De pe la noi, Editoriale — iulie 29, 2013 at 22:58

Este o provocare în judeţul Călăraşi pentru un turist să găsească mâncare şi cazare

by

turism calarasi1Printre provocările cicloturiştilor participanţi la Turul Dunării 2013 şi care au explorat trasee în judeţul  Călăraşi au fost acelea să găsească  mâncare şi cazare.

Nu că nu am fi ştiut acest lucru dar este încă o confirmare asupra lipsurilor pe care economia acestor locuri o are. Nu poţi să vorbeşti despre potenţial turistic, aşa cum o fac mulţi în judeţul Călăraşi, când turiştii nu găsesc  minimul necesar pentru a veni aici adică să mănânce şi să se odihnească (să se cazeze).

Nu putem vorbi despre turism în judeţul Călăraşi dacă nu ai produse turistice atractive, adică nu este sficient să ai locuri frumoase dăruite de la Dumnezeu. Este nevoie de o anumită atitudine, educaţie şi pregătire a oamenilor pentru ospitalitate turistică, de locuri unde oamenii pot  mânca şi se pot odihni, de trasee şi obiective turistice îngrijite ca atare, entertainment, de servicii şi facilităţi  într-un cuvânt de trasee  şi produse turistice.

Un produs turistic este astfel definit:

  •  un patrimoniu de resurse naturale, culturale, artistice, istorice, arhitectonice, tehnologice, medicale etc., care formează cadrul fizic de bază şi care vor manifesta atractie pentru turişti, incitându-i la voiaje;
  • anumite elemente de infrastructura sau echipamente, care deşi nu generează motivaţia sau cererea de turism, contribuie în mod hotărâtor la satisfacerea acesteia (hoteluri, restaurante, terenuri sau săli de sport, de spectacol, de conferinţe);
  • unele facilităţi de acces, legate de mijloacele de transport (adică de vehicule şi căi de comunicaţii) alese de turişti pentru a ajunge la obiectivele dorite.

Privite ca atare, nici unul din elementele materiale enumerate (muntele, plaja, climatul, hotelul, autobuzul) nu este produs turistic. Pentru a dobândi calitatea de elemente ale unui astfel de produs, ele se impun a fi asamblate în scopul satisfacerii nevoii de turism (la fel pentru serviciile din componenţa sa).

Este necesară precizarea că :  nu elementele materiale ca atare definesc produsul turistic, ci serviciile sau prestaţiile realizate prin intermediul lor (nu autocarul – ci serviciul de transport, nu hotelul – ci cazarea, nu plaja – ci agrementul pe care aceasta îl oferă).

Serviciile care dau conţinut produsului turistic, (denumite servicii turistice)se constituie într-un conglomerat sau o combinaţie de cel puţin 4 tipuri de bază (total diferite ca natură). Este vorba de serviciile de: transport, cazare, alimentaţie si agrement.

Întro altă definiţie componentele produsului turistic sunt:

  1. punctele de atracţie de la destinaţie;
  2. facilităţile şi serviciile existente la destinaţie;
  3. accesibilitatea destinaţiei;
  4. imaginea şi percepţia destinaţiei.

turism calarasi

În ultimul timp majoritatea indicatorilor statistici care  caracterizează activitatea de turism în Călăraşi consemnează deteriorarea cantitativă şi calitativă a ofertei şi atractivităţii ofertei turistice în judeţul Călăraşi. Am insistat pe definirea conceptului de produs turistic  pentru că produsul turistic este un produs complex care nu stă la îndemâna unui întreprinzător privat sau mai mulţi ci este necesară o politică dedicată, un mesaj bine conturat, o notorietate, un prestigiu bine definit şi o satisfacţie a experienţelor anterioare recunoscută. Această politică nu o pot face decât nişte autorităţi publice responsabile de destinul şi progresul comunităţii…

P.S. Nu este suficient să ai peşte dacă nu ai să mănâci un borş de peşte eventual…

Nelu Bălaşa

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page