Editoriale, Interviuri — martie 29, 2013 at 20:14

Dezvoltare rurală durabilă, grupurile de acţiune locală, în actualitate

by

Interviu cu director APDRP Călărași, Jenel Șerban

jenel1. Jenel Șerban care este viziunea noului director APARP Călărași privind dezvoltarea rurală durabilă?
Populaţia rurală reprezintă cea mai dinamică componentă a spaţiului rural şi o resursăpotenţială deosebit de importantă pentru dezvoltarea satelor, cu rol hotărâtor în definitivarea politicilor de dezvoltare rurală. În ţările dezvoltate, forţa de muncă ocupată în agricultură este în continua descreştere, existând pericolul abandonului rural, dacă nu se iau măsuri urgent şi puternice de dezvoltare multifuncţională a agriculturii, crearea unei activităţi economice integrate, dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii, dezvoltarea serviciilor.
Dezvoltarea rurală durabilă a devenit o prioritate a programelor U.E. şi tindă să devină un principiu şi un factor primar al dezvoltării globale.

2. Care este de actualitate in dezvoltarea rurală durabilă?
Grupurile de acțiune locală
3. Ce sunt grupurile de acțiune locală?
Grupurile de Acţiune Locală(GAL) au fost create în ideea identificării de noi soluţii în dezvoltarea rurală la nivel local, prin întărirea capacităţii de organizare iniţiativă şi creare de strategii locale de dezvoltare. Scopul final al acestor obiective este scurtarea drumului dintre banii europeni şi comunitatea locală.
Grupurile de Acţiune Locală sunt entităţi ce reprezintă parteneriate public – private, constituite din reprezentanţi ai sectorului public, privat şi civil, desemnaţi dintr-un teritoriu rural omogen, care vor trebui să îndeplinească o serie de cerinţe privind componenţa, teritoriul acoperit şi care vor implementa o strategie integrată pentru dezvoltarea teritoriului.

Grupurile de Acţiune Locală (GAL) reprezintă fundamentul implementării abordării Leader, axa 4 din PNDR(programul Național de Dezvoltare Rurală. Printre responsabilităţile lor se numără pregătirea şi implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locale, susţinând colaborarea între părţile interesate, precum şi aprecierea şi aprobarea proiectelor individuale Leader.

4. Care sunt GAL din județul Călărași?
În județul Călărașii funcționează în acest moment 3 GAL-uri și s-au format 2 noi grupuri de inițiativă pentru zona de sud-vest a județului. Cele 3 GAL-uri sunt în ordinea în care au semnat contractele de finanțare GAL Valea Mostiștei cu 102 membri din care 12 primării(localități),GAL Bărăganul de Sud-Est 65 de membri,22 de primării(localități), GAL Călărași – Vest 8 localități ,4 din județul Călărași Fundulea,Belciugatele,Fundeni și Frumușani,Drăgoiești din județul Ialomița,Brănești și Cernica din Județul Ilfov

5. O energie nouă,initiative noi?
Sigur că da !Mă caracterizează initiativa și grija față de problemele comunităților rurale am un temperament sangvin și nu am stare . Joi la Grădiștea se desfăşoară prima acţiune în cadrul

Caravana de informare

 

Nelu Bălaşa

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page