Politica, Politică regională — aprilie 27, 2016 at 11:44

Dumitru Ion, candidatul PSD la primăria Frumușani: SE POATE MAI BINE!

by

Moto:Experiența de-o viață mi-a demonstrat că se poate trăi altfel, mai bine!

Dumitru Ion are 50 de ani, este căsătorit și are doi copii. Este absolvent al Facultății de Drept și a Școlii de Agenți de Poliție ”Vasile Lascăr” Câmpina, a activat în poliție timp de 24 de ani, iar din 2012 este consilier local al Consiliului Local al comunei Frumușani, unde a susținut toate inițiativele  în folosul comunității. Dumitru Ion este candidatul în care și-a investit încrederea PSD la alegerile locale pentru funcția Primar la Primăria comunei Frumușani.

dumitru ion 2Dumitru Ion spune că, în campania ce va urma nu va arăta cu degetul către nimeni, nu va face aprecieri la ce s-a făcut rău sau bine până acum, ci se va gândi, se va consulta, va discuta cu dumneavoastră cetățenii comunei Frumușani, şi se va pregăti ca în situația în care va fi ales, să nu înșele așteptările oamenilor care l-au votat.

Mesajul lui Dumitru Ion pentru concetățenii săi din comuna Frumușani, este acela de a avea încredere pentru că: SE POATE MAI BINE! Desigur, un singur om nu are puterea de a schimba singur destinele unei comunități, dar împreună cu comunitatea, se pot face multe lucruri în beneficiul creșterii calității vieții tuturor. Sunt înarmat cu voință, cu multă muncă, cu perseverență, nu doresc să împroșc cu noroi în altcineva și sunt preocupat numai de interesul comunei, convins că lucrurile se pot mișca în direcția dorită dacă se vrea.

Știu că sunt multe probleme de rezolvat, dar pentru eliminarea lor este nevoie de o abordare strategică și de o viziune integrată care să conțină soluții pe termen scurt, mediu și lung. Comuna Frumușani are nevoie de o administrare modernă, profesionistă, de un primar sau de un candidat pentru această funcție care să vină cu o strategie, pe care să își fundamenteze deciziile și acțiunile. OBIECTIVELE mele principale pentru comuna Frumușani sunt:

 • Dezvoltarea economiei locale
 • Dezvoltarea infrastructurii de bază
 • Accesul neîngrădit al populației și al comunității de afaceri la infrastructură
 • Creșterea standardului de viață și a calității vieții prin programe de protecție socială și de sănătate
 • Îmbunătățirea accesului la serviciile medicale, educaționale, sociale și culturale
 • Siguranța cetățeanului
 • Îmbunătățirea relației Primărie – Cetățean

Eu, Dumitru Ion, vreau să lansez un program structurat pe diverse domenii și fundamentat pe o strategie, pentru că numai așa se poate asigura o dezvoltare durabilă. Toate proiectele pe care le propun se pot realiza prin depunerea de proiecte pentru fiecare domeniu de finanțare. Banii europeni vor constitui surse de dezvoltare pentru: locuri de muncă, educație, sănătate, apă, curățenie, cultură și economie.

Dezvoltarea economiei locale și a infrastructurii de bază

În primul rând trebuie create și restabilite legăturile între satele comunei Frumușani prin înființarea liniilor de transport în comun. De asemenea, trebuie valorificat avantajul apropierii de București pe ruta Frumușani – București prin accesarea unui proiect pentru achiziționarea de microbuze, care vor circula prin centrul comunei, evitându-se astfel deplasarea oamenilor circa 1,5 km până în DN4. Rețeaua de transport de legătură, dintre satele comunei și București este esențială, circulația rapidă între localități nu poate fi decât un avantaj social și economic.

Pentru prosperitatea economică a comunei sunt foarte importante măsurile pentru stimularea afacerilor și a întreprinzătorilor. Voi sprijini întreprinzătorii să-şi dezvolte afacerile pentru a crea locuri de muncă şi a contribui cu impozite la formarea bugetului, iar pentru cei cu inițiativă voi acorda facilități, în baza cărora să fie concesionate în condiții avantajoase terenuri pe care să-și desfășoare activitatea economică. Intenționez să constitui în cadrul Primăriei o Asociație a Oamenilor de Afaceri care va avea un rol consultativ pentru promovarea unor proiecte de investiții care să creeze locuri de muncă în spiritul parteneriatului dintre domeniul public și cel privat.

Doresc creșterea nivelului de trai și a bunăstării locuitorilor comunei Frumușani, căutând soluții pentru a oferi tinerilor locuri de muncă, și în acest sens voi stabili cu potențialii întreprinzători ca locurile de muncă nou create să fie pentru locuitorii comunei.

Demararea proiectelor pentru canalizare și gaze naturale, ar crea cadrul adecvat pentru atragerea întreprinzătorilor care sunt potențiali plătitori de impozite la bugetul comunei și creatori de locuri de muncă.

