Comunicate de presă, Ultimile Știri — ianuarie 28, 2014 at 13:09

GAL VALEA MOSTIȘTEI LANSEAZĂ ÎN 2014 MĂSURILE DE FINANȚARE 41.121, 41.312 și 421

by

logo gal

 COMUNICAT DE PRESĂ

GAL VALEA MOSTIȘTEI LANSEAZĂ ÎN 2014 MĂSURILE DE FINANȚARE 41.121, 41.312 și 421

Data publicării apelurilor de selecție: 28.01.2014
Data lansării apelurilor de selecție: 28.01.2014
Data lansarii sesiunilor: 28.01.2014

Numărul de referinţă al sesiunilor cererilor de proiecte:

–          Măsura 41.121 – sesiunea 01/28.01-05.03.2014

–          Măsura 41.312 – sesiunea 01/28.01-05.03.2014

–          Măsura 421 – sesiunea 01/28.01-05.03.2014

Măsura 41.121 – Sprijin pentru creșterea valorii economice a exploatațiilor

Tipurile de beneficiari eligibili pentru măsura 41.121 ” Sprijin pentru creșterea valorii economice a exploatațiilor” sunt:
–          Microîntreprinderi și IMM-uri
–          PFA-uri, II-uri, IF-uri
–           Forme asociative
–           Ferme de semi-subzistență (2-8 UDE).

Fondurile disponibile nerambursabile alocate în această sesiune pentru Măsura 41.121- ” Sprijin pentru creșterea valorii economice a exploatațiilor” sunt in valoare totala de  824.196  euro.

Proiectele pot fi depuse in str. Nicolae Titulescu, Nr.7 (Complex Service), Oraș Lehliu-Gară, Județul Călărași, zilnic de luni până vineri in timpul programului de lucru 8:30 – 16:30.

Data limită de primire a proiectelor este 05 martie 2014, ora 16:30, la sediul GAL din Str. Nicolae Titulescu, Nr.7 (Complex Service), Oraș Lehliu-Gară, Județul Călărași.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect este de 200.000 Euro.

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii cuprinse în Ghidul Solicitantului, disponibil pe www.valeamostiștei.ro și www.apdrp.ro (varianta V.10 cu Cererea de Finanțare Versiunea 5.7, din noiembrie 2012).

Informații suplimentare cu privire la accesarea Masurii 41.121 pot fi obtinute la sediul GAL din Str. Nicolae Titulescu, Nr.7 (Complex Service), Oraș Lehliu-Gară, Județul Călărași, zilnic intre orele 08:30 – 16:30 sau de pe pagina de internet www.valeamostistei.ro  precum si la telefon 0762649817 / 0756129877 (Costea Voicu Ion)  sau 0756.129.879 (Stan Adriana Daniela) sau email gal.valeamostiștei@valeamostiștei.ro.

Sunt disponibile spre consultare la sediul GAL Valea Mostiștei,  variante electronice (pe suport CD) a informațiilor detaliate aferente măsurii lansate.

Măsura 41.312 – Sprijin pentru crearea de microîntreprinderei din sectoarele non-agricole, în special meșteșuguri și servicii pentru populație

Tipurile de beneficiari eligibli pentru măsura 41.312 ”Sprijin pentru crearea de microîntreprinderi din sectoarele non-agricole, în special meșteșuguri și servicii pentru populație” sunt:

  • Microîntreprinderi
  • Persoane fizice care se angajează să se autorizeze cu un statut minim de persoană fizică autorizată până la semnarea contractului de finanțare

Fondurile totale disponibile nerambursabile alocate în această sesiune pentru Măsura 41.312: ”Sprijin pentru crearea de microîntreprinderi din sectoarele non-agricole, în special meșteșuguri și servicii pentru populație” sunt in valoare totala de 377.878 euro din care:  151.510  Euro – pentru proiecte care vizează prestări servicii și 226.368 Euro pentru proiecte care vizează producție bunuri.

În cazul în care disponibilul nerambursabil de pe o anumită componentă nu va fi absorbit în totalitate, diferența va fi redistribuită pe cealaltă componentă. (Exemplu: dacă din disponibilul de  226.368 euro de pe componenta de producție bunuri nu va fi acoperit de cererile de finanțare primite și rămâne un disponibil de 100.000 euro, acel disponibil va fi redistribuit pe componenta prestări servicii, numai în cazul în care solicitările de pe acea componenta vor depăși disponibilul sau viceversa).

Proiectele pot fi depuse în Str. Nicolae Titulescu, Nr.7 (Complex Service), Oraș Lehliu-Gară, Județul Călărași, zilnic, de luni pana vineri, în timpul programului de lucru (08:30-16:30).

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect este:

  1. De până la 70% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi:

50.000 Euro/ proiect daca beneficiarii sunt persoane fizice autorizate;

100.000 Euro/ proiect pentru micro-întreprinderile care îsi desfasoara activitatea în

sectorul transportului rutier;

200.000 Euro/ proiect pentru alte micro-întreprinderi

  1. În cazul în care proiectele prevad activiti de producție de bunuri, intensitatea ajutorului public va fi de pâna la 85%* din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi plafoanele precizate la pct.1.: 50.000/100.000/ 200.000 Euro.

