Comunicate de presă, Ultimile Știri — ianuarie 19, 2014 at 19:52

EVALUAREA ACTIVITĂŢILOR DESFĂŞURATE ÎN ANUL 2013 DE INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ „BARBU ŞTIRBEI” AL JUDEŢULUI CĂLĂRAŞI

by

isu calarasiI. INTRODUCERE

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, este componentă integratoare a Sistemului Judeţean de Management al Situaţiilor de Urgenţă şi are ca misiune asigurarea şi coordonarea unitară şi permanentă a activităţilor de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă pe teritoriul judeţului Călăraşi.

Inspectoratul dispune de capabilităţile de participare la procesul decizional colectiv de la nivel judeţean, precum şi la iniţiativele în domeniu ale organismelor regionale.

În activitatea de planificare, organizare şi desfăşurare a activităţilor pentru anul analizat s-au avut în vedere situaţia operativă şi experienţa acumulată din anii precedenţi, concluziile reieşite din analizele de final de an precum şi principalele direcţii de acţiune şi măsuri stabilite pentru structurile M.A.I. prin Programul de guvernare 2012-2016.

II. OBIECTIVE STRATEGICE

Potrivit Planului strategic sectorial, obiectivele generale urmărite pe parcursul perioadei supuse evaluării au fost:

· Realizarea unei preveniri cu caracter proactiv în scopul reducerii factorilor de risc, îndeosebi a celor specifici dezastrelor naturale;

· Îmbunătăţirea calităţii gestionării situaţiilor de urgenţă şi asigurarea unor condiţii superioare pentru managementul tipurilor de risc;

· Întărirea capacităţii operaţionale prin asigurarea unei înzestrări corespunzătoare şi pregătirea continuă a personalului.

Obiectivele avute în vedere au fost puse in practică prin intermediul direcţiilor de acţiune care în acest an au vizat, prioritar:

–     evaluarea permanenta a probabilitatii si posibilitatii producerii situatiilor de urgenta specifice unitatilor administrative-teritoriale din zona de competenta si informarea Presedintelui CJSU Călăraşi despre acestea;

–     micsorarea timpului de raspuns prin imbunatatirea cunoasterii zonei de competenta de catre personalul Centrului Operational si a raioanelor de interventie de catre comandantii de subunităţi;

–     elaborarea şi actualizarea, în limitata strică a cadrului stabilit de actele normative de bază, a documentelor proprii de planificare structurală şi management organizatoric;

–     reducerea numărului de incendii la locuinţe/gospodării cetăţeneşti şi de victime rezultate din acestea şi reorientarea activităţilor de prevenire în funcţie de situaţia operativă;

–     operaţionalizarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă şi eficientizarea activităţilor desfăşurate de către acestea prin creşterea numărului şefilor serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă angajaţi, asigurarea intervenţiei graduale în mod special la localităţile unde există servicii care au în dotare autospeciale de lucru cu apă şi spumă, creşterea numărului de participări la intervenţii a serviciilor voluntare, întocmirea şi respectarea graficelor activităţilor de prevenire, asigurarea întocmirii tuturor documentelor operative de intervenţie în domeniul situaţiilor de urgenţă la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale;

–     prezentarea comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă a dificultăţilor care îngreunează desfăşurarea activităţilor specifice de către personalul cu atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă  de la localităţi, şi soluţionarea acestora ,conform  competenţelor legale;

–     imbunătăţirea condiţiilor de lucru şi de cazare a personalului unităţii şi subunităţilor, menţinerea autovehiculelor, motoutilajelor şi a mijloacelor de mobilitate navală în parametri tehnici corespunzători, asigurarea unei echipări corespunzătoare a personalului unităţii, imbunătăţirea evidenţei bunurilor materiale în folosinţă;

–     asigurarea transparenţei în ceea ce priveşte efectuarea achiziţiilor publice de bunuri servicii şi lucrări;

–     organizarea si tinerea la zi a contabilitatii in vederea asigurarii informatiilor cu privire la executia bugetului de cheltuieli, rezultatul executiei bugetare, patrimoniul aflat in administrare si  rezultatul patrimonial;

–     dezvoltarea culturii de securitate şi identificarea unor activităţi de îndrumare, coordonare şi control adaptate la necesităţile actuale şi viitoare, pentru constituirea şi menţinerea unui mediu sigur de lucru;

–     comunicarea eficientă în timpul şi după producerea situaţiei de urgenţă;

–     transmiterea în timp util, către public şi către reprezentanţii mass-media, a comunicatelor de presă şi a informaţiilor necesare luării celor mai adecvate măsuri de protecţie în cazul producerii unor situaţii de urgenţă.

Pentru realizarea acestor obiective şi parcurgerea direcţiilor de acţiune, au fost stabilite măsuri permanente de eficientizare a activităţilor, în urma misiunilor şi activităţilor planificate şi executate, s-au desfăşurat analize temeinice, pentru determinarea raportului resurse/costuri/rezultate.

III. REALIZĂRI ÎN DOMENIUL PROPRIU DE COMPETENŢĂ 

Centrul Operaţional Judeţean a acţionat pentru perfecţionarea cadrului de reglementare, planificare, organizare, pregătire şi conducere unitară a activităţilor de intervenţie ale serviciilor de urgenţă profesioniste, coordonarea operativă a celor voluntare şi private, precum şi a componentelor Sistemului Judeţean de Management al Situaţiilor de Urgenţă.

Pe parcursul anului 2013, subunităţile de intervenţie ale inspectoratului judeţean au intervenit la 4927 situaţii de urgenţă, în medie 13,5 pe zi, numărul acestora scăzând cu 1,1% faţă de anul 2012 când inspectoratul a intervenit la un număr de 4982 situaţii de urgenţă.

Dintre cele mai semnificative intervenţii, sau care au prezentat un pericol potenţial ridicat la adresa comunităţilor în perioada evaluată, se evidenţiază:

1. Intervenţia din data de 22.06.2013, pentru acordarea asistenţei unei persoane blocate din cauza surpării unui mal de pământ în localitatea Alexandru Odobescu, unde un angajat al unei firme ce efectua lucrări pentru extinderea sistemului de alimentare cu apă a localităţii a fost blocat de surparea unuia din malurile unei excavaţii efectuate. Prin intervenţia promptă a membrilor echipelor de intervenţie s-a reuşi intr-un timp scurt eliberarea victimei astfel încât presiunea exercitată de pământ asupra sa să nu-i afecteze organele interne, acordându-se acesteia asistenţa medicală de urgenţă, victima fiind transportată la spital pentru continuarea investigaţiilor medicale.

