiu in DGASPC Călărași  începe cu Lavinia Grosu director adjunct  care are în vedere asistența socială    și  Niculina  Chivulescu care manageriază resursele economice și finaciare, asigurarea și gestionare  resurelor financiare, a încheiat Gheorghe Drăgănică-Director Delegat DGASPC Călărași

Lavinia Grosu Director Adjunct:  Activitatea  institutiei noastre în domeniul asistenței sociale urmărește liniile directoare ale autorităților centrale de profil care ne coordonează metodologic, cu precizarea că suntem în plină reformă de restructurare și reorganizare a sistemului atât la copii  cât si la adulti,punându-se accentul pe  integrarea în comunitate, propria familie si dezvoltarea potențialului propriu de reintegrare/reabilitare/reinserție concomitent cu cresterea calității serviciilor oferite beneficiarilor.

 

A consemnat

Nelu Bălașa

 

Tendințe actuale și obiective în activitatea DGASPC Călărași

 

  • Prioritizarea reorganizarii serviciilor rezidentiale de tip clasic si dezvoltarea serviciilor de tip familial destinate copiilor institutionalizati si a celor aflati in situatie de risc din comunitate prin dezvoltare de servicii comunitare de sprijin, urmarind totodata asigurarea tranzitiei de la ingrijirea institutionala a copiilor la ingrijirea lor in comunitate
  • Dezvoltarea retelei de asistenti maternali profesionisti, DGASPC Calarasi deruland in prezent,in parteneriat cu ANPDCA, proiectul ,,TEAM-UP: Progres in calitatea ingrijirii alternative a copiilor,, prin POCU in cadrul apelului non-competitiv ,, Reducerea numarului de copii si tineri plasati in institutii prin consolidarea retelei de asistenti maternali,,, proiect ce se va derula pe o perioada de 5 ani, urmarind ca in fiecare an DGASPC Calarasi sa angajeze 20 de AMP.
  • Prioritizarea infiintarii serviciilor de preventie, prevenirea separarii copilului de familie fiind un element critic in sistemul actual, cu accent pe sprijinirea familiilor pentru a-si ingriji copiii acolo unde acest lucru este posibil si potrivit, prin acordare de servicii de suport in situatii de risc, prin interventie urgenta in situatii de criza si servicii alternative,
  • Crearea unor retele de resurse si folosirea resurselor comunitare existente(planificare familiala, asistenta sanitara primara, asistentii medicali comunitari,asistenta sociala comunitara, asistentii sociali din spitale, inspectorate scolare, etc.),
  • Formarea profesionistilor din sistem cu accent pe managementul de caz, dezvoltarea serviciilor, modele de buna practica in servicii alternative si lucrul cu copiii cu dizabilitati,
  • Restructurarea centrelor rezidentiale destinate persoanelor adulte cu dizabilitati prin reducerea numaruli de beneficiari si a capacitatii acestora la 50 de locuri, propunandu-se infiintarea de noi servicii rezidentiale care sa asigure, in acord cu standardele minime de calitate in vigoare, servicii de calitate beneficiarilor cu accent pe recuperarea/reabilitarea lor in functie de restantul functional,
  • Dezvoltarea retelei de asistenti personali profesionisti pentru ingrijirea persoanelor adulte cu dizabilitati la domiciliu,
  • Dezvoltarea serviciilor destinate protectiei victimelor violentei in familie, DGASPC Calarasi fiind partener intr-un proiect privind combaterea violentei impotriva femeilor si a violentei domestice – ,,VENUS,,- Impreuna pentru o viata in siguranta- alaturi de Agentia Nationala pentru Egalitate de Sanse intre Femei si Barbati, cu finantare prin POCU, urmarindu-se infiintarea unor locuinte protejate destinate victimelor violentei domestice si a serviciilor integrate complementare de grupuri de suport si consiliere vocationala.
  • Infiintarea serviciilor de suport destinate persoanelor varstnice cu accent pe monitorizarea si dezvoltarea la nivelul comunitatilor locale a serviciilor de zi, de ingrijire la domiciliu, a celor comunitare etc.

 

 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page