Dezvoltare durabilă, Economie — august 27, 2014 at 21:15

Drăgulin: Programe şi Dezvoltare Locală

by

Ieri, 26 august 2014, în conferinţa de presă susţinută de primarul Călăraşiului, Daniel Ştefan Drăgulin, au fost punctate şi subliniate proiectele pe care instituţia Primăriei Călăraşi le are în implementare, cât şi proiectele care sunt în evaluare şi vor fi implementate în viitorul apropiat.

dragulinÎn primul rând, primarul municipiului Călăraşi a menţionat proiectele aflate în derulare cu finalizare anul acesta:

1. Proiectul cu titlul „Acces curat în zona transfrontalieră Călăraşi-Silistra” finanţat prin Programul Operaţional de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013, cufinalizare: octombrie 2014, în parteneriat cu Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Inginerie Electrică, ICPE-CA Bucureşti, Municipalitatea Silistra, Universitatea din Ruse, Bulgaria pentru realizarea unui sistem de transport fluvial al persoanelor între  oraşele vecine Călăraşi şi   Silistra, bazat pe energie regenerabilă  (turbine eoliene şi panouri solare);

  • adoptarea unei strategii comune de dezvoltare a transportului local în zona Călăraşi – Silistra, prin folosirea energiei regenerabile
  • elaborarea a 3 studii referitoare la capacitatea de generare a energiei durabile la nivel local
  • testarea practică a unor echipamente  ce vor putea fi folosite pentru modernizarea transportului local
  • elaborarea unui ghid de bune practici pentru folosirea energiei regenerabile

Valoarea totală a proiectului este de 1.200.000 Euro, iar bugetul care îi revine Primăriei Municipiului Călăraşi este de  111.000 Euro. Stadiul actual: reluarea procedurii de achizitie a furnizorului ambarcatiunii – s-a prezentat un singur ofertant si acela fara a avea documentatia completa si coret intocmita şi se intentioneaza initierea unui nou act aditional de prelungire a perioadei de implementare pentru că partenerul bulgar, Municipalitatea Silistra, nu a finalizat achizitiile din proiect.

2. Proiectul cu titlul  „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe A9, A20, A21 şi A23 din Municipiul Călăraşi” finanţat prin POR 2007-2013, Axa Prioritară 1, având obiectivul: îmbunătăţire a condiţiilor de confort interior,  reducere a consumurilor energetice, reducere a costurilor de întreţinere pentru încălzire şi apă caldă menajeră, reducere a emisiilor poluante generate producerea, transportul şi consumul de energie. Se intenţionează să se reabiliteze termic  127 de apartamente situate în cele 4 blocuri de locuinte. Durata de implementare este de 15 luni pana la ianuarie 2015.

Valoare totala a proiectului  2.489.882,81 lei – aproxim. 553.000 Euro

La momentul acesta nu se întâmpină probleme, proiectul este in grafic şi se realizeaza lucrări de reabilitare la toate cele 4 blocuri. A fost depusa de catre constructor prima situatie de lucrari in valoare de aproximativ 380.000 lei

Primăria Călăraşi roagă proprietarii să dea tot consursul în finalizarea cu bine a proiectului mai ales ca si-au dat acordul pentru toate lucrarile propuse, in cadrul contractului semnat intre Asociata de proprietari si Primarie, prin care fiecare partener isi asuma obligatiile din proiect.

Privind proiectele în evaluare, cu semnare a contractului de finanţare în septembrie 2014, Daniel Ştefan Drăgulin, a raportat situaţia următoare:

1. Două proiecte finanţabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 1, privind „Reabilitarea termică a 4 blocuri de locuinţe:  L 1, M1,  si  proiectul pentru L51, N 34” (172 apartamente) şi „Reabilitarea termică a blocului K 17 din municipiul Călăraşi” ( reabilitarea termică a 60 de apartamente situate în blocul de locuinţe K 17), având obiectivele următoare: îmbunătăţirea condiţiilor de confort interior, reducerea consumurilor energetice, reducerea costurilor de întreţinere pentru încălzire şi apă caldă menajeră, reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul şi consumul de energie. Finalizarea implementării acestor proiecte în cazul finanţării este 31 decembrie 2015

Valoarea celor două proiecte este de aproximativ 3.850.000 lei ( 855.000 Euro) şi respectiv 1.100.227,20  lei (244.000 Euro).