2. Intervenţia din data de 08.09.2013, ca urmare a producerii unui incendiu într-un bloc de locuinţe în municipiul Călăraşi, unde s-a acţionat pentru salvarea şi acordarea asistenţei medicale de urgenţă persoanelor surprinse în apartamente, ca urmare a pericolului de intoxicare cauzat de cantitatea mare de fum şi gaze toxice, degajate în urma incendiului.

Ca urmare a producerii situaţiei de urgenţă au fost salvate un număr de 5 persoane (3 adulţi şi 2 copii), acestea fiind transportate la Spitalul Judeţean de Urgenţă Călăraşi de ambulanţele SMURD şi SAJ Călăraşi.

3. Intervenţia din data de 25.12.2013, ca urmare a producerii unei explozii într-un bloc de locuinţe în municipiul Călăraşi, unde s-a acţionat pentru salvarea şi acordarea asistenţei medicale de urgenţă persoanelor surprinse în apartamente de prăbuşirea elementelor de construcţie, evacuarea persoanelor din celelalte scări ale blocului afectat în urma exploziei, precum şi asigurarea unui climat de încredere şi siguranţă persoanelor atât de afectate de tragicul eveniment.

În funcţie de tipurile acestora, situaţiile de urgenţă se prezintă astfel: 4262 (3953 în anul 2012) solicitări de asistenţă medicală de urgenţă şi descarcerare – reprezentând 86,5% din totalul intervenţiilor, 324 (563 în anul 2012) incendii – reprezentând 6,6% din total, 172 (232 în anul 2012) acţiuni pentru protecţia comunităţilor – 3,5%, şi 169 (215 în anul 2012) alte situaţii de urgenţă – 3,4%.

Echipajele serviciului mobil de urgenţă, reanimare şi descarcerare au intervenit la , în medie, la 12 cazuri pe zi, acordând prim-ajutor şi asistenţă medicală de urgenţă la 3880 adulţi şi 396 copii.

Faţă de anul 2012, a crescut atât numărul cazurilor de urgenţă la care au participat echipajele SMURD (cu 7,8%), cât şi numărul persoanelor asistate (cu 7%).

Timpul mediu de răspuns al echipajelor SMURD a fost de 8 minute (scădere cu 20 secunde faţă de anul 2012).

În ceea ce priveşte tipul acţiunilor, 98% îl reprezintă ajutoarele medicale de urgenţă (4193 intervenţii) şi 2% intervenţii la descarcerare şi asistenţă persoane (69 intervenţii).

Al doilea tip de risc ca frecvenţă de manifestare, cu o medie de 0,9 pe zi, au fost incendiile care s-au manifestat în procent de 45% la construcţii de locuinţe, 27% la vegetaţie uscată, 8% la terenuri agricole, 6,8% la mijloace de transport, 3,4% în industrie şi comerţ, iar 9,8% în alte domenii de activitate.

În urma incendiilor produse, 5 persoane au decedat, iar o persoană a fost rănită. Raportat la anul 2012, numărul persoanelor decedate este identic şi a scăzut numărul persoanelor rănite cu 67% (3 – în anul 2012). Totodată, prin intervenţia promptă a forţelor de intervenţie ale inspectoratului, s-a reuşit salvarea a 17 persoane (13 adulţi şi 4 copii). Raportat la anul 2012, numărul persoanelor salvate a crescut cu 22% (14 persoane salvate în anul 2012 (11 adulţi şi 3 copii).

Cele 172 acţiuni pentru protecţia comunităţilor au fost executate pentru evacuarea apei din locuinţele/anexele gospodăreşti din cauza precipitaţiilor abundente (87 inundaţii), asigurarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor la evenimente publice de amploare (60 evenimente), asanarea teritoriului de muniţia rămasă neexplodată (19 intervenţii), degajarea căilor rutiere de substanţe combustibile (3 intervenţii), salvări de animale (3 intervenţii).

Pentru creşterea nivelului de pregătire a personalului şi verificarea viabilităţii planurilor de intervenţie, pentru anul 2013, au fost planificate şi executate 78 exerciţii având ca tematică gestionarea situaţiilor de urgenţă complexe, dintre acestea, două exerciţii au fost efectuate la nivelul municipiilor Călăraşi şi Olteniţa pentru simularea unor situaţii de urgenţă produse ca urmare a unui seism major, în rezolvarea situaţiilor tactice simulate fiind implicate şi componente ale sistemului de management al situaţiilor de urgenţă cum ar fi:membri ai comitetului judeţean şi ai comitetelor locale, poliţie, jandarmi, serviciul de ambulanţă, poliţie locală, instituţii publice şi societaţi cu atribuţii în gestionarea situaţiilor de urgenţă.

Îmbunătăţirea situaţiei operative în special prin scăderea numărului de incendii s-a putut realiza şi prin activitatea cadrelor Inspecţiei de Prevenire care au executat în anul 2013, un număr de 1.551 controale (949 în 2012) controale de prevenire, din care 142 controale la localităţi, (57 în 2012), 1.131 controale la operatori economici (604 în 2012), 208 controale la instituţii (231 în 2012), 57 controale la obiectivele de investiţii, (48 în 2012), 7 controale la obiectivele SEVESO (6 în 2012), şi 6 controale la societăţi de proiectare (3 în 2012) .

Creşterea numărului de controale cu 39% faţă de anul precedent se datorează în primul rând prin executarea controalelor de către un singur inspector la majoritatea obiectivelor, în medie două controale pe zi, comparativ cu anul precedent când fiecare inspector executa în medie pe zi câte un control şi o activitate de informare preventivă.

Cu ocazia activităţilor de prevenire desfăşurate, au fost constatate 5546 deficienţe (2860), 178 fiind soluţionate pe timpul controalelor, iar 5492 au fost sancţionate contravenţional cu 4.818 avertismente şi 674 amenzi (453), în cuantum de 1.447.300lei (1.036.050 lei).  Comparativ cu anul 2012 se constată o creştere cu 49% a numărului de deficienţe constatate, o creştere cu 32% a sancţiunilor contravenţionale cu amendă,  precum şi o creştere a cuantumului acestora cu 29%.

