Comunicate de presă — iulie 19, 2017 at 15:58

GAL Valea Mostiștei: APEL DE SELECȚIE MASURA 1 – ”Promovarea si susținerea tinerilor fermieri”

by

ANUNT – DESCHIDERE SESIUNE PENTRU DEPUNEREA CERERILOR DE FINANȚARE ÎN CADRUL SDL VALEA MOSTIȘTEI

APEL DE SELECȚIE MASURA 1 – ”Promovarea si susținerea tinerilor fermieri”

Asociația Grupul De Acțiune Locală Valea Mostiștei anunţă:  lansarea Masurii 1 –    „Promovarea si susținerea tinerilor fermieri” în perioada 28.07.2017-28.08.2017

 • Data lansării apelului de selecție: 28.07.2017;
 • Masura lansata prin apelul de selectie – cu tipurile de beneficiari eligibili:

Masura 1 –  „Promovarea si susținerea tinerilor fermieri” are ca beneficiari eligibili:

 • Tânărul fermier în conformitate cu definiția prevăzută la art. 2 din R(UE) nr.1305/2013, care se instalează ca unic șef al exploatației agricole;
 • Persoana juridică cu mai mulţi acţionari unde un tânăr fermier în sensul art. 2 din R(UE) 1305/2013 se instalează și exercită un control efectiv pe termen lung în ceea ce privește deciziile referitoare la gestionare, la beneficii și la riscurile financiare legate de exploatație.
 • Fondurile disponibile pentru Masura 1 – 200.000 euro
 • Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect este de:

40.000 euro pentru exploatațiile între 30.000 SO – 50.000 SO

30.000 euro pentru exploatațiile între 12.000 SO -29.999 SO

 • Data limită de depunere a proiectelor : 28.08.2017
 • Locul si intervalul orar in care se pot depune proiectele: Proiectele pot fi depuse la sediul GAL Valea Mostistei, in str. Nicolae Titulescu, Nr.7 (Complex Service), Oraș Lehliu-Gară, Județul Călărași, zilnic de luni până vineri in intervalul orar 08:30 – 14:00.
 • Informatii detaliate privind accesarea si derularea masurii sunt cuprinse in Ghidul solicitantului elaborat de GAL pentru Masura 1, disponibil pe pagina de internet valeamostistei.ro
 • Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate

Informații suplimentare, sprijin și consiliere se pot obține  la sediul GAL Valea Mostiștei  din orașul Lehliu-Gară, str. Nicolae Titulescu, Nr. 7 (COMPLEX SERVICE). Site-ul www.valeamostistei.ro , e-mail gal.valeamostistei@valeamostiste.ro , telefon: 0756.129.877 (Costea  Voicu Ion), 0723.831.683 (Ghedzira Nicolae) 0756.129.882 (Ghiță Radu Cristian).

 • La sediul GAL este disponibila versiunea pe suport tiparit a informatiilor detaliate aferente Masurii 1.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page