2. Proiectul cu titlul „Lucrări de reabilitare, modernizare şi dezvoltare a infrastructurii educaţionale preuniversitare  – Liceul Tehnologic DAN MATEESCU Călăraşi”, deasemenea proiect finanţabil prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 3, având ca obiectiv îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale preuniversitare din Municipiul Călăraşi – finalizarea lucrărilor de construire a noii clădiri a Liceului DAN MATEESCU  şi de consolidare a celei existente.

Valoare rest de executat: aproxim. 4 milioane lei (inclusiv TVA) – aproxim. 930.000 Euro, iar durata de implementare: maxim 31 decembrie 2015.

Deasemenea au fost menţionate şi proiectele finanţabile prin Programul Operaţional de Pescuit 2007-2013, care sunt încă în evaluare şi anume:

1. Proiectul cu titlul  „Amenajarea locurilor de pescuit ale falezei Parcului Central Municipal Călăraşi şi  a zonei de recreere din apropierea acesteia” cu  o valoare totală de 1.520.000 lei (aproxim. 340.000 Euro) . Proiectul are ca obiectiv crearea locurilor de pescuit în zona falezei din Parcul Central şi reabilitarea zonei de faleză . Finalizarea implementarii în cazul finantarii este 31 septembrie 2015.

2. Proiectul cu titlul „Reabilitarea infrastructurii de mici dimensiuni din cadrul Grădinii Zoologice Călăraşi pentru promovarea  în scop didactic  a unui ecosistem piscicolcu  o valoare totală de 1.527.973,01 lei (aproxim. 340.000 Euro), propunându-şi ca obiectiv crearea în incinta Grădinii Zoologice, în scop didactic şi de recreere, a unui ecosistem piscicol. Finalizarea implementarii in cazul finantarii:  31 septembrie 2015.

3. Proiectul cu titlul  „Reabilitarea şi amenajarea cu tematică piscicolă a zonei de recreere din Parcul Dumbrava din Municipiul Călăraşi în valoare de  1.489.183,70 lei (aproxim. 330.000 Euro), având ca obiectiv amenajarea cu tematică piscicolă  a zonei de joacă pentru copii şi a bazinului din incinta Parcului Dumbrava, în scop didactic şi de recreere.Finalizarea implementarii in cazul finantarii este  31 septembrie 2015.

Proiectul cu titlul  „Dunărea, for ever”, în valoare totală de 463.140,00 lei (aproxim. 102.000 Euro), care are următoarele obiective:  realizarea  în parteneriat cu AJVPS Călăraşi a Zilei Dunării – ediţiile 2014 şi 2015, a activităţilor de promovare turistică a zonei Municipiului Călăraşi, membru al FLAG Dunărea Călărăşeană,  a activităţilor de susţinere a luptei împotriva braconajului şi de protecţie împotriva poluării apelor fluviului Dunărea prin implicarea actorilor cu competenţe aflaţi în zona proiectului, reînvierea tradiţiilor locale privind îndeletnicirea pescuitului, a festivalurilor pe apă organizate şi realizate de Asociaţia Ivan Patzaichin – Milla 23. Finalizarea implementarii in cazul finantarii este 31 septembrie 2015.

4. Proiectul cu titlul  „Amenajarea unei zone comerciale piscicole prin eabilitarea Pieteti Centrale a Municipiului Calarasi” , cu valoare totală de 1.490.480,00 lei (aproxim. 330.000 Euro). Obiectivul proiectului este  amenajarea in scopul desfasurarii activitatii comerciale cu specific piscicol a curtii interioare a Pieteti centrale a Municipiului Calarasi, prin amenajarea si reabilitarea partiala a acesteia. S-a propus finalizarea implementarii acestuia in cazul finantarii data de  31 septembrie 2015.

Liliana Manea

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page