Totodată având în vedere creşterea numărului de controale de prevenire de la 949 la 1551, raportat la creşterea deficienţelor constatate de la 2860 la 5546, se constată o medie a deficienţelor constatate pe control de 3,53, mai mare ca media din anul precedent când aceasta a fost de 3 deficienţe/control

În scopul reducerii numărului de incendii şi asigurării măsurilor de p.s.i au fost executate o serie de activităţi de prevenire astfel:

Cu ocazia campaniei de recoltare a cerealelor păioase şi ca urmare a Ordinului I.G.S.U. nr. 52781 din 27.03.2013, privind  diminuarea fenomenului de incendiere a vegetaţiei uscate de pe terenurile agricole, cadrele Inspecţiei de Prevenire au executat un număr de 308 controale la societăţile agricole, constatând 1026 nereguli, din care 6 au fost soluţionate pe timpul controalelor, 850 au fost sancţionate cu avertismente şi 176 au fost sancţionate cu amenzi, în cuantum de 327.100 lei. Cu ocazia controalelor efectuate s-a constatat lipsa avizului de securitate la incendiu la 7 societăţi agricole, precum şi lipsa autorizaţiei de securitate la incendiu la 21 societăţi agricole. Totodată, ca urmare a executării de activităţi de prevenire în teren, au fost aplicate pentru 4 incendii de vegetaţie uscată produse ca urmare a incendierii miriştilor, 4 amenzi în cuantum de 8500 lei. În ceea ce priveşte punerea în aplicare a Protocolului de colaborare cu Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, au existat o serie de disfuncţionalităţii, privind transmiterea datelor de identificare a utilizatorilor de terenuri pe care s-au manifestat incendii, precum şi  verificările efectuate cu întârziere de reprezentanţii APIA, utilizatorii având timp să modifice starea iniţială a terenurilor incendiate.

În perioadele anterioare Sfintelor Sărbători Paşti, cadrele Inspecţiei de Prevenire au efectuat controale la 100 unitati de cult, fiinde constatate 251 deficiente, din care 240 au fost sanctionate cu avertismente iar 11cu amenzi in cuantum total de 26500 lei. Principalele nereguli constatate  au fost: neobţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu ca urmare a /lucrărilor de construire, extindere şi modernizare la 7 biserici, neobţinerea avizului de securitate la incendiu .pentru 2 biserici, nemaplasarea în exteriorul lăcaşului de cult a locului special amenajat pentru aprinderea lumânărilor la 14 biserici, neverificarea miloacelor de intervenţie în caz de incendiu la 16 biserici, neasigurarea instalaţiei de protecţie împotriva trăsnetului la  12 biserici.

În luna aprilie au fost executate activităţi de control la 70 cantoane aparţinând celor trei ocoale silvice din judeţ, ocazie cu care au fost constatate 9 deficienţe, sancţionate contravenţional cu 7 avertismente şi 2 amenzi în cuantum de 3.000 lei. Principalele nereguli constatate la cantoanele şi ocoalele silvice au fost: neasigurarea dotării punctului întărit în vederea asigurării intervenţiei în caz de incendiu; nemontarea indicatoarelor de interzicere şi avertizare la intrarea în corpurile de pădure; exploatarea instalaţiei electrice cu improvizaţii la cantoane şi atelierul de împletituri.

Ca urmare a Ordinului Inspectorului General nr. 52779/27.03.2013, au fost executate un numar de 29 controale tematice la unitatile administrativ teritoriale cuprinse in Planul judetean de aparare impotriva inundatiilor, gheturilor si poluarilor accidentale, in vederea aducerii la cunostinta primarilor a neregulilor constatate si remedierea acestora, pentru a putea face fata eventualelor inundatii. Au fost constatate 59 de deficiente, toate sanctionate cu avertismente.  Principalele nereguli constatate, au fost urmatoarele: neintocmirea si neavizarea planurilor de evacuare a populatiei; neasigurarea dotarii cu mijloace de interventie si materiale impotriva inundatiilor; neactualizarea planurilor locale de aparare impotriva inundatiilor.

La Ordinul prefectului jud. Călăraşi, în luna august, au fost efectuate controale tematice la 8 operatorii economici deţinători de substanţe periculoase, fiind constatate 18 nereguli, din care 15 au fost sancţionate cu avertismente, iar 3 au fost sancţionate cu amenzi, în cuantum de 5.100 lei

În anul 2013 cadrele inspecţiei de prevenire au desfăşurat următoarele activităţi privind informarea preventivă şi pregătirea populaţiei:

– 2406 activităţi de informare preventivă pe diferite teme (în creştere cu 137 % faţă de anul 2012, când au fost desfăşurate 1012 activităţi) la care au participat 47640 persoane (în creştere cu 22,5 % faţă de anul anterior);

– 964 exerciţii de intervenţie şi evacuare la operatori economici şi instituţii la care au participat 4541 salariaţi;

– 325 exerciţii de evacuare la unităţile de învăţământ (în creştere cu 96% faţă de anul 2012, când au fost executate 166 exerciţii) la care au participat 40305 elevi/preşcolari şi cadre didactice/ personal auxiliar.

Au fost vizate zonele mai defavorizate din localităţi, cu o situaţie materială precară, cu copii lăsaţi în grija bunicilor sau altor persoane şi care nu dispun de mijloace de informare, zone cu bătrâni şi case vechi, precum şi preşcolarii şi elevii tuturor instituţiilor de învăţământ.

Pe parcursul lunii Noiembrie a fost planificată şi executată o campanie de informare preventivă privind prevenirea incendiilor pe timpul sezonului rece în toate unităţile de învăţământ din judeţ. Au fost executate, de asemenea şi exerciţii privind modul de comportare în cazul producerii unui incendiu în unitatea de învăţământ. În urma activităţilor executate a fost întocmită evidenţa privind mijloacele de încălzire utilizate în toate unităţile de învăţământ din judeţ, fiind analizate cu factorii de conducere neregulile constatate privind exploatarea, întreţinerea şi prevenirea incendiilor datorate acestora.

De asemenea, în luna Decembrie a fost executată o acţiune de informare preventivă la toate unităţile de cult din judeţ, premergătoare sărbătorilor de Crăciun. Au fost prelucrate cu preoţii parohi principalele măsuri de prevenire a incendiilor pe timpul slujbelor cu public numeros, precum şi modul de comportare în cazul producerii unui incendiu.

