Dezvoltare durabilă, IMM şi Afaceri — august 1, 2014 at 08:53

Garanţii pentru Tineri la Călăraşi

by

IMG_0759

Joi,31 iulie.2014,la sediul AJOFM Călăraşi   a fost semnat prtocolul de colaborare dintre AJOFMCălăraşi  Consiliul Local al Intreprinderilor Mici şi  Mijlocii Călăraşi.

Nicolae Chirana Directorul AJOM Călărai şi Nelu Bălaşa Preşedintele CLIMM Călăraşi au semnat pentru colaborarea dintre cele două instituţii  în  vederea îndeplinirii obiectivelor proiectului Garanţii pentru tineri şi funcţionarea Centrului Garanţii pentru Tineri la Călăraşi.

Protocolul are în vedere colaborarea dintre AJOFM Călăraşi şi CLIMM Călăraşi pentru îndeplinirea următoarelor obiective:

a)   Creşterea sanselor de ocupare a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă prin cuprinderea acestora  în programe de ocupare şi formare profesională, care să le asigure creşterea şi diversificarea competenţelor profesionale în scopul asigurării mobilităţii şi reintegrării pe piaţa muncii;

b)   Creşterea gradului de ocupare a persoanelor aparţinând unor grupuri vulnerabile.

c)   Creşterea gradului de ocupare a persoanelor din mediul rural.

d)   Susţinerea unor proiecte  în domeniul ocupării forţei de muncă, finanţate din FSE, având ca scop diminuarea şomajului de lungă durată,  precum şi intensificarea măsurilor de stimulare a ocupării în zonele care se confruntă cu probleme economice şi sociale.;

Protocolul are ca obiect furnizarea, în mod gratuit şi reciproc, în condiţiile legii, a datelor şi informaţiilor solicitate de fiecare dintre părţi celeilalte, necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor şi obiectivelor comune şi specifice fiecărei părţi, în condiţiile legii.

Liliana Manea

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page