Politica, Politică regională — mai 3, 2016 at 13:39

Din Crinel: Infrastructura comunei Borcea este prioritatea mea nr.1

by

 

din crinelI. INFRASTRUCTURA

Pentru a ridica nivel de trai și calitatea vieții locuitorilor comunei Borcea, pentru a ajuta la dezvoltarea agenţilor economici de pe raza localităţii precum şi pentru atragerea altor potenţiali investitori, trebuie rezolvate câteva probleme privind infrastructura şi anume: apă, canalizare, drumuri.

Enumerarea acestora nu este aleatoare, considerând ordinea lor în funcţie de importanța acestora.

 1. Finalizarea lucrărilor la sistemul de alimentare cu apă. Retehnologizarea stației de tratare a apei potabile și a bazinelor de colectare
 2. Înființarea rețelei de canalizare și a stației de epurare
 3. Pietruirea si modernizarea tuturor străzilor din localitate
 4. Achiziționarea unei autospeciale pentru colectarea gunoiului în cadrul Serviciului public de salubrizare care sa preia gunoiul de pe toate străzile din comuna Borcea
 5. Finalizarea lucrărilor la sistemul de alimentare cu apă. Retehnologizarea stației de tratare a apei potabile și a bazinelor de colectare

Comuna Borcea se confruntă de foarte mulţi ani cu probleme privind distribuția și calitatea apei potabile.

Transferul serviciului de distribuție al apei potabile al comunei Borcea de la primărie la RAJA şi înapoi la primărie, iar apoi transferul acestuia la societatea comercială din subordinea Consiliului Local, a perturbat serios activitatea de captare şi distribuţie a apei potabile. Nu de puţine ori calitatea apei lăsă de dorit iar bazinele de captare împreună cu staţia de pompare şi clorinare au fost lăsate deoparte, fără a li se asigura securitatea şi permanența.

Ne propunem ca în cea mai scurtă perioadă să rezolvăm aceste probleme și să procedăm la:

 • angajarea de personal calificat care să rezolve problemele actuale şi viitoare cu profesionalism,
 • repararea celor două bazine de captare a apei potabile,
 • retehnologizarea staţiei de pompare şi clorinare,
 • înfiinţarea a 2 staţii de pompare în zona Şcolii nr. 2 şi Pietroiu,
 • branşarea şi contorizarea tuturor gospodăriilor din localitate.
 1. Înfiintarea retelei de canalizare si a statiei de epurare

Înfiinţarea reţelei de canalizare şi a staţiei de epurare este o investiţie care se ridică la o valoare foarte mare şi poate fi realizată în totalitate prin accesarea finanţărilor din fonduri guvernamentale sau comunitare.

Totuşi, câteva obiective din această investiţie se pot realiza din bugetul local şi anume:

 • înfiinţarea staţiei de epurare modulare cu posibilitatea de extindere a capacităţii în funcţie de numărul de gospodării care se racordează,
 • achiziţionarea unei vidanje care să asigure vidanjarea foselor din localitatea şi deversarea lor în staţia de epurare concomitent cu obţinerea fondurilor necesare pentru înfiinţarea reţelei de canalizare şi realizarea bransamentelor pentru fiecare gospodărie.
 1. Pietruirea si modernizarea tuturor strazilor din localitate

Dar, la acest capitol ne confruntăm cu o problemă destul de serioasă. Din dorinţa de a arăta cetăţenilor că putem realiza ceva şi că ne ţinem promisiunile din campania electorală, s-au asfaltat o parte din străzile din localitate fără a ţine cont că la nivelul localităţii nu au fost finalizate lucrările la reţeaua de apă şi nu a fost înfiinţată reţeaua de canalizare.

În opinia noastră, trebuia ca toate străzile din comună să fie pietruite pe structura rutieră  necesară asfaltării creând astfel baza pentru asfaltare. Consider vina pentru folosirea neeficientă a banilor publici aparţine în aceiaşi măsură atât primarului cât şi a consilierilor acestuia. Refuz să cred că din totalul de 10 membrii PNL ai consiliului local împreună cu primarul localităţii, niciunul nu a sesizat că acest asfalt va fi distrus în momentul în care vor începe lucrările la reţeaua de canalizare iar banii cheltuiţi se vor duce pe apa sâmbetei.