În anul 2013 au fost derulate 3 campanii de informare şi conştientizare a populaţiei, conform ordinelor I.G.S.U., după cum urmează:

– Campania naţională „Vreau să fiu voluntar!”;

– Campania naţională „F.O.C. – Flăcările Omoară Copii”.

– Campania „R.I.S.C. – Renunţă! Improvizaţiile sunt catastrofale”.

Totodată cu ocazia Zilei Europene a apelului unic de urgenta 112, Zilei Internaţionale pentru reducerea riscului dezastrelor naturale, săptămâna „Să ştii mai multe, sa fii mai bun”, Zilei Protectiei Civile din România, Zilei Informării Preventive şi Zilei Pompierilor din România, Zilele de Marţi 13, s-au organizat „Zilele Porţilor Deschise” atât la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă cât şi la subunităţile din cadrul acestuia, fiind prezentate copiilor şi populaţiei tehnica de intervenţie din dotarea inspectoratului precum şi exerciţii demonstrative privind intervenţia în cazul unor situaţii de urgenţă.

În anul 2013 au fost planificate şi executate următoarele activităţi preventive sezoniere:

– prevenirea incendiilor pe timpul sezonului rece;

– prevenirea incendiilor pe timpul igienizărilor de primăvară şi toamnă;

– prevenirea incendiilor de pădure;

– prevenirea incendiilor premergător şi pe timpul secerişului şi recoltării cu combine;

– prevenirea incendiilor premergător târgului de toamnă;

– prevenirea incendiilor premergător manifestaţiilor religioase cu public numeros (Paşti şi Crăciun);

Activităţile s-au planificat şi executat pe timpul controalelor de fond, precum şi distinct, conform planurilor de măsuri întocmite în acest sens.

IV.COOPERAREA INTERINSTITUŢIONALĂ 

În conformitate cu cadrul normativ în vigoare, pentru asigurarea unui management eficient al situaţiilor de urgenţă Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Barbu Ştirbei” al Judeţului Călăraşi este parte într-un număr de 37 de planuri comune de intervenţie, de cooperare, protocoale etc.

În vederea asigurării unui timp de răspuns cât mai redus în zonele judeţului depărtate de sediile subunităţilor de pompieri, (Or. Fundulea, com. Belciugatele şi Frumuşani) a fost semnat  Planul de intervenţie comună între I.S.U. “Barbu Ştirbei” al judeţului Călăraşi şi I.S.U. “Dealu Spirii” al municipiului Bucureşti, precum şi planuri de intervenţie comună cu I.S.U. “Barbu Catargiu” al judeţului Ialomiţa şi I.S.U. “Vlaşca” al judeţului Giurgiu pentru asigurarea intervenţiei în anumite zone din judeţele Ialomiţa şi Giurgiu de echipajele ISU Călăraşi.

Misiunile s-au executat cu sprijinul forţelor de poliţie şi de jandarmi pe baza planurilor de cooperare întocmite în acest sens.

Este de evidenţiat faptul că, asigurarea funcţiilor de sprijin şi a secretariatului tehnic permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă s-a realizat în condiţii optime prin cooperarea cu Căpitănia porturilor Călăraşi şi Olteniţa, pentru situaţiile de urgenţă create pe Dunăre, cu SGA Călăraşi pentru inundaţii, Serviciul Judeţean de Ambulanţă pentru acordarea primului ajutor în faza prespitalicească, cu Agenţia pentru Protecţia Mediului şi Garda de Mediu pentru poluări, accidente chimice, urgenţe radiologice şi accidente nucleare.

În vederea asigurării protecţiei populaţiei cât şi a personalului propriu pe timpul manifestării situaţiilor de urgenţă s-au semnat protocoale de colaborare cu ENEL şi Distrigaz.

V.ACCESAREA FONDURILOR EUROPENE

            În vederea îmbunătăţirii dotării cu tehnică de intervenţie Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Barbu Ştirbei” al Judeţului Călăraşi este beneficiară în proiectul “Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat, în regisunea Sud-Muntenia – etapa a 2-a” prin care se urmăreşte creşterea calităţii serviciilor pentru siguranţă publică şi de asistenţă medicală în situaţii de urgenţă şi dezastre majore, urmărindu-se astfel sprijinirea unei dezvoltări economice şi sociale durabile şi echilibrate teritorial, la nivelul Regiunii Sud Muntenia, prin creşterea gradului de siguranţă a populaţiei, indiferent de localizarea aşezămintelor umane, în urma căruia s-a reuşit dotarea unităţii cu 2 ambulanţe Wollswagen Transporter, pentru înfiinţarea substaţiilor SMURD Chiselet şi Budeşti.

Prin proiectul Joint Risk Monitoring during Emergencies in the Danube Area Border RO-BG s-a urmărit îmbunătăţirea pregătirii şi intervenţiei la urgenţe, prevenire eficientă, monitorizarea şi limitarea consecinţelor dezastrelor şi lupta pentru combaterea poluării factorilor de mediu în zona eligibilă a programului sigurandu-se dotarea cu o autospecială cu apă şi spumă de capacitate medie A 2003 VOLVO, autospeciala de decontaminare teren şi tehnică MAN şi un costum de pirotehnist.

VI.MANAGEMENTUL RESURSELOR INSTITUŢIONALE 

VI.1 Gestionarea resurselor umane

Dinamica de personal a avut o evoluţie descendentă astfel Statul de organizare al unităţii este încadrat cu  97,65% , comparativ cu anul 2012, în care era încadrat de 99,16 % .

De menţionat faptul că la data de 31.12.2013, un număr de 5 subofiţeri sunt puşi la dispoziţia unităţii în vederea reîncadrării (inapt psihologic la testarea conducătorilor auto).

Media de vârstă a personalului unităţii, este de 36 de ani, iar pe categorii de personal, se prezintă astfel :

– ofiţeri                                    – 37 ani

– maiştri militari                       – 30 ani

– subofiţeri                               – 35 ani

– personal contractual              – 48 ani

Din totalul de 35 ofiţeri, 17 au studii militare şi 18 au studii civile.

Dintre cei 547 maiştri militari şi subofiţeri, 106 au studii superioare cu diplomă de licenţă, 78 au absolvit şcoli postliceale (37 şcoală militară şi 41 şcoli civile) şi 363 sunt absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat.

