Comunicate de presă — decembrie 16, 2018 at 11:17

Final de proiect Erasmus la Școala „Nicolae Titulescu”

by

Proiectul „Profesori inovatori pentru o Școală Europeană”, derulat de Școala „Nicolae Titulescu” Călărași, a fost lansat la 1 iunie 2017 și se va încheia la 31 decembrie 2018. Este un proiect finanțat de Comisia Europeană prin Programul Erasmus+, Acțiunea Cheie1, cu un buget de 40155 euro. Acest proiect, cu numărul de referință 2017-1-RO01-KA101-035785, este singurul proiect de mobilități în domeniul educației școlare din județul Călărași aprobat pentru finanțare în anul 2017. Informații despre proiect se găsesc în site-ul https://erasmus.scoalanicolaetitulescu.ro.

Scopul proiectului: Inovarea strategiilor didactice ale profesorilor din ariile curriculare Matematică și științe, Limbă și comunicare, Om și societate din Școala „Nicolae Titulescu” Călărași, în vederea perfecționării procesului instructiv-educativ.

În cadrul proiectului, 7 profesori au avut oportunitatea de a participa la 3 cursuri de formare în Finlanda, Spania și Irlanda.

În perioada 15-21 aprilie 2018, profesoarele Olaru Adriana, Constantin Adriana și Lăpădat Carmen au participat la Helsinki la cursul „Structured educational visit to Schools/Institutes & Training seminar in Finland”, care le-a oferit prilejul de a cunoaște în mod direct cel mai performant sistem educațional din Europa și printre cele mai performante din lume. Au vizitat 3 școli, unde au asistat la lecții și la alte activități, au discutat cu directorii, profesorii și elevii despre manuale, programe școlare, orarul zilnic și săptămânal. Au apreciat dotarea sălilor de clasă și a laboratoarelor cu tehnică de calcul, curățenia și disciplina din școli, relațiile de colaborare și respect reciproc dintre elevi, dintre profesori și elevi. În programul cursului au fost incluse, de asemenea, seminare despre sistemul de învățământ finlandez, istoria și cultura societății finlandeze, precum și vizitarea unor obiective culturale și turistice din Helsinki și Porvoo.

Cursul „ICT for Teaching and Learning” s–a desfășurat la Valencia, în perioada 2-7 iulie 2018. Au participat profesorii: Olaru Adriana, Constantin Adriana, Chițu Costel, Constantin Lucien, Chiriță Elena și Dumitrescu Carmen. Participanții la curs și-au perfecționat competențele de utilizare a aplicațiilor din Google Drive: au creat documente, foi de calcul, prezentări și formulare Google; au realizat teste pentru disciplina pe care o predau, în care au inserat imagini și videoclipuri de pe internet; au partajat cu alți colegi documentele create, pentru a lucra în echipă.

În ultima zi, Esmovia (instituția organizatoare) a oferit cursanților o surpriză: o masă tradițională la o familie valenciană, unde aceștia au pregătit împreună cu gazdele specialitatea valenciană paella. Participarea la acest curs a fost un prilej pentru a vizita Valencia – un oraș fascinant, în care se îmbină vechiul cu modernul, străzile înguste din Ciutat Vella cu bulevardele largi străjuite de palmieri, clădirile din secolele XIV-XVIII cu edificiile cu arhitectură avangardistă din Ciudad de las Artes y las Ciencias – Oraşul Artelor şi Ştiinţelor.

La cursul „Digital Classroom: Using ICT in Education”, care a avut loc la Dublin în perioada 13-22 august 2018, au participat profesorii Olaru Adriana, Constantin Adriana, Chițu Costel, Constantin Lucien și Lăpădat Carmen. Cursul a avut următoarele obiective:

– crearea și administrarea clasei digitale prin utilizarea platformelor e-learning Google Classroom și Edmodo

– utilizarea eficientă a dispozitivelor mobile (tabletă, telefon) în diferite etape ale procesului de predare-învățare

– însușirea tehnicilor de utilizare a softurilor de editare foto (PicsArt) și video (Movie Maker, FilmoraGo).

