Evenimente, Ultimile Știri — iunie 26, 2014 at 21:15

George Iacob: Mesaj de Ziua Drapelului

by

Faptul că suntem astăzi reuniţi sub culorile României reprezintă o mare cinste şi o bucurie specială pentru noi toţi. Dreptul de a ne sărbători identitatea nu este deloc un lucru banal. Pentru a impune lumii întregi recunoaşterea acestui simbol al identităţii şi apoi al independenţei şi suveranităţii României a fost nevoie, din partea înaintaşilor noştri, de multă iscusinţă, de multă răbdare şi de foarte mult sânge!

george iacobAceste momente în care celebrăm Ziua Drapelului Naţional al României, sunt cel mai potrivit prilej să ne amintim ce înseamnă de fapt Tricolorul, acest mesaj transmis nouă de revoluţionarii din anul 1848. Este uşor să decodificăm cromatica drapelului zămislit de generaţia lui Bălcescu. Roşu – simbol al vitejiei, generozităţii, al sângelui vărsat în lupte dar şi al forţei vitale strămoşeşti. Galben – simbolul măririi, al bogăţiei şi al holdelor de grâu. Albastrul, la rândul său, reprezintă blândeţea, frumuseţea şi buna credinţă. Apoi, să nu uităm că modul în care sunt împărţite cele trei culori ilustrează principiul egalităţii, iar orientarea lor semnifică verticalitatea. În cele din urmă, foarte explicit, prin drapelul care flutură deasupra capetelor noastre, revoluţionarii care au pus bazele României transmit viitorimii crezul lor: „Libertate (cerul albastru), Dreptate (ogoarele aurite) şi Frăţie (sângele poporului)”.

ziua drapeluluiAcestea sunt numai câteva elemente asupra cărora suntem chemaţi să reflectăm atunci ne referim la identitatea naţională şi la proiectul nostru de ţară. Felul în care prezentăm şi cerem respect pentru Tricolor spune foarte mult, dacă nu chiar totul despre naţiunea noastră.

Trăiască România! Trăiască Tricolorul!

G e o r g e  I A C O B,
Prefectul Judeţului Călăraşi

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page