În anul 2013, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Barbu Ştirbei” al jud. Călăraşi i s-au repartizat 2 ofiţeri şi 1 maistru militar.

Au fost mutaţi în cadrul unităţii la cerere 1 ofiţer şi 1 subofiţer.

Au plecat din unitate 2 ofiţeri, 1 maistru şi 1 subofiţer, mutaţi la cerere, iar 5 subofiţeri trecuţi în rezervă prin demisie.

Au solicitat şi li s-a aprobat concediu fără plată unui număr de 4 cadre militare (1 ofiţer şi 3 subofiţeri). La data de 31.12.2013 se află în concediu fără plată 1 ofiţer şi 2 subofiţeri.

În anul 2013 au fost întocmite lucrările necesare pentru avansarea în grad la termen, pentru 3 ofiţeri şi 72 subofiţeri, avansarea înainte de termen pentru 3 ofiţeri şi 16 subofiţeri şi avansarea la excepţional pentru 2 subofiţeri.

Au fost întocmite 183 de ordine ale inspectorului şef in anul 2013, faţă de 207 in anul 2012.

Pentru instituţiile de învăţământ ale M.A.I., au fost selecţionaţi 13 candidaţi, care s-au prezentat la  concurs, astfel :

–          5 candidaţi pentru Facultatea de Pompieri;

–          4 candidati pentru Şcoala de Subofiţeri Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti.

După susţinerea examenelor la instituţiile de învăţământ ale M.A.I. au fost declaraţi admis, un număr de 3 candidaţi la Şcoala de Subofiţeri Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti,.

Comparativ cu anul anterior când nu am avut candidaţi declaraţi „admis”.

Starea şi practica disciplinară

În anul 2013 au fost acordate 591 (678) recompense cadrelor militare şi salariaţilor civili şi au fost aplicate 41 de sancţiuni.

S-au înaintat documentele aferente pentru schimbarea unui număr de 94 legitimaţii de serviciu (112) şi retragerea unui număr de 106 de legitimaţii de serviciu (109).

Au fost organizate 2 concursuri pentru ocuparea funcţiilor de conducere în cadrul Detaşamentului de Pompieri Călăraşi, un concurs de promovare în treaptă şi 1 examen în vederea acordării gradului de plutonier adjutant.

De asemenea tot în perioada supusă analizei, a fost desfăşurată selecţia pentru ocuparea postului de subofiţer administrativ principal din cadrul Detaşamentului de Pompieri Olteniţa.

Formarea profesională

S-au desfăşurat activităţi de pregătire a personalului diferenţiat pe categorii de funcţii.

Având în vedere rezultatele obţinute la evaluarea anuală, se poate aprecia că personalul are o  bună pregătire fizică şi de specialitate, calificativele fiind în general bune şi foarte bune.

VI.2. Utilizarea resurselor financiare

Creditele puse la dispoziţia unităţii noastre in 2013,  au fost utilizate în procent de 100%, înregistrând o creştere de 12% faţă de anul 2012  după cum urmează:

Cap. 61.01.05                                                              27.817.700 lei.

Titlul I – ”Cheltuieli de personal”                27.090.600 lei;

Titlul II  “Cheltuieli materiale”                        727.100  lei;

Cresterea de 12 % inregistrata la finele anului 2013  este influentata in principal de cresterea cheltuielilor de personal influentata de aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 19 din 16 mai 2012 privind aprobarea unor masuri pentru recuperarea reducerilor salariale si de achitarea sumei de 643.231 lei reprezentand o parte din drepturile de echipament cuvenite cadrelor militare pentru anul 2013.

Ponderea cea mai mare in totalul cheltuielilor cu bunuri si servicii o detin, atat in 2012 cat si in 2013 urmatoarele categorii de cheltuieli: energie electrica si combustibili pentru incalzire, carburanti si lubrifianti auto si piese auto.

Avand in vedere totalul cheltuielilor unitatii ponderea cea mai mare o detin cheltuielile cu personalul 97,10% fata de cheltuielile cu bunuri si servicii 2,90 %.

La data de 31.12.2013 ne inregistram cu facturi neachitate in valoare de 185.852,91 lei , fata de 48.689,02 lei la sfarsitul anului 2012.

            Ponderea cea mai mare in sold furnizorilor o reprezinta Rompetrol Downstream SRL (carburanti auto 141.032,42 lei), Railex SRL  19.325,80 lei – ( piese auto).

La data de 31.12.2012 se inregistrau datorii catre salariati neachitate in suma de 1.453.582,81 lei din care 1.433.990,25 lei drepturi echipament si 19.592,56 lei transport in c.o. neachitat, iar la 31.12.2013 soldul acestor datorii este in valoare de 882.776,47 lei , din care suma de 878.336,51 lei reprezinta drepturi de echipament aferente anului 2013 neachitate si 4.439,96 lei transport si cazare in misiuni neachitate.

La finele anului  2013 au fost supuse controlului financiar preventiv propriu  un numar de 5.401 operatiuni fata de 5.904 operatiuni in anul 2012, neinregistrandu-se refuzuri de viza.

Din analiza activităţii compartimentului financiar  la 31.12.2013 reiese că acesta şi-a desfăşurat activitatea în conformitate cu prevederile legale în vigoare, a ordinelor şi instrucţiunilor primite pe linie financiară de la eşalonul superior, urmărind permanent încadrarea  în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat, precum şi destinaţia creditelor bugetare pe articole şi alineate respectând disciplina financiară şi clasificaţia bugetară.

VI.3 Asigurarea resurselor logistice

În acest an una din preocupările principale ale serviciului logistic a fost completarea înzestrării cu tehnică de intervenţie. În anul 2013 a fost primită o ADTT pe şasiu de MAN TGM 18340 4×4 BB. Aceasta a fost alocată la drepturi şi a fost distribuita la Detaşamentul Călăraşi.

În vederea completării înzestrării, unitatea noastră a propus pentru scoatere din funcţiune în vederea casării prin programul de stimulare a înnoirii parcului auto, 2 autoturisme Aro 244 şi un autoturism Dacia 1310.

Autovehiculele din dotarea unităţii sunt alocate în proporţie de 75% pentru executarea de activităţi operative. Pentru activităţi logistice şi de suport, sunt alocate autovehicule în proporţie de 25%.

Gradul de înzestrare cu autovehicule, în raport cu prevederile tabelei de înzestrare este în procent de 62%.

