Comunicate de presă — mai 17, 2017 at 09:49

ECONOMIA SOCIALĂ – ACTIVITATE ÎN CADRUL AJOFM CĂLĂRAȘI

by

logo_esLuna mai a fiecărui an este dedicată organizării diferitelor evenimente sau acţiuni de mediatizare a domeniului economiei sociale, având ca scop dezvoltarea locală şi cetăţenia activă, cooperarea şi solidaritatea socială, denumită luna promovării economiei sociale.

În acest context, vă informăm că Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Călărași (AJOFM Călărași), desfășoară în cadrul Compartimentului Relații cu Angajatorii și Economie Socială, activitatea de Economie Socială, cu principală atribuție atestarea întreprinderilor sociale, potrivit prevederilor Legii nr. 219/2015.

Economia socială reprezintă ansamblul activităților organizate independent de sectorul public, al căror scop este să servească interesul general, interesele unei colectivități și/sau interesele personale nepatrimoniale prin: creșterea gradului de ocupare a persoanelor aparținând grupului vulnerabil, producerea și furnizarea de bunuri, execuția de lucrări și prestarea de servicii.

De asemenea, economia socială contribuie la dezvoltarea comunităților locale, crearea de locuri de muncă, implicarea persoanelor aparținând grupului vulnerabil, prevăzut de lege, în activități cu caracter social și/sau activități economice, facilitând accesul acestora la resursele și serviciile comunității.

Având în vedere semnificația acestei luni, AJOFM Călărași a stabilit un grafic de acțiuni de mediatizare a economiei sociale, adresate reprezentanților unităților administrativ teritoriale, furnizorilor de servicii specializate de ocupare, reprezentanților mediului de afaceri, reprezentanților grupurilor vulnerabile și mass-media locală, astfel:

  • 2 mese rotunde cu tema – Rolul întreprinderilor sociale și al întreprinderilor sociale de inserție (24.05.2017 la sediul AJOFM Călărași și 30.05.2017 la sediul ALOFM Oltenița);
  • prezentarea rolului întreprinderilor sociale și al întreprinderilor sociale de inserție în ședința Consiliului Consultativ al AJOFM Călărași din data de 26.05.2017.

Informații suplimentare se pot obține la sediul AJOFM Călărași, strada 13 Decembrie nr.12, Compartiment Relații cu angajatorii și economie socială, telefon: 0242/316.542; 0242/318.376, e-mail: ajofm@cl.anofm.ro sau accesând site-ul instituției www.calarasi.accesibilitateajofm.ro, secțiunea Economie Socială.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page