ATENȚIE! Procentul de 85% se aplica numai activitilor incluse în codurile CAEN cuprinse în Anexa 9B ”Lista codurilor CAEN de productie de bunuri„. În situația proiectelor care vizeaza atât activiti de producție de bunuri cât și servicii intensitatea ajutorului public nerambursabil se va atribui, specific, pentru fiecare tip de investiție, iar în aceasta situație se vor elabora bugete distincte.

  1.  În cazul în care proiectele prevad achiziția de utilaje agricole (cod CAEN 0161 – Activiti auxiliare pentru producția vegetala  și cod CAEN 7731Activiti de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole), intensitatea ajutorului public va fi de pâna la – 40% din totalul cheltuielilor eligibile.

Sprijinul nerambursabil se va putea majora cu:

10% – pentru investițiile realizate de tinerii  cu vârsta sub 40 ani, la data depunerii Cererii de Finanțare si nu va depasi plafoanele precizate la pct.1.: 50.000/ 100.000/ 200.000 Euro.

Valoarea maxima a sprijinului în aceastăsituație va fi de:
50.000 Euro/ proiect pentru cabinet medical individual, cabinet medical veterinar individual,  persoana fizica autorizata, întreprindere familiala precum si persoanele fizice care declara ca se vor autoriza ca persoana fizica autorizata, întreprindere familiala;
100.000 Euro/ proiect pentru micro-întreprinderile care îsi desfasoara activitatea în sectorul transportului rutier;
200.000 Euro/ proiect pentru întreprindere individuala, societați cooperative mestesugaresti de gradul I, societați cooperative de consum de gradul I, societați comerciale cu capital privat care pot fi beneficiari ai masurii, precum si pentru persoanele fizice care declara ca se vor autoriza ca întreprindere individuala.

ATENȚIE! Conform prevederilor Ghidului Solicitantului M41, V06 prin care se stipulează că GAL-urile sunt obligate să depună proiectele la APDRP cu minim 5 luni înainte de termenul limită de contractare (30.06.2014), GAL Valea Mostiștei aduce la cunoștința potențialilor beneficiari faptul că Asociația nu își asumă responsabilitatea contractării unor proiecte în afara termenelor prevăzute de regulamentele europene și legislației naționale. Se exceptează de la prevederea privind termenul de minim cinci luni doar proiectele pentru care potențialii beneficiari îndeplinesc condițiile prevăzute în procedura de contractare și alte proceduri aplicabile.

Data limită de primire a proiectelor este 05 martie 2014, ora 16:30, la sediul GAL din Str. Nicolae Titulescu, Nr.7 (Complex Service), Oraș Lehliu-Gară, Județul Călărași.

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii cuprinse în Ghidul Solicitantului, disponibil pe www.valeamostiștei.ro și www.apdrp.ro.

Informații suplimentare cu privire la accesarea Masurii 41.312 pot fi obtinute la sediul GAL din Str. Nicolae Titulescu, Nr.7 (Complex Service), Oraș Lehliu-Gară, Județul Călărași, zilnic în timpul programului de lucru (08:30-16:30) sau de pe pagina de internet www.valeamostistei.ro  precum si la telefon 0762649817 / 0756129877 (Costea Voicu Ion), 0756.129.882 (Ghiță Radu Cristian) sau 0756.129.879 (Stan Adriana Daniela) sau email gal.valeamostiștei@valeamostiștei.ro.  Sunt disponibile spre consultare la sediul GAL Valea Mostiștei,  variante electronice (pe suport CD) a informațiilor detaliate aferente măsurii lansate.

Măsura 421 – Proiecte de Cooperare

Tipurile de beneficiari eligibili pentru măsura 421 ” proiecte de cooperare” sunt:

Tipuri de beneficiari Evaluarea numărului de beneficiari
  • GAL-uri
  • Grupuri/parteneriate, care funcționează după principiul și metoda LEADER
3 GAL-uri (GAL Valea Mostiștei și alte două GAL-uri). 

Fondurile disponibile nerambursabile alocate în această sesiune pentru Măsura 421 – ” Proiecte de Cooperare” sunt in valoare totala de  16.000 euro.

Proiectele pot fi depuse in str. Nicolae Titulescu, Nr.7 (Complex Service), Oraș Lehliu-Gară, Județul Călărași, zilnic de luni până vineri in timpul programului de lucru 8:30 – 16:30.

Data limită de primire a proiectelor este 05 martie 2014, ora 16:30, la sediul GAL din Str. Nicolae Titulescu, Nr.7 (Complex Service), Oraș Lehliu-Gară, Județul Călărași.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect este de 16.000 Euro.

Informatii detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul  Solicitantului aferent măsurii 421, cât și în Ghidurile specifice măsurilor în care se regăsesc obiectivele proiectului, disponibile pe site-urile www.apdrp.ro si www.valeamostistei.ro/, în vigoare la momentul lansării apelului de selecție de către GAL.

Informații suplimentare cu privire la accesarea Masurii 421 pot fi obtinute la sediul GAL din Str. Nicolae Titulescu, Nr.7 (Complex Service), Oraș Lehliu-Gară, Județul Călărași, zilnic intre orele 08:30 – 16:30 sau de pe pagina de internet www.valeamostistei.ro  precum si la telefon 0762649817 / 0756129877 (Costea Voicu Ion)  sau 0756.129.879 (Stan Adriana Daniela) sau email gal.valeamostiștei@valeamostiștei.ro.

Sunt disponibile spre consultare la sediul GAL Valea Mostiștei,  variante electronice (pe suport CD) a informațiilor detaliate aferente măsurii lansate.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page