În anul 2013, autovehiculele din parcul auto al unităţii au efectuat un rulaj total de 298.553 km şi 1.726 ore funcţionare.

Cele mai mari ponderi privind rulajul au avut autospecialele care deservesc serviciile SMURD, autospecialele pentru control tehnic de prevenire a incendiilor, autoturismele de serviciu şi autospecialele de stins incendii cu apă şi spumă.

Costurile estimative ale exploatării autospecialelor p.s.i. şi SMURD pe care unitatea le-a suportat în anul 2013 sunt de 1.033.950 lei respectiv 927.828 lei.

În luna mai a fost renegociat contractul de furnizare a energiei electrice, ca urmare a liberalizării pieţei energetice şi a alăturării unităţii noastre unui grup de unităţi din cadrul MAI.

Astfel s-a realizat reducerea preţului de achiziţie a energiei electrice cu aproximativ 68%.                                                                                                                                

În luna decembrie s-a  achitat suma de 1.100 lei pentru fiecare cadru militar în parte din valoarea drepturilor de echipament pe anul 2013, în sumă totală de 643.231 lei, din care 4427 lei reprezentând drepturi cadre trecute în rezervă.

Valoarea totală a drepturilor de echipament aferentă anului 2013 rămasă de acordat cadrelor unităţii este de 875.127 lei.

Activitatea de achiziţii publice s – a  desfăşurat cu  respectarea strictă a actelor normative în vigoare (O.G.34/2006, H.G.R.925/2006, Legea 337/2006, cu completările şi actualizările ulterioare) şi a  „Programului anual de achiziţii ” pe anul 2013.

– Lei – fără T.V.A.

Valoarea totală a achiziţiilor publice efectuate în 2013 (online+offline) Valoarea totală a achiziţiilor publice finalizate prin utilizarea mijloacelor electronice, in 2013 (online) Procent atribuire online

299.784,17 lei

254.013,8lei

84 %

Activitatea de achiziţii prin „cumpărare directă” s–a desfăşurat pe baza referatelor de necesitate, în limita creditelor bugetare alocate.           

VI.4 Protecţia informatiilor clasificate

În vederea continuării activităţilor de consolidare a cunoştinţelor deţinute de cadrele inspectoratului pe linie de protecţie a informaţiilor clasificate, au fost stabilite teme specifice de pregătire, s-a întocmit planul de pregătire pentru anul în curs.

La data prezentei analize, 33 ofiţeri, 550 subofiteri si maistri militari si 5 personal contractual deţin autorizatii de acces la informatii clasificate pe diferite niveluri şi clase de secretizare astfel:

strict secret – 13 din care 8 ofiteri si 5 subofiteri;

secret –  62, din care 22 ofiteri si 40 subofiteri;

secret de serviciu – 513, din care 3 ofiţeri, 505 subofiţeri şi 5 P.C.

VI.5 Secretariat şi documente clasificate

            Conform numerelor de inregistrare repartizate de catre I.G.S.U. în perioada analizată, au fost inregistrate un numar de  12840  documente (comparativ cu anul 2012 cand au fost inregistrate un numar de 13106).

Au fost primite si eliberate un numar de 413 documentatii privind activitatea de avizare/autorizare si  174 planuri de interventie ;

-Au fost trimise conform borderourilor un numar de 234  plicuri cu caracter secret, 1214 cu caracter nesecret, si un numar de 65 plicuri la posta civila, totalizand un numar de 1513 plicuri. 

            VI.6 Juridic şi contencios

În anul 2013 s-au aflat în lucru, pe linie litigioasă, la nivelul compartimentului juridic, un număr de 25 dosare, din care  :

 • 14 plângeri contravenţionale;
 • 6 excepţii de nelegalitate;
 • 1 acţiune  în contencios administrativ;
 • 1 contestaţie la executare
 • 3 plangeri penale

Au fost pronunţate, până în prezent, la instanţa de fond, în privinţa plangerilor contravenţionale:

 • 8 hotărâri  de favorabile unitatii
 • 2 hotârâri de admitere a plângerilor contravenţionale si de anulare a proceselor-, iar
 •  4 procese sunt în curs de soluţionare.

Activitatea compartimentului juridic-contencios în ceea ce priveşte achiziţiile publice derulate de către unitate în anul 2013 s-a circumscris în mod prioritar avizării pentru legalitate a unui număr de 44 contracte din care:

 • 1 acord-cadru de furnizare motorină, 7 contracte furnizare produse, 20 contracte prestări servicii, 5 contracte de sponsorizare, 7 contracte de comodat.

Situaţia statistică a proceselor-verbale de constatare şi de sancţionare a contravenţiilor trimise spre executare silită către organe fiscale competente, in anul 2013, este următoarea:

 • Numarul total de procese verbale de constatare şi de sancţionare a contravenţiilor trimise spre executare silita in anul 2013 a fost de  183 , cu un cuantum total al amenzilor de  545.700 lei

În privinta a 96 procesele-verbale de contravenţie nu s-a primit niciun răspuns la adresele de executare silită tarnsmise de unitate, urmând a formula adrese de revenire la cele iniţiale. 

            VI.7 Prevenirea şi combaterea corupţiei

În anul 2013, la nivelul inspectoratului au fost identificate, descrise şi evaluate riscurile de corupţie, fiind întocmite fişe de risc pentru acestea şi Registrul riscorilor de corupţie.

Ca măsuri de prevenire şi control aplicate, au fost desfăşurate următoarele activităţi:

– aducerea la cunoştinţa tuturor cadrelor ale actelor normative ce stau la baza prevenirii corupţiei;

– prelucrarea informărilor periodice transmise de D.N.A.;

– întocmirea procedurilor de lucru specifice activităţilor generatoare de riscuri de corupţie;

În anul 2013 nu au fost înregistrate evenimente privind săvârşrea de fapte de corupţie la nivelul inspectoratului.

VII.MANAGEMENTUL COMUNICĂRII 

Managementul comunicării are ca obiectiv specific asigurarea transparenţei inspectoratului judeţean pentru situaţii de urgenţă în mass media centrală şi locală şi a sprijinului reprezentanţilor acestora în activitatea lor de informare, documentare şi interpretare a datelor cunoscute despre activitatea unităţii şi despre măsurile luate în domeniul de interes.

