Cultură şi Educaţie, Educaţie — mai 21, 2014 at 14:21

Deşeurile – inamicul naturii / oamenilor

by

Deșeurile sunt resturi materiale rezultate dintr-un proces tehnologic (sau casnic) de realizare a unui anumit produs, care nu mai pot fi valorificate direct în realizarea produsului respectiv.

Elevii Scolii Gimnaziale “Mircea Voda”, Calarasi, implicate in proiectul educational ecologic Ecoprovocarea au informat e-colegii despre poluarea  deseurilor care ne “sufoca” treptat, dar sigur.

deseurileEle pot fi:

  1. substanțe;
  2.  material;
  3.  obiecte;
  4. resturi de materii prime provenite din activitatile economice, menajere și de consum.

Majoritatea activităților umane reprezintă și surse de producere de deșeuri.

Tipuri de deșeuri după domeniu sau caracter:

Þ    Deșeuri menajere – deseuri provenite din activitatile casnice și de consum.

Þ    Deșeuri de producție – deseuri rezultate în urma unor procese tehnologice.

Þ    Deșeuri periculoase – reprezinta deseurile care sunt periculoase pentru sănătatea populatiei si mediul înconjurator. Din acestea fac parte deseurile toxice si inflamabile, explozive, corozive, infecțioase si altele.

Þ    Deșeuri toxice.

Þ    Deșeuri animaliere – sunt cele care se formeaza la cresterea și îngrijirea animalelor.

Þ    Deșeuri de construcție – sunt cele formate la întreprinderile si organizatiile ce extrag sau/și utilizeaza materiale de construcție.

Gestionarea deșeurilor

Gestionarea deșeurilor, cunoscută și ca managementul deșeurilor, se referă la educația privind colectarea, transportul, tratarea, reciclarea și depozitarea deșeurilor.

De obicei, termenul se referă la materialele rezultate din activități umane și la reducerea efectului lor asupra sănătății oamenilor, a mediului, sau aspectului unui habitat.

Gestionarea deșeurilor are ca scop și economisirea unor resurse naturale prin reutilizarea părților recuperabile.

Deșeurile gestionate pot fi atât solide, cât și lichide sau gazoase, precum și cu diverse proprietăți (de exemplu radioactive), necesitând metode de tratare specifice fiecărora.

În România activitatea de gestionare a deșeurilor este fundamentată pe OUG 78/2000, care implementează o serie de directive ale Consiliului Europei. Coordonarea acestei activități cade în sarcina Ministerului Mediului și a Agenției Naționale pentru Protecția Mediului (ANPM).

Din punct de vedere economic, activitatea de gestionare a deșeurilor în România are o pondere de 10 miliarde EUR.

Colectarea și transportul deșeurilor

Precolectarea deșeurilor se referă la adunarea lor în diferite recipiente:

  • coșuri de gunoi;
  • pubele (pentru deșeurile menajere);
  • containere (pentru deșeurile stradale și cele produse de agenții economici).

Pentru a permite reciclarea, colectarea deșeurilor care conțin materiale refolosibile se face separat în recipiente de culori diferite.

Culorile recipientelor disponibile sunt: galbenă, roșie, verde, albastră, maro și negru antracit.

Culorile recomandate pentru recipientele destinate diferitelor tipuri de deșeuri sunt:

«    roșu (portocaliu) – materiale plastice;

«    galben – metale;

«    verde – biodegradabile;

«    albastru – hârtie, carton și sticlă;

«    maro – electrice și electronice;

«    negru – nereciclabile.

Pe recipente există etichete care precizează exact ce fel de deșeuri se pot pune în recipientul respectiv.

Prof. Sarbu Nicoleta, ecoambasador Ecoprovocarea Scoala “Mircea Voda” Calarasi 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page