Dezvoltare durabilă, Responsabilitate socială — ianuarie 19, 2016 at 13:46

Din ianuarie 2016 pentru copiii minori în întreținere, beneficiază de deducere ambii părinți

by

De la 1 ianuarie, de cand a intrat in vigoare noul Cod Fiscal, ambii parinti ai copilului minor beneficiaza de deducere personala daca sunt angajati cu salariul brut mai mic de 3.000 de ron. Vor beneficia de deducere personala la locul de munca ambii parinti daca locuiesc impreuna cu copiii lor minori. Deducerea personala se acorda pentru fiecare copil in varsta de pana la 18 ani impliniti al contribuabilului. Asadar, daca avem o familie cu trei copii minori in intretinere, ambii parinti vor beneficia de deducere pentru fiecare din cei trei copii aflati in intretinerea acestora.

TataCopiii minori sunt considerati intotdeauna intretinuti, indiferent de suma veniturilor impozabile si neimpozabile pe care le pot realiza. In schimb, in cazul copilului minor cu varsta cuprinsa intre 16 si 18 ani, incadrat in munca in conditiile Codului muncii, acesta devine la randul lui contribuabil si beneficiaza de deducere personala la randul lui. In aceasta situatie parintii NU mai au dreptul la deducerea personala, pe considerentul acordarii o singura data.

Aceasta reprezinta singura exceptie de la regula potrivit careia copii minori sunt in intretinere indiferent de suma veniturilor realizate.

Atentie! Copiii minori ai salariatului sunt in intretinerea acestuia, chiar daca:

– se afla in unitati speciale sanitare sau de protectie speciala;
– se afla in unitati de invatamant, inclusiv in situatia in care costul de intretinere este suportat de aceste unitati si in acest caz eventualele venituri obtinute de copilul minor nu se au in vedere la incadrarea in venitul de 250 lei lunar;

Atentie! Deducerea personala se stabileste in functie de venitul brut lunar din salarii realizat de un salariat si variaza in functie de numarul persoanelor aflate in intretinere. Deducerea personala se va acorda doar la locul de munca unde salariatul are functia de baza declarata. Deducerea personala se acorda pentru persoanele fizice care au un venit lunar burt de pana la 1.500 de lei inclusiv, astfel:

– pentru contribuabilii care nu au persoane in intretinere – 300 de lei;

– pentru contribuabilii care au o persoana in intretinere – 400 de lei:

– pentru contribubilii care au doua persoane in intretinere – 500 de lei;

– pentru contribuabilii care au trei persoane in intretinere – 600 de lei;

– pentru contribuabilii care au patru sau mai multe persoana in intretinere – 800 de lei.

Pentru contribuabilii care realizeaza venituri brute lunare din salarii cuprinse intre 1.501 lei si 3.000 de lei, inclusiv, deducerile personale sunt degresive fata de cele de mai sus si se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor publice.

Ce acte vă trebuie:

Pentru stabilirea deducerii personale la care are dreptul, contribuabilul va depune la platitorul de venituri din salarii o declaratie pe propria raspundere, care trebuie sa cuprinda urmatoarele informatii:

– datele de identificare a contribuabilului care realizeaza venituri din salarii (numele si prenumele, domiciliul, codul numeric personal);
– datele de identificare a fiecarei persoane aflate in intretinere (numele si prenumele, codul numeric personal).

Declaratiile pe propria raspundere depuse in vederea acordarii de deduceri personale nu sunt formulare tipizate.

Contribuabilul va prezenta platitorului de venituri din salarii documentele justificative care sa ateste copiii minori aflati in intretinere, precum certificatele de nastere.

Deducerea personala in cazul contribuabilului cu mai multe contracte de munca

Angajatii romani au dreptul de a munci la acelasi angajator sau la mai multi angajatori in baza mai multor contracte individuale de munca, insa potrivit art. 56 din Codul Fiscal vor beneficia de deducerea personala numai la locul de munca unde au functia de baza.

Prin urmare, salariatul are obligatia sa informeze angajatorii sai cu privire la functia pe care o considera de baza. De regula, salariatii declara functia de baza la contractul cu suma cea mai mare nu conteaza nici durata contractului si nici daca norma de lucru este intreaga sau partiala.

Atunci cand intervin modificari ce au influenta asupra nivelului reprezentand deducerea personala in sensul diminuarii acesteia, salariatul este obligat sa instiinteze angajatorul in termen de 15 zile calendaristice de la data la care s-a produs evenimentul care a generat modificarea, astfel incat angajatorul sa reconsidere nivelul deducerii incepand cu luna urmatoare celei in care s-a produs evenimentul.

Sursa: Legislația muncii

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page