Dezvoltare durabilă, Responsabilitate socială — iulie 13, 2014 at 12:41

Garanția pentru tineret

by

Despre ce este vorba?

Garanția pentru tineret este o nouă inițiativă care urmărește să combată șomajul în rândul tinerilor, asigurându-se că orice tânăr cu vârsta sub 25 de ani – indiferent dacă s-a înregistrat sau nu ca șomer – primește o ofertă de calitate, în termen de 4 luni de la terminarea studiilor sau de la pierderea locului de muncă.

Garantii pentru TINEri (69 of 173)Oferta trebuie să constea dintr-uncontract de muncă, ucenicie sau stagiu ori dintr-un curs de formare continuă și să fie adaptată la nevoile și la situația fiecăruia.

Țările UE au adoptat acest principiu al garanției pentru tineret în luna aprilie 2013 (Recomandarea Consiliului).

Cum va fi creat sistemul?

Crearea și implementarea sistemului de garanție pentru tineret necesită o strânsă colaborare între principalii factori implicați: autorități publice, servicii de ocupare a forței de muncă, consilieri de orientare în carieră, instituții de învățământ și formare, servicii de asistență pentru tineret, întreprinderi, angajatori, sindicate, etc.

Intervenția și activarea rapidă sunt esențiale. În multe cazuri sunt necesare reforme, cum ar fi îmbunătățirea sistemelor de educație și formare profesională.

În prezent, țările UE pregătesc planuri naționale de punere în aplicare a garanției pentru tineret. Comisia Europeană le ajută să elaboreze planurile și să implementeze sistemul cât mai rapid posibil.

De asemenea, facilitează schimbul de bune practici între statele membre, în special prin Programul de învățare reciprocă din cadrul Strategiei europene privind ocuparea forței de muncă.Garantii pentru TINEri (40 of 173)

O poveste de succes

Finlanda a dezvoltat un sistem complex de garanție pentru tineret. Potrivit unei evaluăriEurofound, în 2011, 83,5% din tinerii aflați în căutarea unui loc de muncă au reușit să îl obțină cu ajutorul unei oferte pe care au primit-o în termen de 3 luni de la înregistrarea ca șomeri. Sistemul finlandez a facilitat pregătirea mai rapidă a planurilor personalizate, reducând astfel șomajul.

Pentru alte inițiative naționale similare, consultați Documentul de lucru al Comisiei(în 22 de limbi).

Raportul costuri/beneficii

Deși este imposibil să avem cifre exacte atâta timp cât nu toate țările din UE și-au definit modalitatea exactă de aplicare a acestui sistem, studiile recente arată că beneficiile ar fi mai mari decât costurile.

Costul total al instituirii garanției pentru tineret în zona euro este estimat la 21 de miliarde de euro pe an, sau 0,22% din PIB. (Sursa: Raportul OIM – criza locurilor de muncă în zona euro)

Inactivitatea ar fi însă mult mai costisitoare. Potrivit estimărilor, tinerii fără loc de muncă și fără studii costă UE 153 de miliarde de euro (1,21% din PIB) pe an – sub formă de indemnizații și pierderi la nivel de venituri și impozite. (Sursa: Raportul Eurofound privind șomajul în rândul tinerilor)

Nu toate măsurile de aplicare a garanției pentru tineret sunt costisitoare. De exemplu, consolidarea cooperării între diferiții factori implicați nu necesită alocarea unui buget important.

Finanțare

Pentru ca sistemul să dea rezultate, bugetele naționale trebuie să acorde prioritate integrării tinerilor pe piața muncii, pentru a evita creșterea costurilor viitoare.

UE va completa cheltuielile statelor membre prin intermediul Fondului social european și al inițiativei „Locuri de muncă pentru tineri”, pentru care au fost alocate 6 miliarde de euro.

[wzslider autoplay=”true”]

 

 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page