Comunicate de presă, Ultimile Știri — octombrie 9, 2013 at 11:00

GAL VALEA MOSTIȘTEI RELANSEAZĂ MĂSURILE DE FINANȚARE 41.111, 41.121, 41.312, 421

by

logo gal

DSC_0006_1280x848Data publicării apelurilor de selecție: 09.10.2013
Data lansarii sesiunilor: 09.10.2013
Numărul de referinţă al sesiunilor cererilor de proiecte:
–          Măsura 41.111 – sesiunea 02/09.10-11.11.2013
–          Măsura 41.121 – sesiunea 04/09.10 – 11.11.2013
–          Măsura 41.312 – sesiunea 05/09.10-11.11.2013

–          Măsura 421 – sesiunea 01/09.10-11.11.2013

  Măsura 41.111 – Formare profesională, informare și consultanță

Grupul de Acțiune Locala Valea Mostiștei  anunță lansarea, in perioada 09 octombrie – 11 noiembrie 2013, sesiunii de cereri de proiecte pentru Masura 41.111 ”Formare profesională, informare și consultanță” din Planul de Dezvoltare Locala a GAL Valea Mostistei.

Tipurile de beneficiari eligibili sunt entitățile publice sau private care activează în domeniul informării, educării, formării, consultanței.

Fondurile disponibile pentru Măsura 41.111- ” Formare profesională, informare și consultanță” sunt in valoare totala de  36.000 euro.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru proiecte este de 36.000 Euro.

Data limită de primire a proiectelor este 11 noiembrie  2013, ora 16:30, la sediul GAL din Str. Nicolae Titulescu, Nr.7 (Complex Service), Oraș Lehliu-Gară, Județul Călărași.

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului, disponibil pe www.valeamostiștei.ro și www.apdrp.ro.

Informații suplimentare cu privire la accesarea Masurii 41.111 pot fi obtinute la sediul GAL din Str. Nicolae Titulescu, Nr.7 (Complex Service), Oraș Lehliu-Gară, Județul Călărași, zilnic intre orele 08:30 – 16:30  sau de pe pagina de internet www.valeamostistei.ro  precum si la telefon 0762649817 / 0756129877 (Costea Voicu Ion)  sau 0756.129.879 (Stan Adriana Daniela), 0756.129.882 (Ghiță Radu Cristian) sau email gal.valeamostiștei@valeamostiștei.ro. Sunt disponibile spre consultare la sediul GAL Valea Mostiștei,  variante electronice (pe suport CD) a informațiilor detaliate aferente măsurii lansate

Măsura 41.121 – Sprijin pentru creșterea valorii economice a exploatațiilor

Grupul de Acțiune Locala Valea Mostiștei  anunță lansarea, in perioada 09 octombrie – 11 noiembrie 2013 sesiunii de cereri de proiecte pentru Masura. 41.121 ”Sprijin pentru creșterea valorii economice a exploatațiilor” din Planul de Dezvoltare Locala a GAL Valea Mostistei.

Tipurile de beneficiari eligibili pentru măsura 41.121 ” Sprijin pentru creșterea valorii economice a exploatațiilor” sunt:

–          Microîntreprinderi și IMM-uri

–          PFA-uri, II-uri, IF-uri

–           Forme asociative

–           Ferme de semi-subzistență (2-8 UDE) .

Fondurile disponibile nerambursabile alocate în această sesiune pentru Măsura 41.121- ” Sprijin pentru creșterea valorii economice a exploatațiilor” sunt in valoare totala de  129.585 euro.

Proiectele pot fi depuse in str. Nicolae Titulescu, Nr.7 (Complex Service), Oraș Lehliu-Gară, Județul Călărași, zilnic de luni până vineri in timpul programului de lucru 8:30 – 16:30.

Data limită de primire a proiectelor este 11 noiembrie 2013, ora 16:30, la sediul GAL din Str. Nicolae Titulescu, Nr.7 (Complex Service), Oraș Lehliu-Gară, Județul Călărași.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect este de 48.000 Euro.

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii cuprinse în Ghidul Solicitantului, disponibil pe www.valeamostiștei.ro și www.apdrp.ro (varianta V.10 cu Cererea de Finanțare Versiunea 5.7, din noiembrie 2012).

Informații suplimentare cu privire la accesarea Masurii 41.121 pot fi obtinute la sediul GAL din Str. Nicolae Titulescu, Nr.7 (Complex Service), Oraș Lehliu-Gară, Județul Călărași, zilnic intre orele 08:30 – 16:30 sau de pe pagina de internet www.valeamostistei.ro  precum si la telefon 0762649817 / 0756129877 (Costea Voicu Ion)  sau 0756.129.879 (Stan Adriana Daniela) sau email gal.valeamostiștei@valeamostiștei.ro.

Sunt disponibile spre consultare la sediul GAL Valea Mostiștei,  variante electronice (pe suport CD) a informațiilor detaliate aferente măsurii lansate.

Măsura 41.312 – Sprijin pentru crearea de microîntreprinderi din sectoarele non-agricole , în special meșteșuguri și servicii pentru populație

Grupul de Acțiune Locala Valea Mostiștei  anunță lansarea, in perioada  09 octombrie – 11 noiembrie 2013 sesiunea de cereri de proiecte pentru Masura 41.312: ”Sprijin pentru crearea de microîntreprinderi din sectoarele non-agricole, în special meșteșuguri și servicii pentru populație” din Planul de Dezvoltare Locala a GAL Valea Mostistei.