De asemenea conceperea și accesarea de proiecte cu finanțare nerambursabilă pentru asfaltarea tuturor străzilor din comună și modernizarea iluminatului public (lămpi cu LED-uri), asta însemnând economisirea unei sume importante pentru bugetul primăriei Frumușani.

Este necesar înființarea și gestionarea unui serviciu de utilitate publică organizat fără personalitate juridică, aflat in subordinea Consiliului Local și a Primăriei, ce va avea următoarele atribuții:

 • curățenia și vegherea la menținerea și întreținerea curățeniei în comună
 • amenajarea, întreținerea și înfrumusețare a comunei, prin amenajarea de spații verzi, înființarea parcurilor și păstrarea curățeniei în comună
 • transport public de călători

Creșterea standardului de viață și a calității vieții prin programe de protecție socială și de sănătate. Îmbunătățirea accesului la serviciile medicale, educaționale, sociale și culturale.

Se impune modernizarea școlilor actuale și construirea de toalete în interiorul acestora (niciuna dintre școli nu are toaleta în interior) datorită faptului că acestea sunt situate acum în exteriorul unităților de învățământ și se află într-o stare mai mult decât deplorabilă.

Este necesar construirea în centrul comunei a unei noi școli care să respecte standardele europene privind calitatea procesului educațional.

Primăria trebuie să aibă un rol activ în stimularea procesului educațional și trebuie să sprijine părinții copiilor pe perioada când aceștia muncesc. Prin această relație dintre primărie- școală- părinți, primăria va asigura suportul pentru crearea unui cadru adecvat pentru after-school unde șă dezvolte o rețea de activități extrașcolare, prin care să se creeze cadrul propice pentru descoperirea, punerea în valoare și sprijinirea aptitudinilor și talentelor copiilor comunei pe discipline de învățământ, formare vocaționala și activități sportive.

Înființarea grupelor de grădiniță cu program prelungit pentru sprijinirea părinților care solicită acest lucru și identificarea de programe after-school cu tarife subvenționate de primărie.

De asemenea primăria trebuie să încurajeze și să răsplătească rezultatele extraordinare obținute la învățătură, prin acordarea de burse din bugetul local. Prin puterea exemplului, putem prelua proiecte de succes pentru stimularea învățăturii și reducerea abandonului școlar, și propun ca la fiecare început de an școlar primăria comunei să ofere rechizite, caiete și cărți, în valoare de 100 lei, pentru toți elevii ce învață în școlile comunei Frumușani.

Satisfacerea nevoilor social-culturale și sportive ale populației comunei are ca scop asigurarea echilibrului social și creșterea nivelului de trai a locuitorilor comunei. În primul rând, am identificat o parte din problemele comunității în acest moment și anume: puterea financiară scăzută a populației, scăderea numărului populației tinere care se stabilește la sat, excluziunea socială, absența activității societății civile și neglijența față de persoanele vulnerabile și cu dizabilități.

Pentru atragerea și sprijinirea tinerilor care doresc să se stabilească în mediul rural și pentru încurajarea acestora să-și întemeieze o familie primăria poate asigura următoarele:

 • Pentru tinerii căsătoriți se poate acorda o Primă de Start în familie, în valoare de 1000 lei
 • Pentru atragerea tinerilor în zona rurală se pot acorda loturi de casa, în baza legii 15, pentru tinerii până la 35 de ani.

Primăria trebuie să-și manifeste solidaritatea socială prin identificarea și acordarea ajutorului social strict acelor persoanelor care au acest drept, al celor fără nici un venit și aflat în imposibilitatea de a efectua vreun tip de muncă, prin introducerea altor facilități pentru bătrâni şi pentru persoane defavorizate.

Primăria a avut în trecut restanțe importante la asigurarea protecției sociale a persoanelor vulnerabile și a celor cu dizabilități și de aceea, subliniez faptul că trebuie sporită grija pentru acestea prin soluții care să le îmbunătățească calitatea vieții. Primele măsuri care se impun în cazul persoanelor defavorizate este micșorarea taxelor şi impozitele datorate bugetului local. De asemenea, localnicii vor fi sprijiniți să finalizeze actele de proprietate fără a li se percepe vreo taxă. Identificarea și ajutarea persoanelor în vârstă sau defavorizate prin acordarea unei mese calde pe zi, lucru realizabil cu ajutorul întreprinzătorilor privați din comună.

Pentru calitatea sănătății cetățenilor propun înființarea unui cabinet medical modern cu program de permanență.

Susţinerea creşterii prezenţei şi implicării Bisericii în viaţa socială

În localitatea Frumușani, primăria, biserica și școala trebuie să constituie o echipă puternică, unde autoritățile locale să fie foarte prezente în viața comunității și să țină cont de factorul de suflet al comunității, care este Biserica. Îmi propun să susţin Biserica în derularea tuturor activităților și programelor sociale, educaţionale, caritabile sau de orientare profesională, ale acesteia, și cu siguranță voi sprijini lucrările de modernizare sau de restaurare a spaţiilor ecleziale.