Participanții la curs au vizitat locuri reprezentative pentru cultura și civilizația irlandeză: Trinity College (una din cele mai vechi universități din Europa), Galeria Națională a Irlandei, Castelul Dublin, Dublinia, Catedrala Christ Church,  Catedrala Saint Patrick (patronul spiritual al Irlandei), parcul St Stephen’s Green și parcul Phoenix, cu suprafața de 700 de ha (cel mai mare din Europa).

Activitățile culturale incluse în programul celor 3 cursuri, precum și cele realizate în afara cursurilor, au lărgit orizontul cultural al participanților și au contribuit la înțelegerea valorilor culturii și civilizației țărilor în care s-au desfășurat cursurile.

Experiența acumulată la cele 3 stagii de formare s-a reflectat în activitatea la clasă a profesorilor participanți la cursuri, care au integrat în lecții de matematică, istorie, geografie, limba engleză, informatică și TIC softurile educaționale Google Classroom, Prezi, Socrative, Kahoot! și Plickers. Proiectul „Centenar – Fii mândru că ești român”, coordonat de profesorul Constantin Lucien, a avut ca suport platforma Google Classroom. Programele disciplinelor opționale „Matematică pe calculator” și „Creative English”, elaborate de profesoarele Olaru Adriana și Lăpădat Carmen, au fost reproiectate prin prisma unei abordări transdisciplinare a conținuturilor, într-o manieră interactivă și captivantă.

Prin activitățile de diseminare realizate în cadrul acțiunilor metodice, experiența dobândită la cursuri a fost transmisă și celorlalți profesori din grupul țintă al proiectului precum și profesorilor din alte școli din județul Călărași. Dintre acestea, menționăm lecția demonstrativă susținută pe 21 noiembrie 2018 de prof. Olaru Adriana la disciplina Informatică și TIC în cadrul centrelor metodice Călărași și Lehliu și activitatea metodică susținută pe 11 decembrie 2018 de prof. Constantin Lucien la Științe socio-umane, în cadrul centrului metodic al județului Călărași (Gimnaziu și Liceu).

Produsul principal al proiectului este „Ghidul profesorului inovator”, publicat în noiembrie 2018 la editura Agora (ISBN 978-973-8241-86-2). Ghidul, realizat de profesorii participanți la cursuri sub coordonarea profesoarei Olaru Adriana, a fost distribuit în școlile și liceele din județul Călărași (un exemplar pentru fiecare școală). Ghidul este postat pe site-ul proiectului și poate fi descărcat de la adresa https://erasmus.scoalanicolaetitulescu.ro/images/diseminare/ghid.pdf. De asemenea, ghidul a fost publicat, în format electronic, pe platforma RED (Resurse Educaționale Deschise) a Inspectoratului Școlar Județean Călărași, la secțiunea Proiecte educaționale:
http://www.isj-cl.ro/index.php/red-proiecte-educationale/1649-ghidul-profesorului-inovator.

Ghidul se adresează profesorilor care doresc să valorifice potențialul educativ al tehnologiei digitale prin utilizarea metodelor interactive. Sunt prezentate softuri educaționale utile în procesul de predare-învățare-evaluare (platforma Google Classroom, GeoGebra, Prezi, Socrative, Kahoot!) și exemple de bună practică privind integrarea acestora în activitatea didactică.

Doamna inspector general adjunct Steluța Caraion a transmis autorilor ghidului următorul mesaj:

Vă felicit pentru realizarea lui, ați reușit să faceți din el un real instrument de lucru util pentru cadrele didactice dornice să producă o schimbare a modului de organizare și desfășurare a actului didactic. Acest ghid oferă instrumentele și metodele necesare pentru o nouă viziune asupra învățării, contribuind în mare măsură la ceea ce se dorește în sistemul educațional: utilizarea noilor tehnologii la clasă și digitalizarea învățământului.

Toată stima și prețuirea mea pentru ceea ce faceți în folosul școlii!

Inovarea strategiilor didactice prin integrarea noilor tehnologii va avea ca impact, pe termen lung, creșterea calității procesului instructiv-educativ în Școala „Nicolae Titulescu”. Astfel, deși nu au fost implicați în mod direct în proiect, beneficiarii finali ai proiectului sunt elevii. Promovarea valorilor europene ale educației contribuie la sporirea prestigiului Școlii „Nicolae Titulescu” – școală care deține din anul 2013 titlul de „Școală Europeană”.

Prof. Adriana Olaru – coordonator de proiect

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page