În ceea ce priveşte organizarea şi desfăşurarea activităţii de comunicare şi relaţii publice în unitate, la începutul anului au fost întocmite şi aprobate documentele privind planificarea lunară a activităţilor de informare şi relaţii publice, precum şi strategia de comunicare pe anul 2013 la nivelul inspectoratului.

Conform atribuţiilor de serviciu, personalul compartimentului a executat în anul 2013 următoarele activităţi:

În primele 2 luni ale anului au fost depuse la sediul I.S.U. „Barbu Ştirbei” al judeţului Călăraşi acreditări ale jurnaliştilor din presa locală şi centrală, conform normativelor în vigoare.

În acest sens, în scopul menţinerii şi îmbunătăţirii relaţiilor de colaborare cu mass media locală şi centrală, s-a dat curs acestor acreditări, majoritatea publicaţiilor locale, cât şi societăţile de radio şi televiziune care activează pe raza judeţului şi publicaţiile on-line, având la această dată cel puţin un reprezentant acreditat la I.S.U. „Barbu Ştirbei” al judeţului Călăraşi.

În perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2013, în activitatea Compartimentului Informare şi Relaţii Publice din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Barbu Ştirbei” al judeţului Călăraşi s-a pus un accent deosebit pe dezvoltarea şi consolidarea relaţiei cu mass media locală şi centrală, acest lucru reflectându-se şi în numărul de materiale apărute în presă, cu aproximativ. 15 % mai mult faţă de aceiaşi perioadă a anului 2012.

În ceea ce priveşte mediatizarea unor evenimente şi a activităţilor specifice intervenţiilor, în această perioadă au fost publicate 227 de materiale în presa scrisă şi on-line, 168 de materiale prin postul local de radio (Radio Voces Campi) şi 51 de materiale la postul local TV (Antena 1 Călăraşi), cât şi 17 materiale pe posturile naţionale (televiziunile naţionale, fiind, în general interesate de evenimentele de mai mare amploare, cum ar fi inundaţiile, accidentele rutiere grave şi incendiile în urma cărora au fost înregistrate victime).

Au fost organizate mai multe briefinguri de presă (aproximativ 40) în această perioadă, au fost emise 218  buletine informative referitoare la intervenţiile subunităţilor, aplicaţii de cooperare, campanii de informare preventivă şi alte activităţi organizate de unitate sau la care a participat activ inspectoratul.

De asemenea, au fost realizate şi arhivate în format electronic peste 8.700 de fotografii şi 13 filmări, care au fost prelucrate în format digital, o parte dintre ele fiind puse şi la dispoziţia presei.

Au fost redactate materiale cu privire la desfăşurarea concursurilor tehnico aplicative cu elevii, „Prietenii pompierilor” şi „Cu viaţa mea apăr viaţa”, au fost elaborate şi date publicităţii materiale privind desfăşurarea concursurilor Serviciilor Voluntare şi Private pentru Situaţii de Urgenţă, cât şi desigur o serie de articole care au urmărit pas cu pas derularea Concursurilor Serviciilor Profesioniste pentru Situaţii de Urgenţă (etapa interjudeţeană de la Constanţa şi etapa finală, cea naţională, care s-a desfăşurat la Oneşti şi Comăneşti, judeţul Bacău).

Din punct de vedere al solicitărilor pe Legea 544  privind liberul acces la informaţiile de interes public, au fost înregistrate în registrul specific dedicat acestei activităţi  5 solicitări scrise, soluţionate în termen.

Tot pe 544, au venit pe adresa inspectoratului şi aproximativ 450 de solicitări de informaţii de interes public verbale, cele mai multe dintre acestea, din partea reprezentaţilor mass media, rezolvate în timp util.

În ceea ce priveşte primirea şi luarea în evidenţă a petiţiilor adresate instituţiei şi urmărirea respectării încadrării în termenele de răspuns ale acestora, în anul 2013 au fost înregistrate 140 de petiţii, toate fiind soluţionate în termen legal de către compartimentele Inspectoratului.

Au fost efectuate demersuri pentru mediatizarea campaniilor de informare, atât în presa scrisă, cât şi la posturile locale de radio şi televiziune.

Conform planificării anuale şi strategiei de informare publică pe anul în curs, alături de cadrele Inspecţiei de Prevenire au fost derulate acţiuni de informare preventivă, lecţii educative şi instruiri în instituţii de învăţământ de pe raza judeţului, instituţii ale administraţiei publice locale, lăcaşuri de cult, operatori economici şi alte obiective.

De asemenea, pe timpul sezonului cald au fost redactate o serie de materiale referitoare la măsurile specifice de apărare împotriva incendiilor în perioada caniculară.

Au fost aduse la cunoştinţa cetăţenilor, prin mass media, regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor în cazul igienizărilor la gospodării şi a arderilor necontrolate de mirişti şi vegetaţie uscată.

În colaborare cu cadrele Inspecţiei de Prevenire, personalul Compartimentului Informare şi Relaţii Publice a participat activ la promovarea campaniilor cu caracter informativ preventiv (R.I.S.C. – „Renunţă! Improvizaţiile Sunt Catastrofale” şi F.O.C. – „Flăcările Omoară Copii” ), în cadrul cărora au fost distribuite pliante şi ghiduri informative conţinând măsuri de prevenire a incendiilor şi reguli de comportare în diferite situaţii de urgenţă.

În ceea ce privesc intervenţiile pompierilor profesionişti călărăşeni au fost mediatizate toate intervenţiile şi evenimentele organizate sau la care a participat unitatea noastră, dovedind astfel o transparenţă totală faţă de mass media locală şi centrală şi implicit faţă de societatea civilă, în ansamblul său.

Totodată, în unele cazuri, s-au acordat interviuri şi declaraţii de presă privind situaţia operativă de la locul intervenţiilor, atunci când acestea au fost mai complexe şi au necesitat informaţii suplimentare de interes public solicitate de reprezentanţii mass-media.

Permanent s-au menţinut relaţiile de colaborare cu reprezentanţii mass-media şi cu instituţiile judeţene şi locale, observându-se faptul că şi în anul 2013 indicele de vizibilitate al I.S.U. „Barbu Ştirbei” al judeţului Călăraşi s-a menţinut în cotele obişnuite în mass-media, la un nivel ridicat, polarizarea materialelor apărute în presă fiind clar pozitivă, neavând nici un material cu conotaţie negativă.

