Comunicate de presă, Ultimile Știri — februarie 27, 2014 at 22:11

Fondul de garantare – o alternativă pentru recuperarea salariilor restante de la firmele aflate în insolvență

by

Nicolae Chirana      Angajatorii au obligaţia de a plăti lunar o contribuţie la Fondul de garantare în cotă de 0,25%, aplicată asupra sumei veniturilor care constituie baza de calcul a contribuţiei individuale la bugetul asigurărilor pentru şomaj realizate de salariaţii încadraţi cu contract individual de muncă, potrivit legii. Gestionarea Fondului de garantare se face de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, prin agentiile pentru ocuparea forței de muncă.

Legea nr. 200/2006 privind constiturea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale precizează faptul că, din Fondul de garantare se asigură plata creanțelor salariale ce rezultă din contractele individuale de muncă și din contractele colective de muncă incheiate de salariați cu angajatorii împotriva cărora au fost pronunțate hotărâri judecătorești definitive de deschidere a procedurii insolvenței și față de care a fost dispusă măsura ridicarii totale sau parțiale a dreptului de administrare.

Din resursele Fondului de garantare se suportă următoarele categorii de creanțe salariale:
a) salariile restante;

b) compensațiile bănești restante, datorate de angajatori pentru concediul de odihnă neefectuat de salariați, dar numai pentru maximum un an de muncă;

c) plățile compensatorii restante, în cuantumul stabilit în contractul colectiv de muncă și/sau în contractul individual de muncă, în cazul încetării raporturilor de muncă;
d) compensațiile restante pe care angajatorii au obligația de a le plăti, potrivit contractului colectiv de muncă și/sau contractului individual de muncă, în cazul accidentelor de muncă sau al bolilor profesionale;
e) indemnizațiile restante, pe care angajatorii au obligația, potrivit legii, de a le plăti pe durata intreruperii temporare a activității.
Din Fondul de garantare nu se suportă contribuțiile sociale datorate de angajatorii în stare de insolvență.   Suma totală a creanțelor salariale suportate din Fondul de garantare nu poate depăși cuantumul a 3 salarii medii brute pe economie pentru fiecare salariat.

Creanțele salariale se suportă pentru o perioadă de 3 luni calendaristice. Compensațiile bănești restante datorate pentru concediul de odihnă neefectuat de salariat se referă numai la ultimele 12 luni lucrate înainte de data încetării contracului individual de muncă.

În situația în care se pronunță închiderea procedurii de insolvență, ca urmare a redresării angajatorilor, aceștia sunt obligați să restituie sumele suportate din Fondul de garantare, în termen de 6 luni de la pronunțarea hotarârii de inchidere a procedurii.

Înainte de a se adresa agenției teritoriale, salariații sau organizațiile legal constituite ce reprezintă interesele acestora trebuie să notifice în scris administratorul sau lichidatorul angajatorului în stare de insolvență, în vederea efectuării demersurilor necesare pentru plata creanțelor salariale.

În perioada 2012 – 2013, la nivelul AJOFM Călărași nu au existat plați efectuate din fondul de garantare, motivul fiind lipsa solicitărilor în acest sens.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page