Anunţuri, Ultimile Știri — septembrie 19, 2013 at 01:22

GAL Valea Mostiștei anunță lansarea sesiunii de cereri de proiecte pentru Masura 41.312

by

Gal valea mostistei

LANSAREA SESIUNII DE CERERI DE PROIECTE PENTRU  MASURA 41.312: Sprijin pentru crearea de microîntreprinderi din sectoarele non-agricole, în special meșteșuguri și servicii pentru populație

Grupul de Acțiune Locala Valea Mostiștei  anunță lansarea, in perioada  20.09-21.10.2013 sesiunea de cereri de proiecte pentru Masura 41.312: ”Sprijin pentru crearea de microîntreprinderi din sectoarele non-agricole, în special meșteșuguri și servicii pentru populație” din Planul de Dezvoltare Locala a GAL Valea Mostistei.

Tipurile de beneficiari eligibli pentru măsura 41.312 ”Sprijin pentru crearea de microîntreprinderi din sectoarele non-agricole, în special meșteșuguri și servicii pentru populație” sunt:

  • Microîntreprinderi
  • Persoane fizice care se angajează să se autorizeze cu un statut minim de persoană fizică autorizată până la semnarea contractului de finanțare

Fondurile totale disponibile nerambursabile alocate în această sesiune pentru Măsura 41.312- ” Sprijin pentru crearea de microîntreprinderi din sectoarele non-agricole, în special meșteșuguri și servicii pentru populațiesunt in valoare totala de  461.892 euro din care 235.524 Euro pentru proiecte care vizează prestări servicii și 226.368 pentru proiecte care vizează producție bunuri.

În cazul în care disponibilul nerambursabil de pe o anumită componentă nu va fi absorbit în totalitate, diferența va fi redistribuită pe cealaltă componentă. (Exemplu: dacă din disponibilul de  226.368 euro de pe componenta de producție bunuri nu va fi acoperit de cererile de finanțare primite și rămâne un disponibil de 100.000 euro, acel disponibil va fi redistribuit pe componenta prestări servicii, numai în cazul în care solicitările de pe acea componenta vor depăși disponibilul sau viceversa).

Proiectele pot fi depuse în Str. Nicolae Titulescu, Nr.7 (Complex Service), Oraș Lehliu-Gară, Județul Călărași, zilnic, de luni pana vineri, în timpul programului de lucru (08:30-16:30).

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect este de 200.000 euro (proiectele depuse vizează numai investiții de producție bunuri).

Data limită de primire a proiectelor este 21 octombrie 2013, ora 16:30, la sediul GAL din Str. Nicolae Titulescu, Nr.7 (Complex Service), Oraș Lehliu-Gară, Județul Călărași.

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii cuprinse în Ghidul Solicitantului, disponibil pe www.valeamostiștei.ro și www.apdrp.ro.

Informații suplimentare cu privire la accesarea Masurii 41.312 pot fi obtinute la sediul GAL din Str. Nicolae Titulescu, Nr.7 (Complex Service), Oraș Lehliu-Gară, Județul Călărași, zilnic intre orele 09:00 – 13:00 sau de pe pagina de internet www.valeamostistei.ro  precum si la telefon 0762649817 / 0756129877 (Costea Voicu Ion), 0756.129.882 (Ghiță Radu Cristian) sau 0756.129.879 (Stan Adriana Daniela) sau email gal.valeamostiștei@valeamostiștei.ro.  Sunt disponibile spre consultare la sediul GAL Valea Mostiștei,  variante electronice (pe suport CD) a informațiilor detaliate aferente măsurii lansate.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page