VIII.OBIECTIVE  ŞI PRIORITĂŢI 2014 

 1. Evaluarea permanentă a probabilităţii şi posibilităţii producerii situaţiilor de urgenţă specifice unităţilor administrativ-teritoriale din zona de competenţă şi informarea Preşedintelui CJSU despre acestea;
 2. Continuarea monitorizării tipurilor de risc specifice, stabilirea măsurilor pentru prevenire şi intervenţie în caz de producere a unei situaţii de urgenţă;
 3. Actualizarea permanentă a bazelor de date care sa vină în sprijinul comenzii inspectoratului, cât şi a instituţiilor care asigură funcţii de sprijin în managementul situaţiilor de urgenţă, prin  operaţionalizarea Sistemului de Management Informaţional pentru Situaţii de Urgenţă la nivelul inspectoratului;
 4. Organizarea şi desfăşurarea de exerciţii tactice la obiective care prezintă diferite tipuri de risc şi cu scenarii pentru situaţii ipotetice cat mai defavorabile;
 5. Micsorarea timpului de răspuns prin îmbunătăţirea cunoaşterii zonei de competenţă de către personalul participant la intervenţie;
 6. Micşorarea numărului de alarme false, în vederea eficientizării consumului de resurse umane şi materiale.
 7. Reducerea numărului de incendii la locuinţe/gospodării cetăţeneşti, instituţii şi operatori economici şi de victime rezultate din acestea;
 8. Reorientarea activităţii de prevenire în funcţie de analiza situaţiei operative;
 9. Creşterea rolului de autoritate de stat al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Barbu Ştirbei” al Judeţului Călăraşi;
 10. Reducerea numărului de obiective puse în funcţiune fără autorizaţie de securitate la incendiu şi protecţie civilă şi a celor care utilizează mijloace şi materiale necertificate;
 11. Asigurarea menţinerii pe piaţă a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor, care să îndeplinească în permanenţă condiţiile care au stat la baza certificării lor;
 12. Orientarea acţiunilor preventive către promovarea măsurilor de reducere a riscului la dezastre şi crearea mentalităţii proactive a societăţii civile privind răspunsul şi comportamentul reducerii dezastrelor;
 13. Asigurarea îndeplinirii cerinţei securitate la incendiu şi a prevederilor privind protecţia civilă la proiectarea/execuţia obiectivelor de investiţii a modernizărilor şi a schimbărilor de destinaţie pentru construcţii, instalaţii, amenajări;
 14. Intensificarea operaţionalizării serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă;
 15. Creşterea numărului activităţilor de prevenire desfăşurate în comun (pompieri profesionişti – pompieri civili);
 16. Informarea unui număr cât mai mare de populaţie privind riscurile identificate şi despre modul de comportare în cazul situaţii de urgenţă;
 17. Îmbunătăţirea condiţiilor de lucru şi de cazare a personalului unităţii şi subunităţilor;
 18. Menţinerea autovehiculelor, motoutilajelor şi a mijloacelor de mobilitate navală în parametri tehnici corespunzători;
 19. Asigurarea unei echipări corespunzătoare a personalului unităţii;
 20. Atragerea de donaţii şi sponsorizări pentru susţinerea activităţii unităţii;
 21. Îmbunătăţirea evidenţei bunurilor materiale în folosinţă;
 22. Infiinţarea cu sprijinul Consiliului Judeţean a subunităţii din or. Fundulea;
 23. Reamenajarea cu sprijinul Consiliului Judeţean spaţiilor pentru dispeceratul integrat;
 24. Înnoirea parcului auto al unităţii;
 25. Demararea demersurilor către Consiliul Local al com. Borcea pentru efectuarea reviziei capitale la sediul Garzii de Intervenţie Borcea;
 26. Asigurarea transparenţei în ceea ce priveşte efectuarea achiziţiilor publice de bunuri servicii şi lucrări;
 27. Respectarea principiilor de bază ale  contabilităţii de angajamente;
 28. Elaborarea unor politici contabile astfel încât să se asigure furnizarea, prin situaţiile financiare, a unor informaţii care trebuie să fie relevante şi credibile;
 29. Organizarea sistemului de raportare a datelor financiar – contabile către conducerea unităţii sau  a eşaloanelor superioare;
  1. Respectarea legii, a reglementărilor şi deciziilor conducerii Ministerului Afacerilor Interne;
  2. Organizarea şi efectuarea arhivării documentelor financiar-contabile;
  3. Creşterea gradului de implementare a măsurilor de securitate şi implicit asigurarea confidenţialităţii datelor vehiculate în activitatea zilnică;
  4. Dezvoltarea culturii de securitate şi identificarea unor activităţi de îndrumare, coordonare şi control adaptate la necesităţile actuale şi viitoare, pentru constituirea şi menţinerea unui mediu sigur de lucru;
  5. Identificarea de noi activităţi procedurabile, întocmirea de proceduri şi punerea lor în aplicare pentru asigurarea unui grad ridicat de securitate a informaţiilor clasificate; evaluarea permanentă a riscurilor şi stabilirea măsurilor optime pentru minimizarea/eliminarea acestora;
  6. Reevaluarea necesităţii menţinerii nivelului de acces la informaţii clasificate acordat cadrelor inspectoratului;
  7. Optimizarea comunicării cu preşedinţii CLSU din localităţile în care există subunităţi pentru obţinerea sprijinului comunităţii, pentru îmbunătăţirea condiţiilor de lucru;
   1. Comunicarea eficientă în timpul şi după producerea situaţiei de urgenţă;
   2. Transmiterea în timp util, către public şi către reprezentanţii mass-media, a comunicatelor de presă şi a informaţiilor necesare luării celor mai adecvate măsuri de protecţie în cazul producerii unor situaţii de urgenţă;
   3. Creşterea nivelului de înţelegere a populaţiei privind riscurile majore, respectiv la cutremure şi inundaţii, cât şi a capacităţii individuale de reacţie în situaţii de urgenţă pentru populaţia rurală şi urbană, prin publicarea unor materiale de informare preventivă specifice;
   4. Creşterea indicelui de vizibilitate al inspectoratului şi a efectivelor sale, prin identificarea şi promovarea în presă a unor pompieri profesionişti (cadre ale ISUJ), care s-au evidenţiat în activitatea profesională. 

INSPECTOR ŞEF
AL INSPECTORATULUI PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
„BARBU ŞTIRBEI” AL JUDEŢULUI CĂLĂRAŞI
Colonel
POPA DANIEL GHEORGHE

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page