Comunicate de presă — septembrie 13, 2017 at 12:19

GAL Valea Mostiștei anunţă lansarea Masurii 2 – „Sprijin pentru initierea antreprenoriatului si a activitatilor generatoare de venit neagricole”

by

ANUNT – DESCHIDERE SESIUNE PENTRU DEPUNEREA CERERILOR DE FINANȚARE ÎN CADRUL SDL  VALEA MOSTIȘTEI

APEL DE SELECȚIE MASURA 2 – ”Sprijin pentru initierea antreprenoriatului si a activiatilor generatoare de venit neagricole”

Asociația Grupul De Acțiune Locală Valea Mostiștei anunţă:  lansarea Masurii 2 –  „Sprijin pentru initierea antreprenoriatului si a activitatilor generatoare de venit neagricole” în perioada 15.09.2017-16.08.2017

Data lansării  apelului de selecție: 05.09.2017

Masura lansata prin apelul de selectie – cu tipurile de beneficiari eligibili:

Masura 2 –    „Sprijin pentru initierea antreprenoriatului si a activitatilor generatoare de venit neagricole” are ca beneficiari eligibili:

  • Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole, care isi diversifica activitatea prin infiintarea unei activitati non-agricole in spatiul rural pentru prima data. Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile;
  • Micro-intreprinderi si intreprinderi mici existente din spatiul rural, care isi propun activitati non-agricole, pe care nu le-au mai desfasurat pana la data aplicarii pentru sprijin;
  • Micro-intreprinderi si intreprinderi mici noi, infiintate in anul depunerii aplicatiei de finantare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfasurat activitati pana in momentul depunerii acesteia (start-up);

Fondurile disponibile pentru măsura 2 – 50.000 euro.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect este de: 50.000 euro/proiect

Data limită de depunere a proiectelor : 16.10.2017

Locul si intervalul orar in care se pot depune proiectele: Proiectele pot fi depuse la sediul GAL Valea Mostistei,  in str. Nicolae Titulescu, Nr.7 (Complex Service), Oraș Lehliu-Gară, Județul Călărași, zilnic de luni până vineri in intervalul orar 08:30 – 14:00.

Informatii detaliate privind accesarea si derularea masurii sunt cuprinse in Ghidul solicitantului elaborat de GAL pentru Masura 2, disponibil pe pagina de internet www.valeamostistei.ro

Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate

Informații suplimentare, sprijin și consiliere se pot obține  la sediul GAL Valea Mostiștei  din orașul Lehliu-Gară, str. Nicolae Titulescu, Nr. 7 (COMPLEX SERVICE). Site-ul www.valeamostistei.ro , e-mail: gal.valeamostistei@valeamostiste.ro, telefon: 0756.129.877 (Costea  Voicu Ion), 0725.831.683 (Ghedzira Nicolae) 0756.129.882 (Ghiță Radu Cristian).

La sediul GAL este disponibila versiunea pe suport tiparit a informatiilor detaliate aferente Masurii 2.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.