Comunicate de presă — iulie 11, 2017 at 20:13

Drept la replică

by

În urma materialului publicat pe site-ul Argument Press, legat de proiectul portului turistic la brațul Borcea și de expoziția de proiecte “Regenerarea zonelor administrative ale județului Călărași”, vă transmitem următorul drept la replică:

sursa foto:facebook

sursa foto:facebook

Acțiunea a avut loc în parteneriat cu Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu București și are ca obiect realizarea unor evaluări conceptuale arhitecturale pentru temele județului privind dezvoltarea acestuia conform Planului de Dezvoltare al Județului Călărași.

Colecția de soluții prezentata in cadrul expoziției constituie un exercițiu de o luna de zile si are la baza un studiu amănunțit, pertinent si bazat pe realitate, pe zone constatate in teren a fi abandonate sau defectuos utilizate. Încurajam ideile tinerilor instruiți in ceea ce privește costurile cu studenții pe cele trei etape de desfășurare, acestea au fost in suma de 24.933 lei iar toate aceste lucruri sunt transparent realizate

Valorificarea viitoare a acestora, dar si o echipare corespunzătoare a spatiilor cu elemente si funcțiuni care sa activeze aceste spatii sunt priorități cu efecte la nivel local, municipal, zonal si județean.

În prima etapă a expoziției de proiecte a avut loc o documentare și vizită în teren cu studenții, masteranzi ai Facultății de Urbanism, aceștia fiind coordonați de 4 (patru) specialiști pentru identificarea elementelor cu potențial de valorificare la nivel zonal,

  • Unitatea militară, locuințe sociale și Centrul de Asistență Socială – îngrijire mama și copilul în strada Independenței
  • Parcaj urban adiacent Spitalului Județean Călărași
  • Heliport spitalul județean Călărași
  • Amenajare pietonal și parcaj în piața Consiliului Județean Călărași
  • Port turistic de ambarcațiuni mici
  • Amenajare faleză Parc Central

În același timp un alt proiect european aflat la faza de documentație care include un parteneriat intre Consiliul Județean Călărași și Primăria Călărași este prin Programul Operațional Regional 2014-2020, axa 7 – Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului, proiectul având o valoare de 5 milioane de euro și urmărește atât declararea unei zone din municipiul Călărași ca stațiune turistica de interes local cat si crearea de facilități pentru dezvoltarea agenților economici de turism și activități de cazare.

În acest moment documentația este la nivel de elaborare a monografiei zonei (PUZ -ul stațiunii de interes local și zonele protejate) fiind adoptata in acest sens HCL nr. 92/29.06.2017.

Un alt subiect semnalat in articolul dumneavoastră face referire la portul turistic de agrement. Proiectul aflat in faza de documentație și evaluare are ca tema de proiectare Dezvoltarea Zonei Turistice Bratul Borcea Călărași iar Consiliul Județean Călărași in calitate de beneficiar iși propune sa realizeze o serie de lucrări având ca scop dezvoltarea turismului în județul Călărași.

Obiectivele principale pe care dorește sa le realizeze sunt următoarele

  • Port turistic de ambarcațiuni de agrement, sursa de finanțare HG 120/2010 – Ministerul Turismului
  • Îmbunătățirea siguranței navigabilității pe Dunăre în regiunea transfrontalieră Călărași – Silistra si se va implementa in parteneriat cu Municipalitatea Silistra (partenerul bulgar) și Primăria Municipiului Călărași – partenerul roman, Consiliul Județean Călărași având calitate de Lider al proiectului( se afla in evaluare cu termen 02.08.2017)
  • Centre de recreere si agrement

Portul turistic urmează a fi finanțat prin Hotărârea de Guvern 120/2010, fundamentările istorice la care faceți referire în articolul dumneavoastră sunt sume plătite pe un proiect nefezabil – Danubius Park.

Aceste sume sunt:plati cj danubius park

În cadrul acestui SF sunt calculații de cost necesare realizării investiției atât pentru portul de ambarcațiuni cât și pentru faleza și digul ce urmează a fi realizate, estimările la anul 2007 sunt în valoarea de aproximativ 2 milioane de euro pentru 120 de ambarcațiuni mici si un acvatoriu de 7150 mp. Noul obiectiv este mult mai mare, respectiv 2,5ha acvatoriu si un număr de 260 ambarcațiuni mici pentru a acoperi noile nevoi așa cum reiese din corespondenta avuta cu instituțiile pentru a identifica numărul bărcilor înmatriculate la acest moment.
În momentul de față există un studiu de fezabilitate realizat în anul 2007, nu în anul 2011 așa cum menționați în articol, studiu care a reprezentat punctul de plecare in stabilirea, definirea si fundamentarea necesității si oportunității, cadrul general de dezvoltare a infrastructurii regionale.

In acest sens, pentru decolmatarea bazinului, s-au prevăzut lucrări de curățire de vegetație existenta si dragaje pentru obținerea unui acvatoriu de apa de 2,5 ha.

Lucrările de amenajare ale malurilor prevăd 3 laturi in zonele unde vor fi lucrări specifice de acostare nave, amplasare construcții + instalații, platforme + accese rutiere si pietonale, alte amenajări pentru agrement.

Plecând de la cele enumerate dar si de la faptul ca sunt incluse si alte lucrări si echipamente pentru portul de ambarcațiuni(va putem da mai multe detalii la sediul Consiliului Județean Călărași in acest sens cu documente si calcule pertinente), dimensionarea sumei de 6 mil de euro este justificată si fundamentată.

Finanțarea portului nu se bazează pe un parteneriat public privat ci prin fonduri guvernamentale si in aceste sens am avut foarte multe întâlniri cu ministrul Turismului Titus Dobre dar si cu directorul diviziei de infrastructura din cadrul Ministerului Turismului dl Octavian Arsenie solicitând instituțional asistență tehnică pentru a putea depune o documentație favorabilă finanțării.

Promovarea acțiunilor se face prin corecta informare a cetățenilor si stăm la dispoziția tuturor pentru orice nelămurire.

De asemenea, vă aducem la cunoștință că realizarea acestui obiectiv nu este condiționată de declararea municipiului Călărași ca stațiune de interes local sunt doar proiecte distincte ce au la baza finanțări europene.

Fundamentările proiectului pe care le invocați în articol au la bază documentația realizată anterior expertizei pe care dumneavoastră o apreciați a fi deficitară din punct de vedere profesional, iar “oamenii cu expertiză” de care amintiți că nu văd fezabil acest proiect, vă informăm că nu sunt în Călărași, specialiștii în domeniul hidrotehnic și în cel al realizării de infrastructuri mari.

Pe “Oamenii cu expertiză”  la care faceți referire ii invităm sa ni se alăture cu idei constructive si benefice pentru dezvoltarea județului Călărași sperând totodată în buna lor intenție.

Suma pe care am prevăzut-o în bugetul Consiliului Județean Călărași este “ insuficientă și incipientă”  datorită faptului că ea reflectă dimensionarea corectă a serviciilor ce urmează a fi prestate pentru realizarea documentației  obiectivelor.

Atragerea fondurilor europene reprezintă o prioritate pentru  Consiliul Județean Călărași iar proiectele  aflate in evaluare sunt fundamentate de echipe din cadrul DDRRE, echipe de profesionisti.

Restul afirmațiilor dumneavoastră legate de aspectul fizic, vestimentar etc., sunt de necomentat si coboară nivelul discuției.

Cu deosebită considerație,

Eduard Grama, DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT – DIRECȚIA DE DEZVOLTARE

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page