Tipurile de beneficiari eligibli pentru măsura 41.312 ”Sprijin pentru crearea de microîntreprinderi din sectoarele non-agricole, în special meșteșuguri și servicii pentru populație” sunt:

  • Microîntreprinderi
  • Persoane fizice care se angajează să se autorizeze cu un statut minim de persoană fizică autorizată până la semnarea contractului de finanțare

Fondurile totale disponibile nerambursabile alocate în această sesiune pentru Măsura 41.312- ” Sprijin pentru crearea de microîntreprinderi din sectoarele non-agricole, în special meșteșuguri și servicii pentru populație” sunt in valoare totala de  432.520 euro din care 206.152 Euro pentru proiecte care vizează prestări servicii și 226.368 pentru proiecte care vizează producție bunuri.

În cazul în care disponibilul nerambursabil de pe o anumită componentă nu va fi absorbit în totalitate, diferența va fi redistribuită pe cealaltă componentă. (Exemplu: dacă din disponibilul de  226.368 euro de pe componenta de producție bunuri nu va fi acoperit de cererile de finanțare primite și rămâne un disponibil de 100.000 euro, acel disponibil va fi redistribuit pe componenta prestări servicii, numai în cazul în care solicitările de pe acea componenta vor depăși disponibilul sau viceversa).

Proiectele pot fi depuse în Str. Nicolae Titulescu, Nr.7 (Complex Service), Oraș Lehliu-Gară, Județul Călărași, zilnic, de luni pana vineri, în timpul programului de lucru (08:30-16:30).

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect este de 200.000 euro (proiectele depuse vizează numai investiții de producție bunuri).

Data limită de primire a proiectelor este 11 noiembrie 2013, ora 16:30, la sediul GAL din Str. Nicolae Titulescu, Nr.7 (Complex Service), Oraș Lehliu-Gară, Județul Călărași.

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii cuprinse în Ghidul Solicitantului, disponibil pe www.valeamostiștei.ro și www.apdrp.ro.

Informații suplimentare cu privire la accesarea Masurii 41.312 pot fi obtinute la sediul GAL din Str. Nicolae Titulescu, Nr.7 (Complex Service), Oraș Lehliu-Gară, Județul Călărași, zilnic în timpul programului de lucru (08:30-16:30) sau de pe pagina de internet www.valeamostistei.ro  precum si la telefon 0762649817 / 0756129877 (Costea Voicu Ion), 0756.129.882 (Ghiță Radu Cristian) sau 0756.129.879 (Stan Adriana Daniela) sau email gal.valeamostiștei@valeamostiștei.ro.  Sunt disponibile spre consultare la sediul GAL Valea Mostiștei,  variante electronice (pe suport CD) a informațiilor detaliate aferente măsurii lansate.

Măsura 421 – Proiecte de Cooperare

Grupul de Acțiune Locala Valea Mostiștei  anunță lansarea, in perioada 09 octombrie – 11 noiembrie 2013 sesiunii de cereri de proiecte pentru Masura 421 ”Proiecte de Cooperare” din Planul de Dezvoltare Locala a GAL Valea Mostistei.

Tipurile de beneficiari eligibili pentru măsura 421 ” proiecte de cooperare” sunt:

Tipuri de beneficiari Evaluarea numărului de beneficiari
  • GAL-uri
  • Grupuri/parteneriate, care funcționează după principiul și metoda LEADER
3 GAL-uri (GAL Valea Mostiștei și alte două GAL-uri). 

Fondurile disponibile nerambursabile alocate în această sesiune pentru Măsura 421 – ” Proiecte de Cooperare” sunt in valoare totala de  34.000 euro.

Proiectele pot fi depuse in str. Nicolae Titulescu, Nr.7 (Complex Service), Oraș Lehliu-Gară, Județul Călărași, zilnic de luni până vineri in timpul programului de lucru 8:30 – 16:30.

Data limită de primire a proiectelor este 11 noiembrie 2013, ora 16:30, la sediul GAL din Str. Nicolae Titulescu, Nr.7 (Complex Service), Oraș Lehliu-Gară, Județul Călărași.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect este de 34.000 Euro.

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii cuprinse în Ghidul Solicitantului, disponibil pe www.valeamostiștei.ro și www.apdrp.ro .

Informații suplimentare cu privire la accesarea Masurii 421 pot fi obtinute la sediul GAL din Str. Nicolae Titulescu, Nr.7 (Complex Service), Oraș Lehliu-Gară, Județul Călărași, zilnic intre orele 08:30 – 16:30 sau de pe pagina de internet www.valeamostistei.ro  precum si la telefon 0762649817 / 0756129877 (Costea Voicu Ion)  sau 0756.129.879 (Stan Adriana Daniela) sau email gal.valeamostiștei@valeamostiștei.ro.

Sunt disponibile spre consultare la sediul GAL Valea Mostiștei,  variante electronice (pe suport CD) a informațiilor detaliate aferente măsurii lansate.

[wzslider autoplay=”true”]

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page