De pe la noi, Editoriale — octombrie 1, 2013 at 19:57

Etica şi deontologia profesională a funcţionarului public

by

conf-respublica-12Imaginea funcţionarului public din Călăraşi, în timp a fost alterată de numeroase acte sau fapte care intră sub incidenţa diferitelor acte normative cu caracter punitiv. Această imagine negativă asupra funcţionarului public este întreţinută şi de instituţiile şi/sau autorităţile publice care nu au făcut nimic pentru educaţia  şi exigenţa respectării etcii şi deontologiei profesionale.

Mai mult chiar, nu ştim nici o instituţie publică din Călăraşi care să aibă sau să fi făcut public un cod al eticii şi deontologiei profesionale.

Principiile care guvernează conduita profesională a funcţionarilor publici sunt următoarele: conform legii privind Codul de conduita a funcţionarilor publici

a)  suprematia Constitutiei si a legii, principiu conform caruia functionarii publici au indatorirea de a respecta Constitutia si legile tarii;
b) prioritatea interesului public, principiu conform caruia functionarii publici au indatorirea de a considera interesul public mai presus decat interesul personal, in exercitarea functiei publice;
c) asigurarea egalitatii de tratament a cetatenilor in fata autoritatilor si institutiilor publice, principiu conform caruia functionarii publici au indatorirea de a aplica acelasi regim juridic in situatii identice sau similare;
d) profesionalismul, principiu conform caruia functionarii publici au obligatia de a indeplini atributiile de serviciu cu responsabilitate, competenta, eficienta, corectitudine si constiinciozitate;
e) impartialitatea si independenta, principiu conform caruia functionarii publici sunt obligati sa aiba o atitudine obiectiva, neutra fata de orice interes politic, economic, religios sau de alta natura, in exercitarea functiei publice;
f) integritatea morala, principiu conform caruia functionarilor publici le este interzis sa solicite sau sa accepte, direct ori indirect, pentru ei sau pentru altii, vreun avantaj ori beneficiu in considerarea functiei publice pe care o detin, sau sa abuzeze in vreun fel de aceasta functie;
g) libertatea gandirii si a exprimarii, principiu conform caruia functionarii publici pot sa-si exprime si sa-si fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept si a bunelor moravuri;
h) cinstea si corectitudinea, principiu conform caruia in exercitarea functiei publice si in indeplinirea atributiilor de serviciu functionarii publici trebuie sa fie de buna-credinta;
i) deschiderea si transparenta, principiu conform caruia activitatile desfasurate de functionarii publici in exercitarea functiei lor sunt publice si pot fi supuse monitorizarii cetatenilor.

Începem de astăzi şi sperăm în mobilizarea sociatăţii civile , a cetăţenilor, un proces de informare şi dezbatere pentru etică şi deontologie profesională în activitatea funcţionariolor publici…ete dreptul nostru să cerem şi obligaţia lor să respecte etica şi deontologia profesională…

Nelu Bălaşa

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page