Ca susţinere a acestui fapt dau exemplu cele două localităţi, Feteşti şi Călăraşi, care după realizarea investiţiei de înfiinţare a reţelei de canalizare arată ca după bombardament ( aici cel puţin străzile erau deja asfaltate de mai mulţi ani), lucru care se va întâmpla şi la noi dacă nu vom găsi soluţii ca să stricăm cât mai puţin din ceea ce a fost realizat.

Puteam să depăşim această situaţie dacă banii erau folosiţi în lucrări de pietruire şi lucrările de asfaltare erau realizate după înființarea reţelei de canalizare. Plătim taxe şi impozite locale şi aşteptăm că aceşti bani să fie folosiţi cu chibzuinţă şi să se întoarcă înapoi  la cetăţenii comunei, prin intermediul unor condiţii mai bune de trai.

Vom auzi explicaţii că fondurile au fost alocate de către Guvernul României sau de către Consiliul Judeţean şi nu au fost cheltuiţi banii din bugetul local. Noi, trebuie să înțelegem că indiferent care este sursa de finanţare, tot noi, cetăţenii comunei am plătit, pentru că noi toţi achităm taxe şi impozite, impozit pe venit şi profit, etc, care se colectează la bugetul de stat şi apoi se întorc la bugetele locale prin Consiliile Judeţene şi Direcţiile Generale ale Finanţelor Publice.

Dacă primarul împreună cu consilierii săi nu se pricep, cel puțin nu au luat exemplul de la vecinii noştri, comunele Unirea şi Roseți, care au realizat lucrările de asfaltare după ce au terminat investiţiile pentru rețelele de alimentare cu apă şi canalizare.

 1. Achiziționarea unei autospeciale pentru colectarea gunoiului în cadrul Serviciului public de salubrizare care să preia gunoiul de pe toate străzile din comuna Borcea

Vom dota serviciul de salubrizare cu o autospecială pentru colectarea gunoiului menajer şi vom împărţi localitatea în 5 sectoare, urmând ca aceasta să colecteze gunoiul din fiecare sector într-o zi fixă pe săptămână. Vom amenaja o staţie de colectare şi sortare a gunoiului în extravilanul localității, închizând gropile de gunoi existente în care se depozitează acum gunoiul şi care reprezintă un factor permanent de infecţie şi  poluare pentru gospodăriile din zonă.

II. EDUCAŢIE, CULTURĂ ŞI SPORT

 1. Modernizarea clădirilor aparținând școlilor din localitate și amenajarea curților acestora
 2. Înființarea unui cămin cu program prelungit în satul Pietroiu și modernizarea căminului cu program prelungit din cadrul Școlii nr. 2 Borcea
 3. Modernizarea parcurilor comunale
 4. Modernizarea stadioanelor din localitate și susținerea celor două echipe de fotbal prin asigurarea de sponsori care să sprijine activitatea sportivă a acestora
 5. Modernizarea căminelor culturale și reintegrarea acestora în actul cultural
 6. Modernizarea bisericilor din localitate

Înființarea unui cămin cu program prelungit în satul Pietroiu și modernizarea căminului cu program prelungit din cadrul Școlii nr. 2 Borcea

Partidul Social Democrat a avut întodeauna, în prim plan, protecţia socială, lucru care s-a și văzut dealtfel de-a lungul timpului. Rămânâd consecvenţi acestui principiu ne vom îndrepta atenţia şi asupra problemelor de ordin social cu care se confruntă cetăţenii localităţii. Astfel că, intenționăm să modernizăm şi să extindem grădiniţa şi căminul cu program prelungit din cadrul Şcolii generale nr. 2, şi înfiinţarea unui cămin cu program prelungit în satul Pietroiu.

III. SOCIAL

 1. Înființarea unui centru local de asistență socială
 2. Reangajarea asistenților personali ai persoanelor cu handicap în aparatul de specialitate al primarului
 3. Înființarea unei asociații neguvernamentale care să sprijine activitățile educative, culturale și sportive

Înființarea unui centru local de asistență socială

Voi înfiinţa un centru local de asistenţă socială prin realizarea unei structuri de cazare pentru cazurile de violenţă în familie și de găzduire în regim de urgenţă, care să pună accent pe asigurarea unor servicii de ajutor a grupurilor aflate în  situaţie de sărăcie extremă şi a celor dependente – bătrâni singuri care au nevoie de ajutor în lipsa copiilor aflaţi la muncă în străinătate, copii rămaşi în grijă bunicilor care se află în situaţii de precaritate financiară, etc. care vor primi asistenţă socială prin personal de specialitate.

