Cultură şi Educaţie, Educaţie — iunie 7, 2018 at 21:55

Fă-te suflete copil…și strecoară-te subtil

by

MOTTO: ,,Eu sunt copilul! Tu ţii în mâinile tale destinul meu.Tu determini în cea mai mare măsură, dacă voi reuşi sau voi eşua în viaţă! Dă-mi, te rog, acele lucruri care să mă îndrepte spre fericire. Educă-mă , te rog, ca să pot fi o binecuvântare pentru lume”.  (Din ,,Child’s Appeal”, Mamie Gene Cole)

Am ajuns in ziua Z… Este ziua in care suntem la finalul unui parteneriat cu multă implicare emoțională… Implicare din partea copiilor, a părinților și a cadrelor didactice… Acum, sarbatorim  PRIETENIA

O PRIETENIE FRUMOASĂ, care s-a legat între copiii de la grupa PITICOT și copiii de la grupa specială IEPURAȘII, ambele grupe de la grădinița Step by Step Călărași.

În anul școlar 2017-2018, cele două grupe de presșcolari, au  derulat parteneriatul  COPILĂRIE  – PRIETENIE, SOCIALIZARE,  ADAPTARE, ACCEPTARE. Prin acest proiect, profesoarele Ene Elena Mihaela și Ionescu Mariana,  și-au   dorit reducerea marginalizării copiilor cu CES și schimbarea percepției celorlalți copii de la alte grupe față de aceștia, prin stabilirea unor raporturi afective , ca urmare a interacțiunii directe dintre beneficiari   în cadrul unor acțiuni culturale, artistice și sportive.

Fiecare copil este diferit şi special şi are propriile nevoi, fie că este sau nu un copil cu dizabilităţi, cu toții, au dreptul la educaţie în funcţie de nevoile lor.

Tocmai pentru ca toți copiii să aibe dreptul la educație, Grădinița STEP BY STEP și structura acesteia – Grădința nr. 4, promovează  Educaţia incluzivă, care  are ca principiu fundamental un învăţământ pentru toţi, împreună cu toţi, care constituie un deziderat şi o realitate ce câștigă adepți și se concretizează în experiențe și bune practici de integrare/incluziune.

În ideea de a obişnui copiii să trăiască în relaţie cu cei din jur, să–şi dezvolte stări afective pozitive, să manifeste prietenie, armonie, ne-am propus să lărgim sfera noastră de prietenie prin încheierea unui parteneriat educaţional între preşcolari din două grupe diferite.

Astfel, cei 6 copii din grupa specială IEPURAȘII, sub îndrumarea d-nei profesor Ene Elena Mihaela, au interacționat cu 18 copii din grupa PITICOT, grupa condusă de d-na profesor Ionescu Mariana. Ambele, promovăm la grupă educația de tip incluziv  care este o educaţie de calitate, accesibilă şi care îşi îndeplineşte menirea de a se adresa tuturor copiilor, fără discriminare.

Proiectul  educativ pe care l-am derulat în cadrul parteneriatului celor două grupe de copii, a avut ca scop implicarea, comunicarea, sprijinul reciproc, prietenia, încrederea, dăruirea. Acest parteneriat a plăcut copiilor pentru că s-au regăsit în fiecare activitate în parte.

Activitățile pe care le-am propus spre a fi desfășurate s-au bazat si sprijinit pe dezvoltarea unei atitudini pozitive, autonome, care să armonizeze cu sine şi cu ceilalţi, cu mediul înconjurător. Activităţile au fost  extinse spre alte zone din afara grădiniței și astfel copiii s-au apropiat de realitatea cotidiană. Și-au format deprinderi de muncă în echipă, fiecare copil contribuind la succesul echipei, fiecare copil fiind format să accepte părerile altora.

Parteneriatul a  dezvoltat spiritul de colaborare şi întrajutorare, a  sporit încrederea în forţele proprii, a creat cadrul propice pentru a colabora, a compara, a învăţa de la ceilalţi.

Copiii şi-au exprimat  părerile, gândurile, bucuriile, speranţele, iar cei timizi, cei mai puţin activi au avut ocazia să-şi descopere calităţi pe care nu ştiau că le au.

Copiii cu dizabilităţi de la grupa IEPURAȘII, au putut învăţa, alături de cei din grupa PITICOT, să utilizeze bine informaţiile, timpul, spaţiul şi materialele puse la dispoziţie, și și-au putut dezvolta spiritul de observaţie, spiritul critic şi autocritic.

„Am încheiat acest parteneriat în ideea de a obişnui copiii să trăiască în relaţie cu cei din jur, să manifeste prietenie, armonie şi să cunoască, totodată, aspecte din viaţa copiilor mai mici şi modul acestora de relaţionare”, a spus prof. Ionescu Mariana

„Prin astfel de activităţi , copiii cunosc şi respectă norme de comportament în societate, sunt educate voinţa şi caracterul şi se dezvoltă o atitudine pozitivă faţă de sine şi faţă de ceilalţi”, a  subliniat prof. Ene Mihaela

În plus, copiii au fost ajutaţi să-şi dezvolte aceste deprinderi şi capacităţi, într-un mediu armonios şi interactiv, sub forma jocului, cea mai îndrăgită acţiune a celor mici.

MULȚUMIM părinților pentru deschiderea și implicarea de care au dat dovadă  la toate acțiunile pe care le-am realizat în acest an școlar.

Prof. MARIANA IONESCU

Prof. MIHAELA ENE

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page