Ani de liceu, Cultură şi Educaţie — noiembrie 19, 2014 at 11:00

Disciplinele la care elevii dau teze în semestrul I al anului școlar 2014 – 2015

by

Elevii de gimnaziu și cei de liceu urmeaza să susțină în următoarea lună tezele pentru semestrul I al anului școlar 2014-2015. Tezele de pe semestrul I se susțin, de regulă, până la data de 19 decembrie 2014, înainte ca elevii să intre în vacanța de iarnă.

scoalaLa şcolile şi clasele cu predare în limbile minorităţilor naţionale, pe lângă lucrările scrise menţionate în listă, se susţine lucrare scrisă semestrială şi la limba şi literatura maternă, indiferent de nivel, filieră, profil, specializare/calificare profesională, an de studiu şi formă de şcolarizare.

La clasele cu predare în regim bilingv sau intensiv a unei limbi străine, indiferent de specializare/ calificare profesională, pe lângă lucrările scrise menţionate în listă, se susţine lucrare scrisă semestrială şi la limba străină respectivă.

În cazurile în care o lucrare scrisă semestrială se susţine la alegere dintr-o listă de discipline, elevii vor opta în scris pentru una dintre disciplinele menţionate în listă. Opţiunile elevilor rămân valabile pe parcursul întregului an şcolar.

În învăţământul special care utilizează curriculumul şcolii de masă se susţin tezele prevăzute pentru învăţământul de masă. În celelalte unităţi de învăţământ special se susţin teze la limba și literatura română şi matematică, începând cu clasa a VI-a.

Pentru anul şcolar 2014 – 2015 lista disciplinelor la care se susţin lucrări de evaluare semestrială (teze) este prezentată în continuare, în funcție de anul de studiu.

tezeteze1teze2teze3

CLASELE a IX-a, a X-a și a XI-a – ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL

În clasele a IX-a, a X-a și a XI-a, pentru toate domeniile şi calificările, tezele semestriale se vor susţine la limba şi literatura română și matematică.

ŞCOALA DE MAIŞTRI ANII I ŞI II

Structura modulară a curriculumului impune încheierea situaţiei şcolare pe module, cu o lucrare finală care are caracter aplicativ şi integrat (practică + conţinuturi interdisciplinare), iar nota nu are valoare de teză.

ŞCOALA POSTLICEALĂ – ANII I, al II-lea şi al III-lea

Structura modulară a curriculumului impune încheierea situaţiei şcolare pe module, cu o lucrare finală care are caracter aplicativ şi integrat (practică + conţinuturi interdisciplinare), iar nota nu are valoare de teză.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page