Toți știm că o parte dintre locuitorii comunei sunt plecaţi la muncă în străinătate iar copiii, părinţii şi bunicii noştri, au rămas singuri pe acasă. Tocmai pentru a venii în sprijinul lor, dorim să înființăm acest tip de serviciu social la nivelul localităţii, prin înfiinţarea acestui centru de asistenţă socială, unde personalul calificat angajat să asigure servicii acestor persoane defavorizate, prin: asigurarea unei mese calde, realizarea activităţilor after school cu elevii care se confruntă cu o situaţie materială precară, mamelor victime ale violenţei în familie şi nu în ultimul rând îngrijirea bătrânilor la domiciliu.

Reangajarea asistenților personali ai persoanelor cu handicap în aparatul de specialitate al primarului

Vom încuraja asistenţii personali ai persoanelor cu handicap să se angajeze din nou şi să renunţe la indemnizaţie, deoarece asistentul personal angajat beneficiază de o serie de drepturi cum ar fi: concediul plătit, bilete gratuite de transport, plata contribuţiilor de asigurări sociale, vechime în muncă, ajutor de şomaj, pensie, etc.

IV. ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ

 1. Înființarea Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanei care să asigure eliberarea cărților de identitate în cadrul primăriei Borcea
 2. Înființarea unui sediu administrativ al primăriei în Pietroiu, care să aibă în componență un birou de taxe și impozite, asistență socială și registrul agricol
 3. Înființarea unui birou de consultanță și informare pentru cetățeni privind accesarea de fonduri și programe europene
 4. Monitorizarea video a localității și achiziționarea serviciilor de pază specializată la nivelul localității
 5. Întărirea rolului primăriei ca centru de comunicare şi informare în sprijinul promovării programelor economice, sociale şi culturale

Voi înfiinţa Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanei, care  reprezintă un pas important pentru realizarea principiilor descentralizării la nivelul comunei precum şi pentru  exercitarea dreptului autorităţilor administraţiei publice locale de a gestiona şi soluţiona, în numele şi interesul colectivităţii locale pe care o reprezintă, treburile publice.

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor se va afla în subordinea Consiliului Local  şi îşi va desfăşura activitatea în cadrul primăriei pentru a oferi cetăţenilor comunei posibilitatea de a evita deplasarea la serviciul de profil din Călăraşi, la care comuna Borcea este în prezent arondată.

Astel, oamenii îşi vor solicita eliberarea cărţii de identitate la sediul serviciului din cadrul Primăriei Borcea cu avantajul că pot beneficia în aceeaşi incintă şi de celelalte servicii conexe, adică: pot plăti taxa pentru eliberarea cărţii de identitate, taxa de timbru, pot solicita adeverinţa de la registrul agricol ce trebuie anexată la cererea de solicitare a eliberării cărţii de identitate.

De asemenea, vom achiziţiona servicii de pază specializată pentru bunurile şi valorile din localitate, cu agenţi de pază angajaţi din localitate care vor avea ca obiectiv stoparea furturilor din localitate, a violenței, și a pazei atât pe timp de zi cât şi noapte a unităţilor de învăţământ pentru a asigura securitatea elevilor şi a stopa accesul altor persoane în incintele şcolilor.

În ceea ce priveşte unitățile de învăţământ, voi colabora cu tot personalul didactic şi nedidactic pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntă şcolile astfel încât copii să poată să-şi desfăşoare activitatea în condiţii cât mai bune.

Consider că, nu pot face aceste lucruri singur, ci numai împreună cu cetăţenii comunei, cu agenţii economici de pe raza localităţii, cu sprijinul Consiliului local şi al aparatului de specialitate din cadrul primăriei. Cred că atunci când se doreşte se pot realiza lucruri cu care să ne mândrim şi care să readucă comuna Borcea acolo unde era o dată, în fruntea localităţilor din judeţul Călăraşi.

Primarul împreună cu membrii Consiliului Local trebuie să fie tot timpul în mijlocul cetăţenilor, pentru că de multe ori, soluţiile pentru problemele importante ale localităţii vin din discuţiile avute cu cetăţenii.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page