Legătura dintre autoritatea locală şi biserică a fost dintotdeauna deosebit de importantă. Toate lucrurile care au însemnătate pentru societate au legătură cu biserica, școala şi cu primăria, iar misiunea bisericii în cadrul comunității o reprezintă menținerea armoniei, prin insuflarea credinței în toleranță, înțelegere, sprijin şi respect reciproc.

Eu, un singur om, nu pot aduce schimbarea, dar, cu ajutorul d-voastră, al cetățenilor din comuna Frumușani, vă asigur că vom reuși să găsim rezolvarea tuturor problemelor noastre!

În comunitate se simte în ultima perioadă o deteriorare serioasă a relațiilor sociale, oamenii, dar mai ales tinerii, după ce părăsesc băncile școlii, nu mai socializează, se înstrăinează mai ușor, relațiile se răcesc, toate astea cu consecințe din ce in ce mai nesănătoase pentru societate. Pentru petrecerea timpului liber și pentru activitățile recreative ale tinerilor și nu numai, am în vedere următoarele:

 • Modernizarea căminului cultural și transformarea lui într-un loc de recreere pentru tinerii din comună si nu numai. În localitate nu a mai avut loc nici un spectacol folcloric sau de teatru, nu a mai rulat vreun film, nu există o bibliotecă publică, nu s-a mai organizat vreun bal, o discotecă sau întâlniri ale tinerilor. Aici nu există nici o activitate de teatru, muzică sau de dansuri. Căminul cultural poate deveni un loc pentru întâlniri cetățenești, sau pentru conferințe pe teme de larg interes, loc pentru spectacole, nunți și alte evenimente.
 • Amenajarea unui parc de distracție și agrement în centrul localității Frumușani
 • Amenajarea în fiecare sat a unui parc de recreere dotat cu internet gratuit prin rețea wireless
 • Înființarea unui post de radio local, care va contribui la mai buna informare a cetățenilor
 • Înființarea unei baze sportive de agrement care să cuprindă teren de fotbal, teren de tenis și o piscină în aer liber.

Siguranța cetățeanului și Îmbunătățirea relației Primărie – Cetățean

Consider că trebuie să veghem la securitatea comunei, printr-o colaborare permanentă cu Poliția, dar propun demararea înființării poliției locale, reducând astfel rata infracționalității din comună, pentru că fiecare cetățean trebuie să se simtă în siguranță.

Nu în ultimul rând, primăria trebuie să-și schimbe viziunea privind transparență decizională. Primăria este partenerul cetățeanului și lucrează în slujba acestuia, nu invers! Trebuie asigurat accesul cetățenilor la activitatea și la deciziile primăriei, lucru care trebuie să fie un principiu fundamental. Transparența, promptitudinea, corectitudinea și disponibilitatea permanentă în administrație, nu se poate realiza decât printr-un dialog permanent cu cetățenii.

Întărirea rolului primăriei ca centru de comunicare şi informare în sprijinul promovării programelor economice, sociale şi culturale, prin comunicare bidirecțională cetățean – funcționar public. Transparență înseamnă și accesul la informații privind aleșii locali, dezbaterile și hotărârile consiliului comunal, al comisiilor primăriei, a tuturor contractelor în curs de desfășurare, al capitolelor de buget ale primăriei, publicarea, mediatizarea și transparența licitațiilor publice, cu termene suficiente pentru o participare reală.

Toate aceste proiecte pe care le-am menționat se pot realiza prin depunerea de proiecte pentru fiecare domeniu de finanțare. Banii europeni vor constitui surse de dezvoltare pentru: locuri de muncă, educație, sănătate, apă, curățenie, infrastructură, cultură și economie.

Sunt multe de făcut pentru un singur om, dar un primar bun cu o echipă bună, și mai ales cu ajutorul cetățenilor din comuna Frumușani, poate să asigure rezolvarea tuturor problemelor. De aceea, Dumitru Ion cheamă toți locuitorii comunei să constituie o echipă pregătită pentru gestionarea interesului comun. El și echipa sa de la PSD Frumușani, sunt aproape de oameni şi de problemele lor.

Programul electoral pe care și-l asumă Dumitru Ion, are activități care dau un plus vieții și traiului din comuna Frumușani. Va consolida o echipă competitivă în Primăria Frumușani, astfel încât comuna să îşi poată primeni fața, și va investi cu dragă inimă, muncă, timp, suflet şi încredere pentru realizarea proiectelor pe care și le-a propus pentru bunăstarea lor, a tuturor.

Dorește să-i acordați încrederea de a candida la funcția de primar a comunei Frumușani, pentru că are convingerea și pregătirea necesară că poate să administreze foarte bine aceasta comună.

” Menționez că acest program este perfectibil și am nevoie de ajutorul d-voastră, al cetățenilor comunei Frumușani, pentru a-i da împreună o formă finală! Astept sugestiile voastre legate de viitorul comunei noastre, al tuturor!” , a adăugat Dumitru Ion, candidatul PSD la funcția de primar la Primăria comunei Frumușani.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page