Dezvoltare durabilă, Economie — aprilie 22, 2013 at 11:55

ENERGIA REGERABILĂ

by

energie regenerabilaDe ce energie regenerabilă? În ultimul secol, folosirea energiei din combustibili fosili (petrol, gaz, cărbuni: prin ardere), a avut efecte dezastruoase asupra mediului, mai mari decât orice activitate umană din istorie: acumularea de gaze nocive în atmosferă, ceea ce a declanşat procese (poate ireversibile), precum: subţierea stratului de ozon, încălzirea globală, etc. De aceea, utilizarea unor surse alternative de energie, devine tot mai importantă pentru lumea de azi. Aceste surse, precum: soarele, vântul practic nu se consumă, şi se numesc: energii regenerabile, care mai sunt cunoscute şi ca surse alternative sau neconvenţionale.Produc emisii mult mai puţine, reduc poluarea chimică, termică, radioactivă şi sunt disponibile teoretic oriunde pe glob.

Tipurile de energie alternativă sunt: energia solară, energia eoliană, hidroenergia, energia valurilor, energia geotermică, bioenergia (biocombustibili, reziduri animale), agroenergia (dejecţii suine, şroturi de seminţe de rapiţă şi floarea soarelui după ce s-a extras uleiul), fotovoltaică, energia din deşeuri,energia geotermică,energie derivată din biomasa: biodiesel, bioetanol, biogaz. Toate aceste forme de energie pot fi valorificate pentru a servi la generarea curentului electric, apei calde, etc.

În urmă cu câţiva ani, Instituţia Prefectului judeţul Călăraşi şi grupul Agriges Italia a organizat o conferinţă judeţeană pe tema “Energiei neconventionale”. La întâlnire au fost invitaţi toţi primari din judeţul Călăraşi, întrucât acest subiect îi viza în mod direct. Propunerile pe care reprezentantul pe Romania al grupului de firme italiene Agriges, Liliana Manea le-a oferit primarilor din judeţ şi implicit instituţiilor direct interesate ale municipalităţii oraşului Călăraşi, au fost: posibilitatea de a utiliza fără implicaţii financiare, în localităţile pe care le gospodăreau, surse de energie neconvenţională şi oferirea de  solutii de finantare gratis, primariile venind ca şi aport numai cu teren pentru dezvoltarea investiţiei. La acea conferinţă judeţeană au participat: prof. Alexandru Ionescu, specialist în ecologie; reprezentantul firmei “Plurima-Italia” – Luca Marconi, care a vorbit despre producerea de energie termică si energie electrică prin intermediul termovalorizatorului prin piroliză şi despre investitori în domeniu; reprezentantul “Network Company Castello Group”, administrator delegat “2E” Efficienza Energetica – Maria Pia Nicolussi, care a făcut o scurta prezentare referitoare la energia regenerabilă şi rolul administraţiei publice şi al întreprinzătorilor privaţi; reprezentantul “ERD SPA” din Perugia, Italia – Elio Raponi, care a expus date legate de instalaţiile Fotovoltaice, producători şi investitori, precum şi despre tehnică şi raporturi costuri – beneficii; şi reprezentantul “Polistudio-Italia”, arhiect Luciano Bazzari, care a discutat despre proiectarea caselor eficiente energetic, materiale noi de construcţii şi cum se pot finanţa şi realiza proiectele. Deasemenea a mai fost prezent  Dl. Petre NAIDIN cu programul – Plan de acţiune Privind promovarea energiilor regenerabile.

De ce sa folosesti energia neconvenţionala?… Pentru că este singurul tip de energie care nu se va scumpi niciodată,pentru că plăteşti o singură dată, numai la instalare, pentru că este uşor de utilizat, pentru că foloseşti în mod ecologic energia, pentru că o poţi avea în orice locaţie.

În aceşti ani sensibilitatea opiniei publice şi a diverselor guverne fie naţionale sau transnaţionale din punct de vedere al poluării şi ca urmare a încălzirii globale a planetei a dus la un important interes pentru dezvoltarea şi aplicarea acestei tehnologii de produţie energetică cu impact zero la nivel de mediu.

Sunt, ca urmare, multe state care au propria legislaţie în ceea ce priveşte stimularea creşterii instalaţiilor pentru energii alternative în urma unei initiaţive specifice a Uniunii Europene care a aprobat un proiect denumit “ Program de lucru 2007 – energia inteligentă” în esenţă pentru raţionalizarea şi creşterea surselor de producţie de energie  eco compatibilă. Aceeaşi UE a individualizat regiunea sudului României, una dintre principalele aşezări unde există un major interes pentru aplicarea instalaţiilor fotovoltaice şi nu numai, pe teritoriul României.

În concluzie, regiunea Călăraşi este interesantă şi atractivă pentru investitori în domeniul energiilor neconvenţionale. Acea primă întâlnire din cadrul conferinţei dintre reprezentanţii entităţilor publice şi a investitorilor privaţi a fost benefică pentru ambele părţi dar, cu siguranţă îi pot succede şi alte întâlniri pentru aprofundarea şi studierea oportunităţilor existente, a exigenţelor zonei şi se pot propune soluţii obiective, profesioniste, de la proiectare până la finanţare pentru realizarea investiţiilor în domeniul energiilor neconvenţionale.

Echipa de profesionişti care a participat la conferinţă şi, şi-a arătat disponibilitatea şi interesul pentru această zonă, este dispusă să reia din nou discuţiile de atunci şi fructificarea lor în folosul ambelor părţi. Piata finanţării proiectelor este evident atrasă de acele proiecte unde entităţile publice principale vor să constituie opere. Finanţarea adevarată a proiectului poate fi utilizată la propriu pentru opere care percep un preţ în sarcina comunităţii, care e regimul tarifar în sarcina instituţiilor publice( de exemplu in cazul termovalorizatorilor, unde societatea titulara a instalaţiei primeşte un preţ pentru fiecare tonă de reziduri incinerată, calculat ţinând cont de energia electrică produsă prin intermediul caldurii derivate din incinerare), fie acolo unde caştigul derivă din piaţă( este exemplul autostradelor, unde încasarile provin din plăţile taxelor de trecere ale utilizatorilor).

Evident este mult mai uşor de finanţat proiectele în care instituţia publică se interpune între utilizare şi concesionare garantând încasări care acoperă opera. Se poate face în cazul unei concesiuni de construcţie şi gestiune  pentru realizarea unui apeduct şi distribuirea apei către utilizatori, pentru realizarea unei reţele de canalizări, etc.

Nu putem dori şi nu putem uita că astăzi unul din motoarele dezvoltării industriale şi nu numai este energia, iar pentru viitor se impune energia curată.

L.M.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page