Dezvoltare durabilă, Dezvoltare rurală — decembrie 2, 2016 at 14:15

GAL-ul Valea Mostistei la inceput de drum

by

gal

3.051.844 de euro, reprezinta suma totoala pentru care GAL-ul Valea Mostistei isi asuma responsabilitatea prin contractul semnat de reprezentantii acestuia cu Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale ca reprezentant al Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. Incepe astfel o alta etapa a ciclului de viata pentru programul LEADER din microregiunea Valea Mostistei, dar a GAL-ului cu acelasi nume. In aparenta suma pare una asiguratorie, dar daca ne raportam in mod real la nevoile specifice procesului de dezvoltare rurala din terioriu, in realitate suma este foarte mica. Pentru eficientizarea utilizarii acestei resurse financiare in etapa conceputala, programatorie, materializata prin strategia porpusa evaluarii de catre MADR au fost planificate masuri si resurse financiare dupa cum urmeaza:

 1. Masura 1 – Promovarea si sustinerea tinerilor fermieri (200.000 euro):
  • 30.000 euro/proiect pentru exploatatiile cuprinse intre 12.000 – 29.999 SO
  • 40.000 euro/proiect pentru exploatatiile cuprinse intre 30.000 – 50.000 SO
  SO* – Valoarea productiei standard, in functie de cultura
 2. Masura 2 – Sprijin pentru initierea antreprenoriatului si a activitatilor generatoare de venit neagricole (150.000 euro):
  • 50.000 euro/proiect
 3. Masura 3 – Sprijin pentru investitii in activitati non-agricole si dezvoltarea rurala a microregiunii Valea Mostistei (400.000 euro):
  • Minim 5.000 – maxim 200.000 euro
 4. Masura 4 – Investitii in exploatatii agricole (391.764 euro):
  • Pentru fermele pana la 500.000 SO rata sprijinului va fi de 50% si nu va depasi 200.000 euro, respectiv 100.000 pentru fermele mici. Rata de sprijin se poate majora pana la 70%- 90% in functie de specificul investitiei si tipul de solicitant.
  • Pentru fermele peste 500.000 SO rata sprijinului va fi de 30% si nu va depasi 200.000 euro. Rata de sprijin se poate majora pana la 50% in cazul proiectelor integrate .
  • Pentru cooperative si grupuri de producatori rata sprijinului va fi de 50% si nu va depasi 200.000 euro/proiect.
 5. Masura 5 – Sprijinirea formelor asociative si a cooperarii intre actorii locali (77.193 euro):
  • Minim 5.000 euro – maxim 60.000 euro/proiect. Intensitatea sprijinului este de 100%.
 6. Masura 6 – sustinerea dezvoltarii zonei LEADE prin organizarea de evenimente publice (77.136 euro):
  • Minim 5.000 – maxim 10.000 euro/proiect. Rata sprijinului este de 100%.
  • Beneficiari: autoritati publice locale, ong-uri.
 7. Masura 7 – Investitii in crearea unei societati prospere cu un nivel ridicat de responsabilitate colectiva si individuala, coeziva social si care sa asigure egalitatea de sanse(50.000):
  • Maxim 50.000 euro/proiect, rata de sprijin 90% pentru cele generatoare de venit si 100% pentru cele generatoare de venit cu utilitate publica si cele care nu genereaza venit.
  • Beneficiari: ong-uri, APL-uri, parteneriate public private, furnizori servicii sociale
 8. Masura 8 – Dezvoltare locala la scara mica (1.094.682 euro):
  • Maxim 200.000 euro/proiect, rata de sprijin 100% pentru proiectele de utilitate publica si cele negeneratoare de venit si 80% pentru pentru cele generatoare de venit.
  • Beneficiari: comunele si asociatiile acestora, parteneriate public private,ong-uri reprezentative pentru infrastructura educationala, gradinite, crese, tip after school.

In aceasta noua perioada de programare financiara, 2014-2020 Programul LEADER si in acelasi timp GAL-ul Valea Mostistei, reconsidera spiritul liber si abordarea inovativa specifice programului LEADER prin introducerea la finantare a unor proiecte atipice, inovative si prin asigurarea eligibilitatii aplicatiilor care se regasesc in zona interventiilor din serviciile sociale. Sintetizand pe scurt raportul intre nevoile si resursele financiare existente este evident faptul ca sunt bani putini.

GAL-ul Valea Mostistei si-a modificat strategia, incercand sa se transforme din mers, intr-o organizatie capabila sa inteleagca si sa gestioneze in mod complementar si alte resurse financiare existente pe piata fondurilor europene, structurale sau situate in zona de competenta a Politicilor Agricole Comune (POPAM). GAL-ul a generat un parteneriat sinergic si creativ format din UAT-urile : Tamadau Mare, Sarulesti, Grubanesti, Valea Argovei, Frasinet, Manastirea, Galbinasi, Vasilati, Nana, Sohatu, Plataresti, Ileana, Lehliu, Nicolae Balcescu, Lehliu-Gara si Dor-Marunt, cu o populatie totala de 57.042 locuitori.

Grupul de Actiune Locala Valea Mostistei

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page